Ali BOZKURT

Allah’ın Lanetlediği Kimseler (2)

3.Müşrikler: “Bir de, Allah’ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!” (48/Fetih-6) Yukarıdaki bölümde münafıkların lanetlendiğini bildiren bir ayet açıklanmıştı. Bu ayette ise hem münafıkların hem de müşriklerin lanetlendiği bildirilmektedir. Allah, onlara gazap etmiş ve onları lanetlemiştir. Onlar için em kötü varış yeri olan cehennem hazırlanmıştır. 4.İman Ettikten Sonra İrtidat Edenler: “İman etmelerinden, Resûl’ün hak olduğuna şehadet getirmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkârcılığa …

Devamını Oku

Allah’ın Lanetlediği Kimseler (1)

Lanet Kelimesinin Sözlük Anlamı: Beddua etmek, kovmak, uzaklaştırmak, hakaret etmek, kötülüğünü ve ceza görmesini istemek. Ayrıca ters, kötü, çekilmez ve berbat olmak. Lanet Kelimesinin Terim Anlamı: Allah’ın hayrından, rahmetinden, af ve mağfiretinden mahrum olmak; Allah’ın buğzuna uğramak. Allah’ın, irade sahibi olan yaratıklar arasında ilk lanetlediği varlık, İblis yani Şeytandır. İblis, Allah’ın Hz. Adem’i yarattıktan sonra verdiği secde emrine uymadığı için lanetlenmiştir: “Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah! Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah: …

Devamını Oku

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (4)

8.Allah, Yeryüzünü Üstünde Yaşayıp Seyahat Etmeye Müsait Bir Şekilde Yaratmıştır: “O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.” (43/Zuhruf-10) *Allah, yeryüzünü insanın üstünde yaşayıp istirahat edebileceği bir yerleşme alanı kılmıştır. *Dünya, üzerinde yol bulup seyahat edilmeye müsait bir şekilde yaratılmıştır. İnsanlar, yerine göre düzlük alanlardan yerine göre de vadilerden geçerek istedikleri yerlere varırlar. “O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır.” (67/Mülk-15) Bu ayetten şu dersleri çıkarmalıyız: *Allah, yeryüzünü üzerinde kolayca gezebileceğimiz şekilde yaratmıştır. *Hayatımızı idame ettirmek için, ihtiyaç duyduğumuz rızkı temin etme …

Devamını Oku

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır. (her şeyden) haberdardır.” (22/Hac-63) *İnsanlar, Allah’ın gökten yağmur yağdırdığını görüp durmaktadırlar. *Allah, yağmur ile kupkuru olan tabiatı canlandırır. *Allah’ın yağmur yağdırıp yeryüzünü canlandırması, insanlara büyük bir ikramdır. “Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.” (39/Zümer-21) Bu ayet ile sırayla şu beş gelişme anlatılmaktadır: 1-Yağmuru Allah yağdırır. 2-Yağan …

Devamını Oku

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (2)

2.Allah, Hayatımızı Kolaylaştırmak İçin, Barınıp Korunmamıza Yarayacak Şeyler Yaratmıştır: “Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde, kolayca taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (faydalanacağınız) bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. ” (16/Nahl-80. 81.) Evler, insanlar için birer huzur ve sükun yeridir. Allah, insanlar içinde huzurlu bir şekilde barınsınlar diye, …

Devamını Oku

İnsan ve Hidayet-6

9.Hidayet Üzere Olmanın Karşılığı Cennettir: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: «Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.» Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir.” (7/Araf-43) *Allah, peygamberlerine bildirdikleriyle bize doğru yolu göstermeseydi, iman, ibadet, muamelat ve güzel ahlaktan oluşan bu doğru yolu, kendi başımıza bulmamız mümkün olmazdı. *Allah, rahmetiyle peygamber gönderdikten sonra, lütfüyle kalbimizi hidayete açık kılmasaydı yine doğruya erişmezdik. *Cennet hayatı, Rabbimizin elçileriyle bizi doğru yola …

Devamını Oku

İnsan ve Hidayet-5

7.Allah, Kimleri Doğru Yola İletir? a)Allah İnananları Doğru Yola İletir: “Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.” (27/Neml-80.81.) *Bilinçli olarak inanmayanlar, yapılan tebliğ açısından ölüler gibidirler; yapılan tebliğden yararlanmazlar. *Yapılan tebliği dinlememek için arkalarını dönüp kaçanlar, hakikate karşı sağır gibidirler. *Sapıtmakta ısrarcı olanlar, gerçeği görme konusunda körlere benzerler. *Ancak inanıp İslamiyet’i kabul edenler, doğruyu kabul ederler. “Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (64/Teğabun-11) *Allah tek yaratıcıdır. Hayrı da …

Devamını Oku

İnsan ve Hidayet-4

6.Allah Kimleri Doğru Yola İletmez? a)Allah, İnkarcıları Doğru Yola İletmez: “…Allah, inkârcı toplumu doğru yola iletmez.” (9/Tövbe-37) İknacı olmak, Allah tarafından hidayete erdirilmeye manidir. Allah’ın ahkamını inkar ile hidayet bir arada bulunmaz. “Allah’ın âyetlerine inanmayanları, Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.” (16/Nahl-104) Kur’an, insanlar için hidayet rehberidir. Kur’an’a inanmadan hidayet üzere olmak, mümkün değildir. Bu sebeple Allah, ayetlerine inanmayanları, doğru yola iletmez. “… Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.” (10/Yunus-45) Allah’a kavuşmayı, yani ahiret hayatını yalan sayanlar, bu inkarları nedeniyle doğru yolu bulamayarak, cehennem azabına müstahak olurlar. b)Allah zalim kimseleri …

Devamını Oku

İnsan ve Hidayet-1

Hidayet kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yol, hak yolu, yol gösterme, kılavuz olama. Hidayet kelimesinin terim anlamı: Allah tarafından gösterilen doğru yol, İslamiyet yolu. Hidayet kavramının zıddı, dalalettir. Dalalet, yanlış yol, sapıklık, İslamiyet dışı gidişat anlamlarına gelir. Şu ayet-i kerime hidayet ile dalalet arasındaki farkı ortaya koymaktadır: “Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?” (67/Mülk-22) Yüzüstü kapanarak yürümeye çalışmak dalalet, doğru yolda düzgün yürümek ise hidayettir. Dalalette olan yolunu bulup hedefine varamaz; hidayet üzere olan ise gideceği yere kolayca varır. Kafir, müşrik ve münafıklar dalalette olup yüzüstü yürümeye çalışan …

Devamını Oku

Yalan Söylemenin Büyüsü

1 Sonbaharın ilk aylarında altı yedi arkadaş, köylerinin yakınındaki bir gölette yüzme öğrenmeyi kararlaştırırlar. Hazırlıklarını yapıp gölete giderler. Yüzme bilmedikleri için ilk günlerde, göletin boylarını aşmayan kısmında yüzmeye çalışırlar. Ancak Kaya isimli arkadaşları daha ilk günde göletin ortalarına kadar gider. Arkadaşları onun bu başarısına hayret ederler. Kaya’nın havasına diyecek yoktur. Yarım saat içinde yüzme öğrendiğini söyleyip övünür. Kaya’nın öteki arkadaşları ise ancak beş altı günde yüzmeyi tam olarak öğrenip göletin ortalarına kadar yüzmeye başlarlar. Bir hafta sonra yine yüzmeye gittiklerinde, gece yağan yağmur sebebiyle göletin eskiye oranla bir hayli yükseldiğini görürler. Ancak bu onları etkilemez. Çünkü yüzmeyi bilmektedirler. Fakat ilginç bir …

Devamını Oku