İyilik (8)

19.Ahirette İyiliğin Karşılığı Fazlasıyla Verilir:

“Kim bir iyilik ile gelirse, ona on katı verilir. Kim de bir kötülük ile gelirse, yalnızca onun karşılığı ile cezalandırılır ve hiçbirine haksızlık edilmez.”[1]

Bir iyiliğe en az on misli karşılık verilir; çünkü yerine göre iyiliklerin mükâfatı yedi yüz misline çıkarılır. İyiliğin karşılığının fazlasıyla verilmesi lütuf, kötülüğün karşılığının misliyle verilmesi ise adalettir.

Aşağıda mealleri verilen dört ayet de bu anlamı pekiştirmektedir:

1-“Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.”[2]

2-“Kim iyilikle (ilâhî huzura) gelirse, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar.”[3]

3-“… Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir.”[4]

4-“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir.”[5]

20.İyilik Yapanlar İçin Cennet Nimetleri Vardır:

“Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapanların mükâfatıdır.”[6]

En büyük iyilik, iman etmektir.

“Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yeri olarak, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır”[7]

İman ederek en büyük iyiliğe erme mertebesine ulaşan kişinin yapacağı en önemli ikinci iyilik ise Allahtan sakınmaktır. iyiler için hazırlanan Allah katındaki ebedi cennet nimetleri, dünya nimetlerinden daha hayırlıdır.

“İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.”[8]

İyiliğin karşılığı sevaptır. Sevabın karşılığı cennettir. Bu dünyada iyilik yapan ahirette, en iyi karşılık olan cenneti bulur.

İyilik konusunda son olarak şunları söyleyelim:

İnsanın kendine yapabileceği en büyük iyilik iman etmek, en büyük kötülük ise inkâr etmektir.

İman edip Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak iyi hal üzere olmalıyız.

Allah, iyilik edenleri sevdiğini ve onlarla beraber olduğunu haber vermektedir. Kim Allah tarafından sevilmeyi ve Allah’ın kendisiyle beraber olmasını istemez?

Allah’ın emrini tutup iyilik yapalım.

Anamıza babamıza, diğer yakınlarımıza ve kademe kademe ilişkimiz olan herkese gücümüz dahilinde iyilik yapalım.

İyiliğe ermek için cömert davranıp, sevdiklerimizden harcayalım.

Yaptığımız iyilikleri başa kakmayalım.

Kötülüğü, iyilikle savmaya çalışalım.

Allah’ın rahmetine nail olmak için iyilik yapalım.

Allah, hepimizi iyilik yapan ve iyiliklerinin karşılığını ahirette gören kullarından eylesin.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …