KAPİTALİST/EMPERYALİSTLER..

İNSAN

İnsan denen mahlukat!Biraz ruh-Biraz çamur;

Biraz akıl ve şuur,Biraz nefis ve gurur,

Bir kadere raptolup-Pişmiş hamuru-Lakin;

Eğer “İBRET’İ”yoksa!Ne ruh kalır,ne şuur..

 

Erdemlik üzerine Allah yaratmış Onu;

İlmi’yle,irfan’ıyla Ve nuruyla ruhunu;

Bizzat Kendi eliyle mesh/edip övmüş-lakin;

Eğer “HİKMET’İ”yoksa!Helak eder sonunu..

(İHB/23 Mayıs 2017/Adıyaman)

 

“Merak,akli Ve Nefsi bir yolculuk eylemidir,ki-Bu yolculukta;Eğer (Akıl nefse) hükmederse-hasılası insani erdemlik(rahmet,bereket/fayda Ve yarar  )olur,yok eğer(Nefis Akla) hükmederse de-sonucu bencillik(zulüm,şiddet Ve felaket)olur. Yani..

Görünen o ki!Yeryüzünüinsanlar;Ya akıl Ve Ferasetleriyle-YAŞANABİLİR-bir mezra kılmak üzere imar ve inşa ederek-mamur Ve müreffeh-yapacak,ya da nefislerinden peyda olan benlik ve bencillikleriyle onu-YAŞANMAZ-bir belde haline düşürmek üzere-ateş,kan ve gözyaşıyla-sulamaya devam edecektir..”

Evet..

İnsanların önünde-geçici ömürlerini geçirecekleri geçici bir dünya’da- tercih edebilecekleri iki yol var; Birinci yol Allah’ın-kullarının huzur ve mutluluğu için dilediği (AKIL VE FERASET) yolu,İkinci yol da Şeytanın-Akıl Ve feraset sahibi insanlara dayattığı(NEFİS VE BENCİLLİK) yoludur ki,Allah;Her iki yolu da kulları için açık tutarak-onları kendi tercihlerinde(KADER YOLUNDA) özgün ve özgür bırakmıştır..Çünkü;Bu dünya bir imtihan(Çalışmak,üretmek,imar ve inşa etmek Ve paylaşmak) dünyası,sadece-mal/mülk,makam ve mevki edinip-zevk-u sefa sürmek dünyası değildir!

Zaten..

Sanıyorum,bunun böyle olduğunu insanların nerdeyse tamamına yakını da biliyor artık..Lakin,nefisonları;İkinci yola çekmekle meşgul ve sanıyorum ki onu başarmış da..Çünkü!Asırlardır ki; Dünya’yı hala pervasızca ve hayasızca ateş,kan ve gözyaşıyla sulamaya devam ettiğine göre!

Peki,akla rağmen- neden bu zulüm ve tahribat oluyor;Nefis, insan aklında derdest edilip de teskin olunamaz bir güç mü ki-dünya ve insanını kendi zulmünde ha bire perişan ve çaresiz bırakıyor,yok mu bunu teskin etmenin, frenlemenin-Akılla beslemenin ve adam etmenin bir yolu?

Var tabi ki;Vicdan!

Vicdan ise..

Yapılacak her iş ve işlemin-yapılmadan önce-bilinen bir mizandan/tartıdan süzüp geçirilerek “Ölçmek,biçmek,tartmak”  fiilinden sonra karar verilerek uygulanması demektir ki,oda;Akıl Ve İlimden/Bilgi Ve Bilimden ile sosyal ve çevresel kabul ve reddiyelerden beslenir..

Yani..

Kader yolunda;Aklın Ve nefsin freni vicdandır!

Eğer bir insanda vicdan(Akılla, nefsin dengelenmesi)varsa;Nefsi-aklının,aklı da izan ve irfanın emrine girerek-onu erdemliğe ulaştırır ki,oda;Merak etmek, aramak, bulmak,çalışmak, üretmek ve hasılayı da tüm mahlukatla paylaşarak, yaşadığı çevreyi de huzur ve mutluluğa kavuşturmakla kaim ve daimdir..

Lakin,günümüz insanı-bunca ilmi ve medeni dönüşüm ve gelişmeye rağmen-vicdanı unutmuşa benziyor ki;Aklı/İzanı Ve Nefsinin de varlığı hiçbir işe yaramıyor,çünkü;Fersiz,Frensiz bir akıl ve nefis-nerde,niçin,ne zaman, nasıl ve kim adına çarparak infilak edeceği meçhul-Bomba yüklü Jetlere benzer..

Örnek mi?

İşte bugünün Orta/doğu coğrafyası,Afrika’sı,Arakanı ve bilmem daha neresi!

Bilmem! Neden/Emperyalizmin zulüm Ve zilleti hep mazlum,masum/masun halkları bulur ve vurur ki;Gerçekten de-Bunlar Masum Ve Masun oldukları için mi, yoksa değerleri-gasp edilip-ellerinden alındığı için mi masun ve masum kalarak-bu zulme muhatap oluyorlar?

Evet,tam da burada..

İkinci yolu/Nefsi seçenler, yani dünyanın aç gözlü kapitalist/Emperyalistleri bunun tek müsebbip cellatları diyeceğim lakin,Birinci yolu/Hak Ve akıl yolunu, yani erdemliği seçenleri bu işin neresine koyacağız;Onların akıl Ve izansızlığına aylaklık,biganelik ve sessizliğine, pısırıklık ve korkaklığına-Teslimiyetçiliğine ne diyeceğiz?

Var mı bunun sağlıklı bir cevabı?!

Efendim,biz hamdolsun İmanlı/Müslümanlarız!Onların topu/tüfeği,gücü/ilacı varsa,bizim de sarsılmaz dinimiz/İmanımız,bize ruh ve şuur veren kitabımız, Peygamberimiz(ass) Ve Allah’ımız var;Elbet Hakkın karşısında batıl zail olacak!

Eyvallah!

Elbet Batıl Hakkın karşısında zail olur ve olmalıdır da,ancak nasıl bir din ve imanla,nasıl bir akıl ve izanla ve hangi ruh,şuur ve imkanla;Siz bu-size her iki dünya saadetini de vermeyi vadeden-yaşam reçetesi hükmündeki/dini kendi dünyalığınıza mesnet ederek tanınmaz kıldınız be,yerine kendi sahte dininizi ikame ve idame etmek suretiyle-O yüce Peygamberinizi incittiniz be,sonra da Allahın Size sunduğu zengin nimetini sahiplenip-Emperyalist efendilerinize de  hoş görünmek adına-birbirinizle savaşmayı bile göze alarak çatıştınız ve Allah’ı da üzdünüz be;Eysözde“Müslüman” Ortadoğu halkları!

“Sizler hangi hak ve hukuktan/adaletten bahsediyorsunuz;Gaflet,nankörlük, ve hıyanetten gayrı neyiniz var Sizin??!!”

O kadar gafilsiniz ki!

Batılı/Emperyalist efendileriniz,öncekimilerinizi,güya onurlandırmak adına Taht’a çıkararak-Kral falan yaptı,sonra da-Kendine kul yapmak üzere-tüm milli,  maddi ve manevi(kaynaklarınızla aklınız ve ruhunuzla devletinize) değerlerinize el koydu;Sizler büyük bir gafletle zil takıp-oynadınız!

O kadar nankörsünüz ki!

Efendileriniz doğal kaynaklarınızı-Ağızlarınıza bir parmak bal çalarak-gaspedip kendi ülkelerine taşıyarak-sırtınızdan zenginleştikçe;Siz ,Allah’ın Size verdiği nimetini unutup,Onların-Ağzınıza çaldıkları bir dirhem acı baldan dolayı bile-şükran duyarken,Allah’ın nimetine-nankörlük edip/uyumaya devam ettiniz!

O kadar hainsiniz ki!

Allah’ın Size cömertçe sunduğu,ancak Sizin-şahsi ikbaliniz Ve istikbaliniz için gaflet ve nankörlükle ve çekinmeden “Batılı/Efendilerinize” peşkeş çektiğiniz nimetten(Petrol,doğalgaz vb..)Devletinize/Halkınıza ayrılan payı bile hainlik edip-kendi milletinizden gizleyerek;Ailenizle lüks bir hayat sürdürmeye devam ettiniz;Acaba Sizler nesiniz be??!!

Allah Sizi ıslah etsin;Ne denir ki-ruhunu ve idrakinigaflet,nankörlük ve hıyanet sarmış-mirasyedi-bir güruha??

Bu kadar mı?

Keşke bu kadar olsa!

Şimdi de..

Sanki bütün bunlar yetmiyormuş gibi,BölgedekiKürtlerin,Türkmenlerin Ve tabi ki Arapların yıllardır alevlenen– ırksal Ve mezhepsel bağımsızlık-ateşine yeniden-Odun taşıyıp-körüklemeye başladı; Batılı/kapitalist emperyalistler..

Görünen o ki..

İslam alemi silkinip/kendine dönmedikçe,kendini sorgulayıp-eğri ve doğruları bulmadıkça ve yeniden maddi ve manevi değerlerine sarılıp-yol almadıkça;Ne kendine gelebilir,ne de kendisini-Dünya emperyalizminin taarruz, tasallut ve tahkimatından asla kurtarabilir..

SON/SÖZ;

İslam selamdır; Selamı (TAKVA Ve İHLASLA)yayan Ve onu alan kurtulmuştur!

Vesselam..

Sevgiler..

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir