İyilik (6)

 

13.Boşama İşi de İyilik ve Güzellikle Olmalıdır:

“Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. …”[1]

Boşama, tavsiye edilmeyen ancak mecbur kalındığında hayatın daha da zehir olmaması için başvurulan bir çaredir. Üç talak hakkını bir kerede kullanarak yapılacak bir boşama son derece sakıncalıdır. Doğru olan, mecbur kalındığında, Kur’an’ın öğrettiği gibi talak haklarından her birinin sırayla ve kadının temiz dönemlerinde kullanılmasıdır. Bu şekildeki bir boşamada pişmanlık olmaz. Çünkü kişi, zaten ilk iki talak hakkını kullandıktan sonra bir ay daha düşünüp son kararını verecektir. Bu durum, sağlıklı bir karar verilmesine katkı sağlar. Artık nikah ya iyilikle devam edecek, ya da kadının hakları korunarak güzellikle son bulacaktır.

“Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah’tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”[2]

Koca, karısıyla geçinemez ve ondan yüz çevirirse, ardından boşama tehlikesi vardır. Bu tür istenmeyen sonuçların engellenmesi için, kadın, olgunlukla hareket edip kocasıyla arasını düzeltme hususunda anlaşma yolunu tercih ederse faydalı olur. Aralarında anlaşma yapmaları, boşanmalarından daha hayırlıdır. Eşler iyi geçinir ve Allah’tan korkarak hareket ederlerse, Allah’ın hoşnutluğunu kazanırlar.

14.Mü’minler İyiliği Emreder, Münafıklar İyilikten Alıkoyar:

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alı korlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.”[3]

Mü’minin bariz vasıflarından biri de iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.

“Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar Faslıkların kendileridir.”[4]

Münafıklar, mü’minlerin aksine,  kötülüğü emreder, iyilikten alıkorlar.

15.Başa Kakmak İçin İyilik Yapılmamalıdır:

“Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.”[5]

Mü’min, yaptığı iyilik nedeniyle hangi duygular içinde olmamalıdır?

*Yaptığı iyiliği çok görmemelidir.

*Yaptığı iyiliği başa kakmamalıdır.

*Yaptığı iyilik karşılığında, menfaat beklentisi içinde olmamalıdır.

*İyilik yaparken, cimrilik duygusu içinde olmamalıdır.

*Yaptığı iyilik nedeniyle övülmeyi beklememelidir.

[1] 2/Bakara-229

[2] 4/Nisa-128

[3] 9/Tövbe-71

[4] 9/Tövbe-67

[5] 74/Müddessir-6

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …