İyilik (4)

 

6.Allah’tan Dünyamızla Birlikte Ahiretimiz İçin de İyilik İstemeliyiz:

“Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah’ın hesabı çok süratlidir.  “[1]

Hidayet üzere olan akıllı insan, Allah’tan sadece dünyası için değil, hem dünyası hem de ahireti için iyilik ister.

Dünya İyilikleri nelerdir?

Sağlık, zenginlik, emniyet, evlilik,  sağlıklı ve akıllı çocuklar dünyadaki iyiliklerdir.

Ahiret iyilikleri nelerdir?

Kişinin, mahşerde amel defterini sağ taraftan alması, sırat köprüsünü kolayca geçmesi, cennete girip ebedi hayata ve ebedi nimetlere kavuşması, Allah’ın cemaliyle müşerref olması ahirete ait iyiliklerdir.

7.İyilik Yapmak İçin Yardımlaşmalıyız:

“…. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. …”[2]

Birbirinize iyilik yapmakta yardımlaşın, zarar vermekte yardımlaşmayın.

Hayırlı olan işlerde yardımlaşın, kötülükte yardımlaşmayın.

Adaleti sağlamada yardımlaşın, zulümde yardımlaşmayın.

Allah’ın emirlerini yerine getirmede yardımlaşın, yasaklarını çiğnemede yardımlaşmayın.

İyilik yapın, kötülük yapmayın.

Muttaki olmak neyi gerektiriyorsa onu yapın, aksini yapmayın.

8.Başkalarına İyiliği Emredip Kendimizi Unutmamalıyız:

“(Ey bilginler!) Sizler Kitab’ı (Tevrat’ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”[3]

Tevrat’ı bildikleri halde Konuşmaları ile fiilleri arasında uyum bulunmayan  Yahudileri ikaz eden bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız:

1-Kur’an’daki bilgileri öğrenip uygulamaktan sorumluyuz.

2-Başkalarına anlattığımız dini bilgilerle samimi bir şekilde amel etmeliyiz.

3-Yerine getirdiğimiz iyilikleri, bilgi olarak, başkalarına da anlatmalıyız.

4-Bildiğimizle amel etmemek, aklımızı kullanmamak demektir.

5-Akıllı insan, öğrendiği dini emirleri ihlasla yerine getirir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …