İyilik (5)

9.İyiye Ermenin Yolu, Sevdiklerimizden Harcamaktır:

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.”[1]

Burada “iyi” olarak tercüme edilen “Birr”, Allah’ın rızasına uygun olan işler ve Allah’ın bu dünyadaki rızası, ahirette ise rahmeti, dolayısıyla cenneti anlamına gelir. Yani bu dünyada Allah’ın bizden razı olmasını ve ahirette ise Allah’ın rahmetine nail olmayı isteyen kimse, Allah yolunda harcarken cimrilik yapmayıp mallarından en sevdiklerini, en kıymetli ve kaliteli olanlarını harcamalıdır.

10.İyilik Yapmamak İçin Yemin Edilmemelidir:

“Yeminlerinizden dolayı Allah’ı (O’nun adını), iyilik etmenize, O’ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir.”[2]

Bu ayetten çıkarılması gereken dersler şöyledir:

1-iyi ve hayırlı işleri yapmamak konusunda Allah’ın adı ile yemin etmek doğru değildir.

2-İyi ve hayırlı işleri yapmama konusunda Allah’ın adı ile yemin eden, bu yeminini bozarak söz konusu güzel işleri yapmalıdır.

3-Ancak daha önce yemin ettiği için, yemin kefaretini ödemesi de gerekir.

4-Yeminini bozmayarak, yemine konu olan iyi ve hayırlı işi terk etmeye devam etmek günahtır.

11.İyilik, Düşmanı Dost Kılar:

“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden kimin sözü daha güzeldir? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.”[3]

Bu ayetten şu dersleri almalıyız:

1-En iyi söz, insanları Allah’ın birliğine inanmaya ve Allah’ın emirlerine uymaya çağıran ve ‘Ben müslümanlardanım’ diyen kişinin sözüdür.

2-İyilikle kötülük bir olmaz; insanı değerli kılan, iyiliktir.

3-Kötülüğü, yeni kötülüklere meydan vermeden, güzel bir şekilde savmak gerekir.

4-Kötülüğü, güzel bir şekilde savmak, düşmanımızı candan bir dost kılar.

12.Allah, bütün Ümmetlere İyilik Yapmayı Emretmiştir:

Allah şu ayette İsrail oğullarından Hangi hususlarda söz aldığını açıklıyor:

“Hani, biz İsrail oğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.”[4]

Söz alınan hususlar arasında dört grup insana iyilik yapmak da bulunmaktadır. Söz alınan hususları maddeler halinde sıralayalım:

1-Allah’tan başkasına ibadet etmemek.

2-Ana babaya iyilik yapmak.

3-Yakınlara iyilik etmek.

4-Yetimlere iyilik etmek.

5-Yoksullara iyilik etmek.

6-Herkese güzel sözler söylemek.

7-Namazı kılmak.

8-Zekatı vermek.

İsrail oğullarından alındığı ifade edilen bu sözler, bütün ümmetler için geçerlidir.

 

 

 

[1] 3/Al-i İmran-92

[2] 2/Bakara-224

[3] 41/Fussilet-33.34.

[4] 2/Bakara-83

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …