Ali BOZKURT

Camiler Hakkında (2)

2.Cami Yapmanın Önemi ve Mükafatı: Cami yapmak, mükafatı Allah tarafından verilecek olan önemli bir iştir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Herkim Allah’ın vechini (yüzünü) isteyerek bir mescit yaparsa, Allah da ona cennette onun gibi bir ev yapar” (Buhari 546, Müslim 533/24) Camiler, bulundukları yerleşim merkezlerinin en önemli yerleridir. Rasulullah (s.a.v.), bu hususta şöyle buyurmuştur: “Allah’a beldelerin en sevimli yerleri mescitlerdir.” (Müslim 671/288) 3.Kimler, İslami Anlamda, Cami Yapamaz? “Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır.” (9/Tövbe-17) Müşriklerin camileri imar etmeleri doğru bulunmamıştır. Yani müşriklerin camileri inşa …

Devamını Oku

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, camide/mescitte değil evde kılardı. Bu konudaki bir hadis şöyledir: Hz. Aişe validemiz, kendisine sorulan bir soruya şöyle cevap vermiştir: “Resulullah, benim evimde öğleden evvel dört rekat (nafile) kılar, sonra mescide çıkarak cemaate namaz kıldırır, ardında (tekrar evine) gelir ve iki rekat (nafile) daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra evine gelir ve iki rekat (nafile) kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve (evine) gelir, iki rekat (nafile) kılardı…. Sabah fecir doğunca da iki rekat (nafile) kılardı.” (Müslim, misafirin, 105) Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.v.), vakit …

Devamını Oku

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin terim anlamı içinde yer bulması şöyledir: Hac, terim olarak; Kabe’yi ve çevresindeki kutsal yerleri belli zamanlarda ve belli kurallar çerçevesinde Allah’a yönelip ziyaret ederek, ömürde bir kere yapılması farz olan bir ibadeti ifa etmek suretiyle geçmiş günahlarının da affedilmesi için de bir imkana kavuşmaktır.   2 Kur’an-ı Kerimin Diğer İsimleri ve Anlamları: 1.Kitap=Yazılan 2.Furkan=Hak ile batılı ayıran 3.Zikir=Allah’ı hatırlatan 4.Nur=Aydınlatan 5.Ruh=(Kalpleri) Dirilten 6.Mev’iza=Öğüt veren 7.Şifa=Şifa veren 8.Hüda=Doğru yolu gösteren 9.Beyan=Açıklayan 10.Rahmet=İnsanlığa rahmet   3 Mahşerde şefaat yoktur diyenler, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in büyük şefaatinden (şefaat-i uzmasından) …

Devamını Oku

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin zekâta tabi olan ve olmayan malları vardır. Mesela şirketin gayrimenkullerinden zekât verilmez; gelirlerinden ve ticaret mallarından zekât verilir. O halde hisse senedi sahibinin bilmesi gereken öncelikli şey, yılsonunda ortağı olduğu şirketin kıymet olarak kaçta kaçının zekâta tabi olduğudur. Sözgelimi beş yüz bin liralık senedi olan bir kişi, şirketinin mal varlıklarından yüzde altmışının zekâta tabi olduğunu öğrenirse, sahip olduğu senetlerden zekâta tabi üç yüz binlik kısmı için, yedi bin beş yüz lira dağıtmakla mükellef olur. 2 Altın Nisabı İçin 80 Gramdan 96 Grama Kadar Değişik Miktarlar …

Devamını Oku

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, mahkeme kararı ile hanımından boşandığında dinen de boşanmış olur mu? Cevap: Evet, dinen de boşanmış olur. Çünkü boşanma sırasında insanın iki ayrı nikâhı yoktur, tek nikâhı vardır. Resmi nikâh gittiği zaman, dini nikâh da gider. Boşama işinde şaka bile caiz olmadığı halde, iki insanın defalarca hâkim karşısına çıkıp birlikte yaşamak istemediklerini ikna edici bir ses tonu ile anlatıp, boşanmaları gerektiğine hâkimi bile inandırarak boşanma kararı aldıktan sonra dini nikâhlarının devam ettiğini sanmaları yanlıştır. Bu işte dört önemli günah vardır: 1.Boşanma isteğinin düzmece olması günahtır. 2.Mahkemede yalan …

Devamını Oku

Hile Yapmak

1 Hile yapmak, sadece savaş halinde düşmana karşı yenik düşmemek için alınan tedbirler sırasında caizdir; bunun dışında caiz değildir. Mesela bir devlet memurunun hac veya umreye gitmek için, yıllık izin hakkı kalmamışsa ücretsiz izin alması gerekirken, hasta olmadığı halde rapor alması caiz değildir. Yapılacak ibadetin çok önemli olması, kimseye hile yapmak için izin sebebi olamaz. Hac sırasında kasap veya şoför olarak görev yapacakmış gibi yalan beyanda bulunmak da doğru değildir. 2 Süpermarketlerin yaygınlaşması ile bakkal esnafı ayakta duramaz oldu. Peki, bakkal esnafı gelişmelere nasıl ayak uydurabilir? Elbette her bakkal, bir süpermarket açamaz; ama mesela yüz bakkal, mevcut dükkânlarını kapatmadan, güçlerini …

Devamını Oku

İnsanın Yaratılışı (8)

6.İnsanın işiten, gören ve akıl sahibi olarak yaratılmasının hikmeti nedir? “Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.” (76/İnsan-2) Allah, insanın en önemli duyu organları olan görme ile işitmeyi zikrederek, onun doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmesine yarayacak diğer bütün özelliklerini de kastetmiştir. İnsan, temyiz gücüne sahip kılınarak, mükellef yani sorumlu kılınmıştır. İnsanın sorumlu olması dünya hayatının bir imtihan olduğu anlamına gelir. “…O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. …” (11/Hud-61) Allah, insanları yeryüzünden yani topraktan yarattı. İnsanların atası …

Devamını Oku

İnsanın Yaratılışı (7)

4.Yaratılış açısından, diğer canlılarla insanın Mukayesesi: “Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür… Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (24/Nur-45) Bu ayetten şunları anlıyoruz: Kuvvet, kudret ve hikmet sahibi olan Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır: 1-Bunlardan bir kısmı, yılanlar ve diğer sürüngenler gibi sürünerek giderler. 2-Bir kısmı, insanlar ve kuşlar gibi iki ayakları üstünde yürürler. 3-Sığır, koyun gibi bazı hayvanlar ise dört ayak üstünde hareke ederler. Bu ayetten şu dersi çıkarmalıyız: Allah, sonsuz güç ve kudret sahibidir. Mülkünde, hikmetiyle, istediği gibi tasarruf eder. Bize …

Devamını Oku

İnsanın Yaratılışı (6)

3.İnsanların Hamilelik Yoluyla Yaratılışının Aşamaları Nelerdir? “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” (96/Alak-2.3.) Alaka, döllenmiş yumurta yani erkekten gelen sperm ile kadından gelen yumurtanın birleşmesi ile meydana gelen organize yapı demektir. Diyanet Tefsiri, alaka kelimesini şu şekilde açıklar: ‘Sözlükte “yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, kan emen kurtçuk” gibi anlamlara gelen alaka kelimesinin çoğulu olan 2. âyetteki “alak” ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır. Âyetler insanın kâmil bir varlık haline gelmesi için önce yaratanı, sonra da yaratılanı yani kendisini ve evreni tanımasının gerekli olduğunu gösterir .’ (DİB Kur’an Yolu Türkçe Meal ve …

Devamını Oku

İnsanın Yaratılışı (5)

Hz. Havva’nın yaratılışı konusunda iki görüş vardır: a)Hz. Havva, Hz. Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ağırlıklı görüş budur. Bu görüşe delil olarak şu hadis getirilir: “Kadınlar hakkında -birbirinize- iyi tavsiyelerde bulunun. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en fazla eğri olan tarafı onun üst kısmıdır. Bu sebeple, eğer onu doğrultmak istersen kırarsın, yok eğer kendi halinde bırakırsan eğri olmaya devam eder. Öyleyse kadınlar hakkında -birbirinize- iyi tavsiyelerde bulunun / birbirinize onlara iyi davranmayı tavsiye edin.” (Buhari, Enbiya-1; Müslim, Reda’-61, 62) b)Hz. Havva, Hz. Adem’in yaratıldığı çamurun geriye kalan kısmından yaratılmıştır. Bu konuda bir başka ayet meali şöyledir: “O, sizi bir tek …

Devamını Oku