Kadınlar İçin Dış Örtü

 

1

Aşağıdaki ayet-i kerime kadınların dış örtü örtünmesini düzenleyen emirler içermektedir:

“Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (33.Ahzâb–59)
Bu ayetten anlaşılan şudur: Kadınlar evlerinin dışına, çarşıya, pazara çıktıkları zaman üzerlerine bir dış örtü almalıdırlar. Bu dış örtü iklime ve örfe göre değişebilir. Dış örtü ile insanların arasına çıkmak incitilmemek için önemli bir çare olarak görülmüştür.
Ayetin sonunda, Allah’ın “bağışlayan ve esirgeyen” olduğunun ifade edilmesi şöyle anlaşılabilir: Allah, merhamet edici olması sebebiyle kadınların eziyete uğramasını istememiştir veya bu emre iyi niyetle uyanlar, istemeden düştükleri küçük hataları nedeniyle bağışlanırlar.

2

BİD’AT NEDİR?

Dinin aslından olmadığı halde, sonradan icat edilip dinin inanç veya ibadet esaslarından biriymiş gibi gösterilen şeylere bid’at denir.
Bid’at’ın tanımında belirtilen özellikleri açacak olursak şunları sıralayabiliriz:
*Dini alanda, Hz. Muhammed (SAV) ve ashabından sonra icat edilen şeylerdir.
*Hem inançla ilgili konularda, hem de ibadet alanında bid’atlar ortaya çıkmıştır.
*Bid’at olan şey, dinin bir gereğiymiş gibi gösterilir. Mesela farz, vacip veya sünnet olduğu iddia edilir.
*Dinin gereği olduğu iddia edilmeyen yeniliklere, dini anlamda bidat denmez.
*Dini bir vecibenin rahatlıkla yerine getirilmesi için yapılan şeyler, dini açıdan birer bidat olarak takdim edilemezler. Mesela cami mimarisindeki gelişmeler ile minareler bid’at sayılmaz. Çünkü Resulullah da cami yaptırmış, ezanı yüksek bir yerde okutmuştu. Daha sonra yapılanlar birer yenilik gibi görünse de Hz. Peygamber tarafından ortaya konan prensiplere uygundur.

3

ASR SURESİNDEKİ UYARILARA DİKKAT ETMELİYİZ:

Asr Suresi: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

4

Bakara Suresinin İlk Beş Ayeti Mü’minlerin Durumunu Özetler:

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

  1. Elif. Lâm. MÎm.
  2. O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
  3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
  4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
  5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir