İbrahim Halil BAYRAM

REİS BEY/BİR MAKAM VE HİZMET ŞİİRİ

 (Dediklerim; önce Bana,.sonra Sana) “Bu şiirimiz;Kendini,Hakkını,Halkını Ve Haddini bilen Ve haddini bilmeyene de haddini bildiren bütün erdemli-Belediye Başkanlarına ithaf edilmiştir.”  Sürç-i lisan’a “zail yolu göründü” tamam, YALAKA’YA  sunmazsan “altın badeyi” amma. Aklını basiret’e teslim edemezsen tam, REİS’SİN;”kabul görür- her bir amelin” sanma..   Her Zat’a nasip olmaz, bil ki;  çıktığın makam Ateşten bir gömlektir-kabul etmez hiç yama. Nefsi aklın emrine verebilsen tastamam, O zaman meydan okur,teslim olmazsın gam’a..   PEYGAMBERLİK MAKAMI olmuş bu makam’a nam, Her zerre ve damlası sütre olsun ilzam’a. Basiretin fevkinde dil’in kesmesin ahkam, Önce KENDİNİ,sonra HALK’I uydur nizam’a..   ŞEHR-UL EMİNLİK’TEN nam, hizmetinden bin taam, Al-sar …

Devamını Oku

KÜÇÜK ŞEYLER/İKİ ATATÜRK/ÜÇ MUHATAP TİP??

ATATÜRK DİYOR Kİ… “Beni anlamak demek; Coşup- çağlamak değil Her yıl “On Kasım Günü” taşıp-ağlamak değil!!”  Ey! Türk Milleti dinle; Dünya İlme koşarken … Sen “KENDİ KARDEŞİNLE” neden ayrı saftasın Uygar dünya, “BİRLİĞİN” nimetiyle coşarken Sen hala “IRKÇILIĞI” yapacak bir gaftasın! Beni anlamak demek; Ayrı ve gayrı değil Her “On Kasım Sabahı” akla aykırı değil!! Daldığınız düşlerden silkinin ve uyanın Ben “ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI” hedef göstermedim mi Utanın! Ataletten sıyrılın ve uzanın … Tembellik iflah etmez! Diye- uyarmadım mı? Beni anlamak demek; Yatıp-uyumak değil Her  “On Kasım Sabahı” atıp- avunmak değil!! Hayatta en hakiki mürşit ilimdir-dedim …  Aklın anahtarını size emanet …

Devamını Oku

DİN’DE GÜNCELLEME OLUR MU?

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” Sayın cumhurbaşkanı,zaman zaman toplumu da gerdiren bazı-kendini,hakını ve haddini bilmez-din adamı kılıklı insanların toplumdaki yersiz,yavan ve afaki konuşmaları üzerine-O güruhun da dediklerini  anımsatarak- birkaç gün önce; ”Din anlayışı da,artık yeni yorumlarla güncellenmelidir!dedi .Ve akabinde de, aslında bunun daha önce yapılması gerekirdi,diyerek de-bu işle görevli ve bir bakıma sorumlu da olan-Diyanet İşleri Başkanlığıyla Din Ulemasına yani bu işin yapmakla mükellef olanalara(Müçtehiti olabilecek insanlara)bir bakıma da (İçtihat kapısını)gösterdi;Dini yeniden yorumlayarak çağın/asrın idrakine sunsunlar diye.. Bence Sayın Cumhurbaşkanımız,hem müslüman bir insan olarak,hem devlet başkanı olarak; Toplumun huzur ve sükununu temin etmek amacıyla,olmuş ve olması muhtemel böylesine yersiz/gereksiz toplumsal …

Devamını Oku

KÜÇÜK ŞEYLER/SİYASAL SATRANÇ?

“Güç kimdeyse Dünya Onundur..” Sayın Cumhurbaşkanımızın,bir süre önce- yerinde ve zamanında-söyledikleri çok güzel ve anlamlı/Veciz bir ifadesi var;Dünya beş’ten büyüktür!diye.. Bununla da,şüphesiz ki;BM/Birleşmiş Mülletlerin-tüm yetkilerini elinde tutarak ve her isdediğini de kabul ya da reddederek-veto edebilen beş/5 daimi üyesini (ABD,Rusya,İngiltere,Çin Ve Fransa’yı) kastetti.. Evet.. BM’nin karar almada yetkin olan-5 daimi,10 geçici olmak üzere-15 etkili üyesi var ve bunlar;BM’ye üye 193 devletin(ki, dünyada 206 devlet mevcuttur)kaderini elinde tutarak-hükmediyorlar,ki o zaman da, acaba (Kim kimden büyüktür?) sorusu karşımıza çıkıyor.. Evet.. Öyleyse kim kimden büyüktür? Baktığımızda.. Görünürde, dünya 5’ten(dünyanın 178 ülkesi daimi 5 ülkeden) büyüktür,ancak yapılan eylemdeyse;5 ülkenin güç ve imkanıyla dünyanın diğer …

Devamını Oku

GÜNDEM’DEN DÜŞEN ŞEYLER..

PUT?? (Mehmet TIRPAN’A ithaf edilmişti.)   Putlar/Ebu Cehiller hala yerli yerinde; Kimi meydanlarda pir, kimi pinhan derinde, Zamane müminleri kan ağlıyorlar lakin; Kimi din’de-Seferi,kimi çölde-Sergerde..   On dört asırdan beri görmedi bu zilleti; İki cihan serdarı/Muhammed’in(ass)/ümmeti, Şimdi harap ve bitap-Kutlu İslam milleti; Kimi mağdur-Yerlerde,kimi mağrur-Seferde..   Sanki çelik mil çakmış-Beynine şu Ulema; Kalp gözü kör, dili lal-izanıysa muamma, Ki-ilmi kıt bühtandır-irfanında yok tema; Kimi sultanlara kul,kimi kaşanelerde..   Reva mıdır Yarabbi!? Bu zulüm kainata; “Aşk ile yarattığın/Eşref-i mahlukata”, Lütfeyle! Kerem eyle ulaştır hakikate; Kimi aklıyla derdest,kimi nefsiyle şerde..   NOT;Bu şiiri-paylaştığı doğru ve gerçekçi/Din’i  yorumlarıyla-ilham vererek oluşmasına vesile olan değerli …

Devamını Oku

NOSTALJİ

 (İĞDİŞ EDİLEREK SUSTURULMUŞ TOPLUMLAR) “Bir gaflet çukuruna kurulmuş salıncaklar; Üstünde divan durmuş (PUT’LARA) baş eğenler. İnsani hasletlerden sıyrılmış insancıklar; Eğilince- sökülür inandığım değerler” (İHB-l5.Nisan.2005-Adıyaman) Toplumların özgürlüğü,bireylerinin özgün ve özgürlüğüne bağlıdır..Bunun için de;Bireyin önce özgün,yani-kendini bilmek ve kendi kendisi olmak zorunluluğu vardır..Eğer bir birey,kendine özgü(AİT) zengin varlığını ve varlığının yaratılış sebebini ile ona yüklenen “evrensel/insani görev ve sorumluluk” normunu bilemiyor ve bunları kendi yaşam biçiminin tanımlayıcı ve tamamlayıcı bir şartı haline getiremiyorsa,Onun “Özgün” olması da, iş ve eylemlerinde fikrini “ifade,ikame ve idame” ettirerek “özgür” olması da asla mümkün değildir.. Zaten kendini bilmeyen bir bireyin,kendisini yaratanı da,Onun yarattığını da bilmesi,tanıması, ona yaklaşıp/yanaşması …

Devamını Oku

1.CUMHURİYETTEN 2.CUMHURİYETE YÜRÜMEK..

MEMLEKET TÜRKÜSÜ… “Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi, 1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”   Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret; BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin! “TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”; HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!(İHB/2016-Datça)   TAYYİP BEY.. Biz Reis’le ilgili sözümüzü “18” yıl önce/Yazmış olduğumuz/son dört beytini aşağıya aldığımız-TAYYİP BEY-şiirimizle söylemiştik! O gün de biliyorduk ki,dünya’da TESADÜF ya da MUCİZE diye bir şey yoktur; Olan biten ve olması muhtemel her bir şey,ancak Yüce Allah’ın taht’ı tasarrufunda ve bir işe matuf olmak ve bir ibret alınmak üzere bazı kullarının şahsına atfen-karşılaşmak üzere önü ve sonu bilinerek-TEVAFUKUN-yaratılıp “Halk” edilir .Ancak,olan/bitenin günahı/sevabı da-O Kullarına-ait olmak şartıyla.. Ey! “HAKK YOLU’NDA OLAN”-Sen …

Devamını Oku

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. Bence son yıllarda-İktidar tarafından yapılan çok önemli ve anlamlı  bir iş bu,çünkü;Cami cemaati nezdinde saygın bir yerde konumlanması gereken Camii görevlilerinin-Vaiz,İmam Ve Müezzinlerin-bu işe Cuma günlerinde alet edilmesi asla hoş karşılanmayan-onur kırıcı bir eylemdir ki,sanıyorum bu yeni karar hem bu görevlileri, hem de Cami Cemaatini büyük ölçüde rahatlatmıştır .. Gerçi bu konuda. Biz yıllarca demiştik ki! Ayıptır,gūnahtır;İsteyen gönüllü yurttaşlarımız Cami de inşa edebilir,var olan her türlü ihtiyaçlarını da karşılayabilirler,lakin-sanki görevlerinin bir parçasıymış gibi;Din rehberlerini-para toplama işlerine-asla alet etmeyin diye-ilgilileri uyarmıştık-anacak dinleyen kim? Aslında bu konu,bizzat-Diyanet …

Devamını Oku

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e bürünür-Sana yürürüm Subhan’u,Elham’du,Allah’u Ekber! Düşünür/dururum ben derin-derin; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Lutfeyle!Bu can da Senin eserin; Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela ilahe illallahu/Allah’u Ekber!!   Her Şey’de nakşın var,her Şey’de Zat’ın; Her Şey’de  bürhanın,her Şey’de adın, Her Şey’de imzan var,her Şey’de tadın; Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!   Devinip/ararım ben serin-serin; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Aşk eyle!Bu han da-Senin eserin; Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illallahu/Allahu Ekber..   Aşkından tarumar oldu izanım; Kabına sığmadı ruh-u bedenim, Artık Senden gayrı kalmadı demim; Sabhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!   Akleder/sorarım ben fer’in-fer’in; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Kerem et!Bu zan da-Senin …

Devamını Oku

SAPMAK,SAPIK VE SAPIKLIK..

YAZ! “Önce akdut,karadut-Urmud’uyla gelir yaz; Sonra sarar bir umut;Çıkar karpuzla kiraz, Başaklar sarardıkça,ūzūmū sarar bir haz; Bağbozumu’nda varsın-dönsūn kış ile ayaz.” (Agah)  “Sapık,toplumlar tarafından kabul görmüş-dinsel ve örfsel –norm ve nosyonlardan koparak; Kendi-nefsani- aklı ve izanıyla-içinde yaşamış oldukları toplumun hilafına- seçmiş oldukları bir hayat tarzıyla yaşayan/aykırı kişilere verilen bir sıfattır,ki bunların bir kısmı-yaptıkları ve yapabilecekleri aykırı iş ve eylemleriyle-aşikar-bilinen-kader kurbanlarıdır,diğer bir kısmı da,makam ve statülerinin verdiği üstün prestijleriyle-Millet malına karşı alçakça yaptıkları arsızlık ve hırsızlıklarını-gizleyen seçkin/Elit ve sözde namuslu/şerefli üst yönetici, siyasetçisi iş adamı,yüksek bürokrat,sendikacı,sanatçı,gazeteci kodamanlardır..” Evet.. Sadede gelirsek.. İnsanların,Allah’ın/Din’in emir ve yasaklarıyla içinde yaşamış oldukları kabul görmüş genel ahlaktan-örf …

Devamını Oku