Halit ÖZDÜZEN

BİR DOKTORUN ÖNEMLİ TAVSİYELERİ

Brezilyalı bir dotorun sosyal medyada yayılan  önemli tavsiyeleri bulunmaktadır. Eğer hasta olmak istemiyorsan : Duygularını anlat. * Saklanan veya baskılanan heyecan ve duygular; gastrit, ülser, bel fıtığı, bel ağrıları gibi hastalıklara yol açar. * Zamanla, duyguların bastırılması kansere dönüşür. Öyleyse, sırlarımızı, hatalarımızı birileriyle paylaşmalıyız! * Diyalog, konuşma, kelime çok güçlü birer ilaç ve mükemmel birer terapidir! Karar Vermelisin.. * Kararsız kişi güvensiz, endişe ve ıstırap içinde olur. Kararsızlık, sorunları, endişeleri ve çatışmaları çoğaltır. * İnsanlık tarihi kararlardan oluşur. * Karar vermek, diğerlerinin kazanması için vazgeçmeyi ve avantajları kaybetmeyi kesinlikle bilmektir. * Kararsız kişiler mide rahatsızlığı, sinir hastalıkları ve cilt sorunlarının …

Devamını Oku

ROCKEFEİLLER VE CFR

ABD’dek Yahudi lobisinin amacı Bir dünya devleti kurulmasını sağlamaktır. Bu güne kadar yeryüzünde uygulamaya konulan stratejiler hep bu amaca yönelik kurgulanmıştır. Günümüzdeki DEAŞ vb. benzeri terör örgütlerin de bilerek veya bilmeyerek bu amaca hizmet etmektedirler CFR (Council on Foreign Relations) 1920’lerin başında ABD deki kendilerin elit/seçkin sayan küçük bir bir grup tarafından kurulmuştur. . Örgütün İlk amacı: Anglosakson ve diaspora Siyonist sermayesi ile i dünya egemenliğini gerçek-leştirmek için önemli bir askeri güç oluşturmaktı. İlk olarak Japonya ve Almanya’ya karşı II. Cihan savaşında ABD ordusu ile daha sonrada oluşturulan NATO’ vasıtasıyla bu amaca ulaşmışlardır. İkinci amacı : Dünyanın halklar ve onların …

Devamını Oku

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA    (II)

DABBETÜ’L ARZ Dabbetü’l Arz’dan Kur’an-ı Kerim şöyle bahsetmektedir: “ O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir Dabbe(canlı) çıkarırız, o da insanların ayetlerimize kesin bir dille inanmadıklarını söyleyecektir.” (Neml 27/82)  Ayette varlığın canlı olduğu belirtilmiş, ancak hayvan olduğuna dair herhangi bir ibare konmamış olmasına rağmen, ayette geçen Dabbe’yi tefsir âlimlerinin çoğu hayvan olarak belirtmiş,  fakat bugüne kadar üzerinde görüş birliği sağlanamamıştır. Birlik sağlanamamasının önemli sebeplerinden biri, ilk dönem araştırmacı ve âlimlerinin   “canlı varlığı”  mitolojik hikâyeler ve Yuhanna’nın Vahy kitabı (bap 13–14.) nda geçen ve daha sonra İsrailiyat kaynakları paralelinde olağanüstü varlığa benzetmelerinden kaynaklanmıştır.  Bu yaratığın bazı kitaplardaki yorumları resimlerle de …

Devamını Oku

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak kıyamete iman, İslam’ın imanla ilgili altı ana esaslarından biridir. Bu nedenle kıyamet sonrasında oluşacak ahiret yaşamına inanmayanlar, mümin sayılmamaktadır. Öneminden dolayı Kur’an’da kıyamet sözcüğü,  tamamı “Yevmi’l kıyame” ( kıyamet günü anlamında),  yetmiş ayette geçmektedir. Her varlığın sonu olduğu gibi, tüm canlılara maddi yaşam şartları sunan Dünyamızın da bir sonu olacaktır. Nasıl ki: Her canlı doğup, gelişip, olgulaşarak işlevini tamamladıktan sonra ölmekteyse, “Dünya Ana”nın da görevi sona erdiğinde diğer faniler gibi İlahi iradeyle o da ” Ölümü tadacaktır”! Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dünyadaki doğal yaşam, insanoğlunun hırs …

Devamını Oku

 BİR DOKTORUN ÖNEMLİ TAVSİYELERİ 

Brezilyalı bir dotorun sosyal medyada yayılan  önemli tavsiyeleri bulunmaktadır. Eğer hasta olmak istemiyorsan : Duygularını anlat. * Saklanan veya baskılanan heyecan ve duygular; gastrit, ülser, bel fıtığı, bel ağrıları gibi hastalıklara yol açar. * Zamanla, duyguların bastırılması kansere dönüşür. Öyleyse, sırlarımızı, hatalarımızı birileriyle paylaşmalıyız! * Diyalog, konuşma, kelime çok güçlü birer ilaç ve mükemmel birer terapidir! Karar Vermelisin.. * Kararsız kişi güvensiz, endişe ve ıstırap içinde olur. Kararsızlık, sorunları, endişeleri ve çatışmaları çoğaltır. * İnsanlık tarihi kararlardan oluşur. * Karar vermek, diğerlerinin kazanması için vazgeçmeyi ve avantajları kaybetmeyi kesinlikle bilmektir. * Kararsız kişiler mide rahatsızlığı, sinir hastalıkları ve cilt sorunlarının …

Devamını Oku

AKILLA KADER EKSENİNDE İNSAN (II)

KADER Kader, Hadis kaynaklarında Cibril Hadisinde geçen “İmanın altı hükmünden biri olarak, İslami literatüre girmiş bulunan inanç ilkesi olup,  inanmak zorun-ludur. Şartlar Arapça orijiniyle,  “Amentü billahi ve Melaketihi ve Kütübihi ve Resulıhi ve Yövmil ahiri ve Kaderi”dir. ( Allah’ın Birliğine, Meleklere, Kitap-lara, Resullere, Ahirete ve Kadere imandır.) Bundan sonraki  kısmı şerh ve yorum alanına girmektedir. Müslümanlar arasında ilk beş ilkede görüş birliği sağlandığı halde, kader’in yorumunda İslam Tarihinin ilk yüzyılın sonlarından itibaren  ihtilaflar bulunduğundan, çeşitli itikat mezhepleri oluşturulmuştur. Allah Kadir-i Mutlak olarak, varlıktaki bütün güç kuvvet ve iktidarı elinde bulundurmaktadır; Kadir, “ KDR” kökünden gelmektedir. Aynı kök, Rebbü’l Alemin’in el- …

Devamını Oku

AKILLA KADER EKSENİNDEKİ İNSAN (I)

İslam düşünce tarihi boyunca, Kader, Ruh, Nefis, Akıl(cüzi irade) ve Levh-i Mahfuz kavramları, birçok düşünürün kafa patlatarak, üzerinde çalıştığı  önemli konular olmuş; binlerce cilt kitap yazılıp, yorumlar yapılarak, çeşitli ekol  ve “ İtikat Mezhepleri” oluşturulmuştur!   Yükümlülüklerden kaçmak isteyen aklı yönlendiren nefse , bazen bilinçli-bilinçsiz şöyle sorular takılmaktadır: “Bizim kaderimiz önceden belirlenmiş olarak, Levh-i Mahfuz’da yazılı olduğuna göre, öyleyse biz  senaryoya sadık aktör veya  yazılımı  uygulayan robotlar mıyız; verilen rolü veya yüklenen programı her halükârda yapmak zorundaysak, neden fiillerimizden sorumluyuz ? Madem “Alın Yazımız” böyle,  o kötü eylemleri yerine getirmemiz mukadderse, Kıyamette neyle suçlanacağız? Cehennemliksem niye boşuna  çabalayayım! Cennete gideceğim …

Devamını Oku

AĞZINA YILAN KAÇAN ADAM

Akıllı birisi, atına binmiş gidiyordu. Yol kenarında uyumakta olan birisinin de ağzına yılan kaçmak üzereydi. Atlı, yılanı ürkütüp kaçırmak ve adamı kurtarmak için atını koşturdu, fakat yetişemedi. Tutup o adama kırbacıyla birkaç kere vurdu. Uyanan adam, dar­belerin acısıyla bir ağacın altına kadar kaçtı. Oraya bir hayli çürük elma dökülmüştü. Atlı: – Bunları ye, diye emretti. – Beyim, dedi adam, ben sana ne yaptım. Eğer bana hakikaten kastın varsa, vur kılıcı öldür. Sana çattığım saat ne uğursuzmuş. Ne mutlu senin yüzünü görmeyene. Dinsizler bile kimseye sebepsiz böyle yapmazlar. Bir yandan da lanetler okuyor, beddua ediyordu: – Ya Rabbi, cezasını sen ver, …

Devamını Oku

KÂBİL’DE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRAN  MÜJGÂN CUNBUR HANIM

“Türk kültürüne hizmete bir ömür veren –kendi deyimleriyle- Türk olarak doğmaktan ve bu aziz topraklarda yaşamaktan gurur duyan- muhterem büyüğümüz Dr. Müjgân Cunbur Hanımefendi’yi irtihalinin  seneidevriyesinde tazim (ululama, saygı gösterme) etmeye bu yazımızda da devam ediyoruz. Ne yazık ki bir başsağlığı dileğiyle başlıyoruz. Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin süt kardeşi Dr. Fazlı Ayverdi beyefendi  29 Eylül 2014 günü ebediyete irtihal etti. Fazlı Ayverdi de Müjgân Cunbur Hanımefendi gibi 1926 yılında doğmuş ve vefatlar da bir yıl ara ile aynı aya tevafuk etmektedir. Her iki büyüğümüze de bir kere daha Tanrı’dan rahmet diliyoruz. “Süt kardeşliği” meselesini tabii ki Müjgân Cunbur Hanımefendi’nin de doğduğu …

Devamını Oku

TEK AYAKKABI…

Değerli okuyucularımla gerçekten yaşanmış gizemli nir hikayeyi paylaşacağım, ben oldukça beğendim. umarım sizlerde beğenirsiniz Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama, küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca, çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle.. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı, dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki onu kendinden geçirmişti.Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda, …

Devamını Oku