İbrahim Halil BAYRAM

NOSTALJİ

 (İĞDİŞ EDİLEREK SUSTURULMUŞ TOPLUMLAR) “Bir gaflet çukuruna kurulmuş salıncaklar; Üstünde divan durmuş (PUT’LARA) baş eğenler. İnsani hasletlerden sıyrılmış insancıklar; Eğilince- sökülür inandığım değerler” (İHB-l5.Nisan.2005-Adıyaman) Toplumların özgürlüğü,bireylerinin özgün ve özgürlüğüne bağlıdır..Bunun için de;Bireyin önce özgün,yani-kendini bilmek ve kendi kendisi olmak zorunluluğu vardır..Eğer bir birey,kendine özgü(AİT) zengin varlığını ve varlığının yaratılış sebebini ile ona yüklenen “evrensel/insani görev ve sorumluluk” normunu bilemiyor ve bunları kendi yaşam biçiminin tanımlayıcı ve tamamlayıcı bir şartı haline getiremiyorsa,Onun “Özgün” olması da, iş ve eylemlerinde fikrini “ifade,ikame ve idame” ettirerek “özgür” olması da asla mümkün değildir.. Zaten kendini bilmeyen bir bireyin,kendisini yaratanı da,Onun yarattığını da bilmesi,tanıması, ona yaklaşıp/yanaşması …

Devamını Oku

1.CUMHURİYETTEN 2.CUMHURİYETE YÜRÜMEK..

MEMLEKET TÜRKÜSÜ… “Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi, 1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”   Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret; BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin! “TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”; HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!(İHB/2016-Datça)   TAYYİP BEY.. Biz Reis’le ilgili sözümüzü “18” yıl önce/Yazmış olduğumuz/son dört beytini aşağıya aldığımız-TAYYİP BEY-şiirimizle söylemiştik! O gün de biliyorduk ki,dünya’da TESADÜF ya da MUCİZE diye bir şey yoktur; Olan biten ve olması muhtemel her bir şey,ancak Yüce Allah’ın taht’ı tasarrufunda ve bir işe matuf olmak ve bir ibret alınmak üzere bazı kullarının şahsına atfen-karşılaşmak üzere önü ve sonu bilinerek-TEVAFUKUN-yaratılıp “Halk” edilir .Ancak,olan/bitenin günahı/sevabı da-O Kullarına-ait olmak şartıyla.. Ey! “HAKK YOLU’NDA OLAN”-Sen …

Devamını Oku

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. Bence son yıllarda-İktidar tarafından yapılan çok önemli ve anlamlı  bir iş bu,çünkü;Cami cemaati nezdinde saygın bir yerde konumlanması gereken Camii görevlilerinin-Vaiz,İmam Ve Müezzinlerin-bu işe Cuma günlerinde alet edilmesi asla hoş karşılanmayan-onur kırıcı bir eylemdir ki,sanıyorum bu yeni karar hem bu görevlileri, hem de Cami Cemaatini büyük ölçüde rahatlatmıştır .. Gerçi bu konuda. Biz yıllarca demiştik ki! Ayıptır,gūnahtır;İsteyen gönüllü yurttaşlarımız Cami de inşa edebilir,var olan her türlü ihtiyaçlarını da karşılayabilirler,lakin-sanki görevlerinin bir parçasıymış gibi;Din rehberlerini-para toplama işlerine-asla alet etmeyin diye-ilgilileri uyarmıştık-anacak dinleyen kim? Aslında bu konu,bizzat-Diyanet …

Devamını Oku

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e bürünür-Sana yürürüm Subhan’u,Elham’du,Allah’u Ekber! Düşünür/dururum ben derin-derin; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Lutfeyle!Bu can da Senin eserin; Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela ilahe illallahu/Allah’u Ekber!!   Her Şey’de nakşın var,her Şey’de Zat’ın; Her Şey’de  bürhanın,her Şey’de adın, Her Şey’de imzan var,her Şey’de tadın; Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!   Devinip/ararım ben serin-serin; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Aşk eyle!Bu han da-Senin eserin; Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illallahu/Allahu Ekber..   Aşkından tarumar oldu izanım; Kabına sığmadı ruh-u bedenim, Artık Senden gayrı kalmadı demim; Sabhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!   Akleder/sorarım ben fer’in-fer’in; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Kerem et!Bu zan da-Senin …

Devamını Oku

SAPMAK,SAPIK VE SAPIKLIK..

YAZ! “Önce akdut,karadut-Urmud’uyla gelir yaz; Sonra sarar bir umut;Çıkar karpuzla kiraz, Başaklar sarardıkça,ūzūmū sarar bir haz; Bağbozumu’nda varsın-dönsūn kış ile ayaz.” (Agah)  “Sapık,toplumlar tarafından kabul görmüş-dinsel ve örfsel –norm ve nosyonlardan koparak; Kendi-nefsani- aklı ve izanıyla-içinde yaşamış oldukları toplumun hilafına- seçmiş oldukları bir hayat tarzıyla yaşayan/aykırı kişilere verilen bir sıfattır,ki bunların bir kısmı-yaptıkları ve yapabilecekleri aykırı iş ve eylemleriyle-aşikar-bilinen-kader kurbanlarıdır,diğer bir kısmı da,makam ve statülerinin verdiği üstün prestijleriyle-Millet malına karşı alçakça yaptıkları arsızlık ve hırsızlıklarını-gizleyen seçkin/Elit ve sözde namuslu/şerefli üst yönetici, siyasetçisi iş adamı,yüksek bürokrat,sendikacı,sanatçı,gazeteci kodamanlardır..” Evet.. Sadede gelirsek.. İnsanların,Allah’ın/Din’in emir ve yasaklarıyla içinde yaşamış oldukları kabul görmüş genel ahlaktan-örf …

Devamını Oku

HALLAK-HALKEDİLEN İNSAN VE AHLAK..

“Ahlak,Halik/Yaratıcı olan Allah’ın-Halk ettiği kuluna-murat ettiği;Dininin emir ve yasaklarıyla,kullarının-içinde yaşadığı sosyal çevreninin-örf ve adetlerinden müteşekkil bir anlayış,duruş ve davranış biçimidir..” Evet.. Ahlak,insanların içinde yaşadıkları toplumun;Kabul görmüş-dinsel Ve örfsel-norm ve nüansından ibarettir.. Şüphesiz ki.. İnsanların ahlaki yapısı da,onun bu-dinsel ve örfsel-norm ve nosyona uygun ya da aykırı algılayış,duruş ve davranışını belirler,ki o da;Onun,sosyal hayatın içindeki tezahür biçimi olan iş ve eylemlerinin de- ahlaklı ya da ahlaksız-algı ve biçimlerle anılmasının yegane ölçüsüdür.. Peki.. İnsanları, içinde yaşadıkları sosyal hayat içerisinde-Ahlaklı ya da ahlaksız-algı ve biçimlerle anılmasını sağlayan-birbirine tamamen zıt olan-bu aslında çok da anlamlı sonuçlar doğuran davranış biçimleri-acaba; Kimden, nerden, nasıl Ve neden …

Devamını Oku

BEN SANA MECBURUM

Ben Sana mecburum sevdiğim, Ben Sende meskun; Hayalin kaskatı sarmış yüreğimi, Yaşamak zulümdür bana; Sensiz olamıyorum! Bilsen nasıl vurgunum;Nasıl vurgunum-nasıl vurgunum..   Ben sana mecburum bir tanem, Ben Sende mahkum; Ayaklarım demir atmış limanına, Rotalar yasaktır bana; Sensiz gidemiyorum! Bilsen nasıl durgunum;Nasıl durgunum-nasıl durgunum..   Ben Sana mecburum cancağızım, Ben Sende metfun; Gözlerim nadasa bırakmış uykuyu, Rüyalar haramdır bana; Sensiz uyuyamıyorum! Bilsen nasıl yorgunum;Nasıl yorgunum-nasıl yorgunum.. (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri/28 Eylül 2015 DATÇA) GÖZÜMDE KALIRDI GÖZLERİN SENİN.. Bir şeyler söylerdi bakınca Bana; Gözümde kalırdı gözlerin Senin, Akardı yüzünden ılık bir sevda; Gözümde kalırdı gözlerin Senin..   Titrerdi bedenin,elin-ayağın; Çözülür yerlerde kalırdı …

Devamını Oku

YENİ SİSTEM..

BOŞ KALSIN………………….. Doldurma şu kadehimi ey saki;Boş kalsın! Sunma mey-ı ikramı gönlüme;Varsın loş kalsın! Aşık’a ne lazım;Meyhane, ne saz, ne çengi; Bırak melalinde hep sarhoş kalsın;Hoş kalsın!   Kapa kapısını meyhanenin;Devran dursun; Saz-u sazenden sussun, ferman-ı dil kurusun, Maşuka ne lazımdır-Meşk-ı Suzan’ın- ahengi! Bırak! “Çile-i pür gamında-yanıp-kavrulsun..”   Sanırsın ki! Mey-ı badeden içenin; Sanki Ruh-u sermesti bu fanide kalacak baki! Mey-u meyhaneye biganeden-acep;Hangi Aşk meftunu “ilelebet sarhoş” değil ki!Ey Saki??   (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri(19.Ocak.2014/İstanbul)   Biz eskiden-milletçe! Ana/baba,Bacı/kardeş,Gelin/güvey,Çoluk/çocuk,Konu/komşu hep birlikte “Göz-göze Ve diz-dize” büyük bir heves ve iştiyakla aynı tas’tan su içer,aynı kap’tan yemek yerdik-ayrımız/gayrımız yoktu bizim;Varımız/yoğumuz,işimiz/aşımız-nakşımız bir, yazımız/kışımız-güzümüz/baharımız bir, …

Devamını Oku

AGAH’İ SÖZLER..

“Söz ola-Hak yoğura,söz ola-Şer doğura!” İLAHİ İKAZLAR;HELAK OLAN KAVİMLER -Ey can, bil ki! İlahi ikazların(TEK) kaynağı Kur’an Ve muhatabı da Sensin.. Neden(Helâk olan Kavimlerden)bir İbret almazsın?? ADAM OLMAK? -Adam olmak demek! Hakkını,Halkını Ve Haddini bilmektir;Hakkını Ve Halkını bilmeyene de haddini bildirmektir.. AHLAK? -Ahlâk,yasalarla korunmaya muhtaç olmayan (insan Ve ihsan eksenli) çok özel bir erdemdir! O da ancak;Adam olanda bulunur.. SİYASAL PARTİLERDEKİ-ÇÖZÜMSÜZ İRONİK İRONİ -Kendisinin de-Aynı gücü-kullanacağı-AŞİKAR-bilinen-Muhalefetin;Seçimde (Devletin Bürokratıyla) çok uğraştık! Demesi çözümsüz bir ironidir. PARTİLER MUHALEFET’TEYKEN BAŞKA, ÏKTÏDARDAYKEN BAMBAŞKA?? Seçimleri kaybeden-Muhalefet partilerimiz-genellikle;Biz seçimlerde adeta devletin görevli Bürokrasini (VALİ-KAYMAKAM-BELEDİYE BAŞKANLARINI) HEP karşımızda bulduk/engellendik ve uğraştık- mazeretine sığınırlar.. Öyle de Ancak-Hükümet ettiklerinde-Buna …

Devamını Oku

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/GİRDAPLAR..

BOŞ KALSIN Doldurma şu kadehimi ey saki;Boş kalsın! Sunma mey-ı ikramı gönlüme;Varsın loş kalsın! Aşık’a ne lazım;Meyhane, ne saz, ne çengi; Bırak melalinde hep sarhoş kalsın;Hoş kalsın!   Kapa kapısını meyhanenin;Devran dursun; Saz-u sazenden sussun, ferman-ı dil kurusun, Maşuka ne lazımdır-Meşk-ı Suzan’ın- ahengi! Bırak! “Çile-i pür gamında-yanıp-kavrulsun..”   Sanırsın ki! Mey-ı badeden içenin; Sanki Ruh-u sermesti bu fanide kalacak baki! Mey-u meyhaneye biganeden-acep;Hangi Aşk meftunu “ilelebet sarhoş” değil ki!Ey Saki??   (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri(19.Ocak.2014/İstanbul)   SULTANIM!! “Sen! “Gönül mihrabımda” tükenmeyen hevessin, Mevsim geçti,yıl geçti,ömür geçti;Nerdesin??” Ey! Çileli ruhumun kıblegahı Sultanım; Gönlümün feryadını, derindir- önleyemem, Bir lahza ansam Seni, Ah! Tutulur …

Devamını Oku