Kadına Şiddet

25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günü vesilesiyle, birçok kurum bu arada Adıyaman Barosu kadın hukuku komisyonu açıklamalarda bulunmuş.

Kadına yönelik şiddet kınanmış, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli idari ve hukuki alt yapının oluşturulması zaruretine dikkat çekilmiş.

Kadına yönelik şiddet, ilkel bir duygudur; doğada var olan “güçlünün zayıfı ezmesi” yasasının uygulanmasıdır. Doğanın en güçlü yaratığı erkekler değildir; ayı var mesela, fil var, deve var!

Kadın da en zayıfı değildir ama kadın doğanın en zarif yaratığıdır.

Kadına şiddet uygulayanların en başta psikolojik sorunları vardır; kendilerini güçsüz hissettikleri için güç gösterisine gereksinim duyarlar.

Kadına yönelik şiddet bir insanlık ayıbı, bir insanlık suçudur.

Son yıllarda kadına yönelik şiddet katlanarak arttı.

Bu durum salt bir olayın, ya da bir gelişmenin ürünü değildir. Yöneticilerin verdikleri mesajların yarattığı algı, yasalardaki boşluk, medyanın tutumu, diğer yayın organlarının yayın politikaları, ekonomik sorunlar, sosyal gelişmeler ve daha birçok olayın bu patlamada, kadına yönelik şiddetin artmasında payı vardır.

Kadını insanlığın zayıf halkası, günahkâr kademesi olarak görmek de kadına yönelik şiddeti arttıran bir olgudur.

Nedeni ne olursa olsun kadına yönelik şiddeti kabul etmek, aklını kiraya vermek gibi bir şeydir.

Kadın; anamız, bacımız, kızımız, eşimizdir.

Kadın farklı cinsiyet, eşit insandır, candır.

Kadına yönelik şiddeti hedefleyenleri, uygulayanları normal insan görmek hatadır, yalandır…

Bu Haberi Gördünmü!

Tarıma Dair Kaygılar

Basın, yurt dışına tohum ihraç ettiğimizi/edeceğimizi yazmış! Hem de Adıyaman’dan. Ve Adıyaman’ın “yerli tohumun merkez …