Kaçak Sigortalılığın İşçi ve İşverene Yaptırımları!

SGK İl Müdürü Fuat Tekin;

“İşverenler Üzerindeki Mali Yüklerin Azaltılması Amacıyla Çok Sayıda Teşvik Uygulanmaktadır”

Ülkemizde kaçak sigortalılık kadar olmasa bile yaygın olan bir diğer olgu sahte sigortalılıktır.

Kaçak sigortalılığın işçi ve işverene yaptırımları hakkında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, işçi ve işveren acısından sahte sigortalılığın zararlarına değindi.

Kayıt dışı istihdamın tespit edilmesi halinde İşveren açısından yaptırımlarından bahseden SGK İl Müdürü Fuat Tekin, “Kayıt dışı istihdamın tespit edilmesi halinde, çalışanların bildirilmemesi nedeniyle (Hem sigortalının çalışmasının hem de çalışma gün ve kazançları için) idari para cezası uygulanmakta ve çalışma tarihinden itibaren ödenmesi gereken primler de gecikme zammı ve faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir. Ayrıca, çalıştıranlar açısında kayıt dışılığın tespiti halinde getirilen istihdam teşviklerinden yararlanma imkanı da ortadan kalkmaktadır. SGK’ya bildirimi yapılmayan çalışanların iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına yakalanmaları halinde Çalıştırmaların hiç ya da süresi süresi içinde  SGK’ya bildirilmediğinin tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri öncelikle SGK’ca ödenmekle birlikte, SGK’ca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı için sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilmektedir.

Sonuçta, kayıt dışı istihdamın tespiti halinde işverenler için önemli yaptırımlar söz konusudur” diye konuştu.

Kayıt dışı istihdamı önlemek için kurum olarak önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tekin, “Sosyal güvenlik kurumları arasındaki norm ve standart birliğini sağlayan ve mevzuat farklılıklarını gideren Sosyal Güvenlik Reformuyla sosyal güvenliğe ilişkin birçok konuda olduğu gibi kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda da kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Reformla birlikte kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı çalışmalarla başarılı olunamayacağı; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bankalar ve toplumun diğer ilgili kesimleri ile işbirliği yapılarak bu sorunun ortadan kaldırılabileceği hususu benimsenmiştir” açıklamasını yaptı.

Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımının kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla önemli olduğunu ifade eden Tekin, “Kayıt dışı istihdamla etkili şekilde mücadele edilebilmesi için kurumlar arası işbirliğinin kaçınılmaz olduğu anlayışından hareketle 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile tüm bankalar ve kamu kurum ve kuruluşlarına önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu şekilde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda bankalar ve 27 kamu kurumu ile işbirliğine gidilmiş ve 68 farklı işleme ilişkin verilerin Kurumumuzla paylaşımı sağlanarak çapraz denetim sistemi oluşturulmuştur. Kurumumuz tarafından yapılan denetimlerde etkinliğin artırılması için öncelikle il müdürlüklerimizde görev yapmak üzere Sosyal Güvenlik Denetmeni istihdamı sağlanmıştır. Ayrıca yapılan denetimlerde etkinliğin artırılması için risk odaklı denetim modelini benimsenerek; rutin ve rastgele denetimlerin yerine risk analizi yapılarak belirlenen bölgeler, sektörler ve işyerlerinin denetimini sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

İşverenler üzerindeki mali yüklerin azaltılması amacıyla çok sayıda teşvik uygulamasının yapıldığını dile getiren Tekin, “İşverenler üzerindeki mali yüklerin azaltılması amacıyla çok sayıda teşvik uygulanmaktadır. Tüm sigortalılara yönelik teşviklerle birlikte gerek bölgesel ve sektörel önceliklere göre gerekse kadınlar, gençler, engelliler gibi bazı özel gruplara yönelik uygulanan teşvikler ile işverenlerce ödenmekte olan sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanması sağlanmaktadır. Gelişen teknolojinin de yardımıyla sigortalı ve işverenlere sağlanan hizmetlerin kalitesi arttırılmış, vatandaşlara ve işverenlere kolay erişilebilir, sürdürülebilir ve daha nitelikli hizmet almaları sağlanarak kayıtlı çalışma cazip hale getirilmiştir. Nitekim son yıllarda benimsenen insan odaklı hizmet anlayışının sonucu olarak; yapılan anketlerde Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden memnuniyet oranları hizmet alanlar için (aktif/pasif sigortalı ve hak sahipleri) % 71, paydaşlar için de (işveren, mali müşavir, hastane, eczane) %74,7’e çıkmıştır. Kurumumuzun yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda yapılan çalışmaları merkezden koordine etmesi ve gerekli stratejileri oluşturması amacıyla bir birim (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı), bu çalışmaların yerel bazda yürütülmesi için de tüm illerde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisleri” oluşturulmuştur.”

Vatandaşın kayıt dışı istihdam konusunda bilinçlenmesi için kurum olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Tekin, sözlerine şöyle son verdi;

“Gerek vatandaşlarımızın sosyal güvenliğin önemi ve kayıt dışı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi gerekse işverenler ve çalışanların hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla çok sayıda faaliyet yapılmaktadır. Kurumumuz tarafında yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Yani gerek merkez birimlerimiz gerekse il müdürlüklerimiz tarafından kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, medya organları vb. ile işbirliği içerisinde, sürekli olarak bu faaliyetler düzenlenmektedir.”

HABER: FATİH SEBZECİ

Bu Haberi Gördünmü!

Çiftçilere süt sağma makineleri dağıtıldı 

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvan üreticilerine modern süt sağma makinelerinin dağıtımı yapıldı. GAP Eylem Planı kapsamında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir