Ali BOZKURT

Hayrın ve Şerrin Allah’tan Gelmesi

HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH’TAN GELMESİ NE DEMEKTİR? Bu önemli soruya dört aşamada cevap verelim: BİR: Allah’ın, hayrın yanı sıra şerrin de yaratıcısı olması şerre rızası olduğu anlamına gelmez. Nitekim Kur’an’da şöyle buyruluyor: “Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder…” (39.Zümer-7) Ayetten, Allah’ın küfre rıza göstermediğini, şükredenlerden ise razı olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. İKİ: Allah’ın, hayrın yanı sıra şerrin de yaratıcısı olması çirkin ve yanlış değildir. Çirkin ve yanlış olan, hayır dururken şerri tercih etmektir. Kul olarak bize düşen; yanlışı değil doğruyu, zararlıyı değil faydalıyı, haramı …

Devamını Oku

Hayatta Bize Düşen Nedir?

1 *Bize düşen; insanlık âleminin bir üyesi olmanın önemini ve yaratılış hikmetlerini iyi bilerek, “eşraf-ı mahlûkat” olmanın sırrına ermektir. *Bize düşen; gece ile gündüz, çalışma ile dinlenme, uyku ile uyanıklık arasındaki bütünlüğü ve uyumu görerek bütün bunların hikmetini kavramaya çalışmaktır. *Bize düşen; hem kendimizi ve çevremizi, hem de dış âlemi inceleyerek, değişmez şartların değişmez hâkimini tanımaktır. *Bize düşen; İçinde bulunduğumuz bütün nimetlerin, elde ettiğimiz bütün başarıların ve sahip olduğumuz bütün zenginliklerin gerçek sahibini unutmadan zikir, tefekkür ve tedebbür ile yaşamaktır. 2 Hz. Muhammed (S.A.V.)’den sonra ihtiyaçtan doğan sebeplerle mezhepler ortaya çıkmıştır. Bir mezhebe mensup olmak gerekli ve faydalıdır. Ancak mezhepçilik …

Devamını Oku

Hayatın Değişik Alanlarına Dair

1 İslam dini, savurganlığı yasaklamıştır. Hayatımızın her aşamasında olduğu gibi, çeşitli eğlence ve kutlamalar sırsında da israftan uzak durmamız gerekir. Zengin olmak, kimseye savurganlık ve gösteriş hakkı vermez.   2 Doğru adam, yanlış yerde durursa, doğruluğu anlamını kaybeder.   3 Cemaatle kılınan namazlar sayesinde zengin fakir ve amir memur gibi insanlar arasında eşitlik meydana gelir. Camiye erken gidenler ön saflarda, geç gidenler arka saflarda yer alırlar. Namaza duran herkes, Allah’ın huzurunda sadece kul sıfatıyla bulunur.   4 Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” (Kehf 10) “Ey Rabbimiz! Bizi, …

Devamını Oku

Haset Ettirme İkna Et!

1 HASET ETTİRME, İKNA ET Çocuğunu, başarılı arkadaşlarına karşı hasetlendirerek değil, yapacağı işin önemine inandırarak çalışmaya teşvik et. Başarılı olan öğrenciler, başarılı olamayanların haklarını ellerinden almazlar, sadece kendi haklarını elde ederler. Senin çocuğunu daha çok şey hak etmek için çaba harcayabilir; o halde çocuğunu, daha çok çalışması konusunda ikna etmeye çalış.     2 ŞİDDET VE FİKİR   Herkes her türlü şiddet fikrine şiddetle karşı olmalıdır. Şiddet bulaşıcıdır. Şiddete başvuran şiddet görür. İnsan, kaba kuvvetine değil, fikrine güvenmeli. Bırakın kaba kuvvet değil, fikirler çatışsın.   3 Kur’an-Kerim’in aslını (lafzını) niçin okumalıyız? Çünkü Kur’an sözü ile (lafzıyla) vahiy eseri olduğu gibi, …

Devamını Oku

Harcama Hakkı

1 Paramızı kulanma/harcama hakkına sahibiz. Ancak paramızı yırtma ve yakma hakkına sahip değiliz. Paramızı israf etmemiz doğru değil. Paramızı harcarken suç veya günah işlememiz yanlış olur. Her hak, bir sorumluluk gerektirir. Gücümüzü, bedenimizi hatta zekamızı kullanmayı bile bu duruma kıyas etmeliyiz. 2 Asırla önce bir tilki, sıcak yaz günlerinde bir bağın yanından geçerken olgunlaşmış üzümleri görünce durup bakmış. Önce bağın kendisine ait olmadığını düşünerek, içeri girip girmemekte biraz tereddüt etmiş. Ancak parlayan olgun üzüm salkımları karşısında daha fazla dayanamayıp ilk teveğe yaklaşıvermiş. Bu arada bağ bekçisi durumu fark edip kucağına aldığı birkaç taşı art arda tilkiye fırlatmış. Neye uğradığını şaşıran tilki …

Devamını Oku

Haram Olan Beş Şey

1 ALLAH, HARAM KILDIĞI BEŞ ŞEYİ ŞÖYLE HABER VERİYOR: De ki: “Rabbim ancak, –açık ve gizli çirkin işleri, –günahı, –haksız saldırıyı, –hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı –ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 2 Sağlıklı Bir Toplum Olmak İçin: Kişiler; siyaset kurumundan, mensup oldukları dernek, vakıf veya meşrep adına kişisel isteklerde bulunmamalıdırlar. Vakıf, dernek, meşrep gibi oluşumların da mensuplarının çıkarları için aracı olmaları yanlıştır. Herkes neye talip olacaksa kişisel donanımı ile talip olmalıdır. 3 Yangına odun değil, su taşıyan olmalıyız 4 –Mescitlere giderken güzel ve kıymeti elbiselerimizi giymeliyiz. –Misafirin karşısında giyemeyeceğimiz bir kıyafetle namaza …

Devamını Oku

Hangi Hadislere Güvenmeliyiz

1 *Sahih hadisler, güvenilmez olarak kabul edilirse, mevcut olan hadis külliyatı tamamen reddedilmiş olur; bu durumda İslam fıkhı güvenilir olmaktan çıkar, çünkü ayetlerin dışında fıkıh kaynağı sayılan hadislerin tamamına yakını mütevatir derecesine ulaşamadıkları için haber-i vahid olan hadislerdir. *O halde, zayıf ve uydurma (mevzu) olmadıkları bilinen ve sahih oldukları bilimsel olarak kabul edilen hadislere güvenmeliyiz 2 Mütevatir hadisi inkâr etmek, insanı küfre götürür; mütevatir olmayan sahih hadisi kabul etmemek ise günah (fısk sebebi) olarak değerlendirilmiştir. 3 Şeytani düşüncelerin kalbimizi işgal etmesine engel olmak için, kalbimizi Rahmani zikir ve tefekkürle meşgul etmeliyiz. 4 Hicazda Cenaze namazlarının toplu halde kılınmasının sebebi: Ülkemizde, …

Devamını Oku

Halife Seçimi

1 Halife Seçiminin Henüz Hz. Peygamberin Cenazesi Yerdeyken Olmasının Hikmetleri Nelerdir? 1-Hilafet makamının kısa bir süre de olsa boş bırakılması, bazı sorunlar nedeniyle son sözü söyleyecek bir otoritenin bulunmaması sebebiyle halk arasında güvesiz bir ortam oluşmasına neden olabilirdi. 2-Münafıklar faaliyetlerine hız verir, Müslümanları birbirlerine düşürmek ve İslamiyet’ten uzaklaştırmak için fitne çıkarabilirlerdi. 3-Özellikle Medine dışındaki yerlerde dinden dönme (irtidat) hareketleri baş gösterebilirdi. 2 Hz. Ebubekir Ne Zaman ve Nasıl Halife Seçildi? Hz. Peygamber’in vefatından sonra birkaç saat süren şaşkınlık ve telaş, kısa sürede yerini hilafet konusunun nasıl çözümleneceği konusuna bıraktı. Beni Saide Gölgeliğinde toplanan Müslümanlar kimin halife seçilmesi gerektiğini tartışmaya başladılar. …

Devamını Oku

Hadis İlimleri

1 Hadisleri Doğru Anlamak İçin Ortaya Çıkan İlimler: 1-Garibu’l-Hadis İlmi: Hadis metinlerinde yer alan ve anlaşılması zor olan kelime, deyim ve meselleri açıklayan ilim. 2.Muhtelifu’l-Hadis İlmi: Birbirleriyle çelişkili gibi görünen hadisler konusunda sırayla şunlardan birisi hususnda karar verir: a) arasındaki çelişkiyi iki hadis te’lif ederek yani zıt gibi görünen anlamların zıt olmadıklarını, aksine birbirlerini desteklediklerini açıklayarak, cem eder. b)Hadisin vurud zamanına bakarak birinin neshedildiğine karar verir. c)Senetteki kuvvete bakarak hadislerden birini tercih eder. d)Bu üç işlemden birini yapmak mümkün değilse iki hadis de bıtakılır, buna tevakkuf denir. 3-Fıkhu’l-Hdis İlmi: Hadisleri doğru anlayarak bunlardan gerekli sonuçları çıkarmak için çalışan ilim. 4-Esbab-ı …

Devamını Oku

Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli’ye Göre Dört Kapı Kırk Makam: Hacı Bektaş Veli’yi anlamak bize çok şey kazandırır. Hacı Bektaş Veli, Makalat İsimli kitabında Dört Kapı Kırk Makam bulunduğunu anlatır. Dört Kapı: 1-Şeriat 2-Tarikat 3-Marifet 4-Hakikat Şeriat Kapısına Ait On Makam: 1-İmanın altı şartına inanmak. 2-İlim Öğrenmek. 3-Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Cihad, ve gusül. 4-Helal kazanmak, faizi haram bilmek. 5-Nikah kıymak. 6-Hayız ve loğusalıkta cinsi münasebeti haram bilmek. 7-Sünnet ve cemaat ehlinden olmak. 8-Şefkatli olmak. 9-Temiz yemek ve temiz giyinmek. 10-İyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Tarikat Kapısına Ait On Makam: 1-Pirden el alıp tövbe etmek. 2-Mürit olmak. 3-Saç kesmek giyim ve kuşağını döndürmek. …

Devamını Oku