İbrahim Halil BAYRAM

1.CUMHURİYETTEN 2.CUMHURİYETE YÜRÜMEK..

MEMLEKET TÜRKÜSÜ… “Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi, 1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”   Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret; BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin! “TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”; HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!(İHB/2016-Datça)   TAYYİP BEY.. Biz Reis’le ilgili sözümüzü “18” yıl önce/Yazmış olduğumuz/son dört beytini aşağıya aldığımız-TAYYİP BEY-şiirimizle söylemiştik! O gün de biliyorduk ki,dünya’da TESADÜF ya da MUCİZE diye bir şey yoktur; Olan biten ve olması muhtemel her bir şey,ancak Yüce Allah’ın taht’ı tasarrufunda ve bir işe matuf olmak ve bir ibret alınmak üzere bazı kullarının şahsına atfen-karşılaşmak üzere önü ve sonu bilinerek-TEVAFUKUN-yaratılıp “Halk” edilir .Ancak,olan/bitenin günahı/sevabı da-O Kullarına-ait olmak şartıyla.. Ey! “HAKK YOLU’NDA OLAN”-Sen …

Devamını Oku

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. Bence son yıllarda-İktidar tarafından yapılan çok önemli ve anlamlı  bir iş bu,çünkü;Cami cemaati nezdinde saygın bir yerde konumlanması gereken Camii görevlilerinin-Vaiz,İmam Ve Müezzinlerin-bu işe Cuma günlerinde alet edilmesi asla hoş karşılanmayan-onur kırıcı bir eylemdir ki,sanıyorum bu yeni karar hem bu görevlileri, hem de Cami Cemaatini büyük ölçüde rahatlatmıştır .. Gerçi bu konuda. Biz yıllarca demiştik ki! Ayıptır,gūnahtır;İsteyen gönüllü yurttaşlarımız Cami de inşa edebilir,var olan her türlü ihtiyaçlarını da karşılayabilirler,lakin-sanki görevlerinin bir parçasıymış gibi;Din rehberlerini-para toplama işlerine-asla alet etmeyin diye-ilgilileri uyarmıştık-anacak dinleyen kim? Aslında bu konu,bizzat-Diyanet …

Devamını Oku

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e bürünür-Sana yürürüm Subhan’u,Elham’du,Allah’u Ekber! Düşünür/dururum ben derin-derin; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Lutfeyle!Bu can da Senin eserin; Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela ilahe illallahu/Allah’u Ekber!!   Her Şey’de nakşın var,her Şey’de Zat’ın; Her Şey’de  bürhanın,her Şey’de adın, Her Şey’de imzan var,her Şey’de tadın; Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!   Devinip/ararım ben serin-serin; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Aşk eyle!Bu han da-Senin eserin; Subhanallahu/Velhamdulillahu/Vela illahe illallahu/Allahu Ekber..   Aşkından tarumar oldu izanım; Kabına sığmadı ruh-u bedenim, Artık Senden gayrı kalmadı demim; Sabhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber!!   Akleder/sorarım ben fer’in-fer’in; Ne yerde,ne gökte-Nerdedir yerin? Kerem et!Bu zan da-Senin …

Devamını Oku

SAPMAK,SAPIK VE SAPIKLIK..

YAZ! “Önce akdut,karadut-Urmud’uyla gelir yaz; Sonra sarar bir umut;Çıkar karpuzla kiraz, Başaklar sarardıkça,ūzūmū sarar bir haz; Bağbozumu’nda varsın-dönsūn kış ile ayaz.” (Agah)  “Sapık,toplumlar tarafından kabul görmüş-dinsel ve örfsel –norm ve nosyonlardan koparak; Kendi-nefsani- aklı ve izanıyla-içinde yaşamış oldukları toplumun hilafına- seçmiş oldukları bir hayat tarzıyla yaşayan/aykırı kişilere verilen bir sıfattır,ki bunların bir kısmı-yaptıkları ve yapabilecekleri aykırı iş ve eylemleriyle-aşikar-bilinen-kader kurbanlarıdır,diğer bir kısmı da,makam ve statülerinin verdiği üstün prestijleriyle-Millet malına karşı alçakça yaptıkları arsızlık ve hırsızlıklarını-gizleyen seçkin/Elit ve sözde namuslu/şerefli üst yönetici, siyasetçisi iş adamı,yüksek bürokrat,sendikacı,sanatçı,gazeteci kodamanlardır..” Evet.. Sadede gelirsek.. İnsanların,Allah’ın/Din’in emir ve yasaklarıyla içinde yaşamış oldukları kabul görmüş genel ahlaktan-örf …

Devamını Oku

HALLAK-HALKEDİLEN İNSAN VE AHLAK..

“Ahlak,Halik/Yaratıcı olan Allah’ın-Halk ettiği kuluna-murat ettiği;Dininin emir ve yasaklarıyla,kullarının-içinde yaşadığı sosyal çevreninin-örf ve adetlerinden müteşekkil bir anlayış,duruş ve davranış biçimidir..” Evet.. Ahlak,insanların içinde yaşadıkları toplumun;Kabul görmüş-dinsel Ve örfsel-norm ve nüansından ibarettir.. Şüphesiz ki.. İnsanların ahlaki yapısı da,onun bu-dinsel ve örfsel-norm ve nosyona uygun ya da aykırı algılayış,duruş ve davranışını belirler,ki o da;Onun,sosyal hayatın içindeki tezahür biçimi olan iş ve eylemlerinin de- ahlaklı ya da ahlaksız-algı ve biçimlerle anılmasının yegane ölçüsüdür.. Peki.. İnsanları, içinde yaşadıkları sosyal hayat içerisinde-Ahlaklı ya da ahlaksız-algı ve biçimlerle anılmasını sağlayan-birbirine tamamen zıt olan-bu aslında çok da anlamlı sonuçlar doğuran davranış biçimleri-acaba; Kimden, nerden, nasıl Ve neden …

Devamını Oku

BEN SANA MECBURUM

Ben Sana mecburum sevdiğim, Ben Sende meskun; Hayalin kaskatı sarmış yüreğimi, Yaşamak zulümdür bana; Sensiz olamıyorum! Bilsen nasıl vurgunum;Nasıl vurgunum-nasıl vurgunum..   Ben sana mecburum bir tanem, Ben Sende mahkum; Ayaklarım demir atmış limanına, Rotalar yasaktır bana; Sensiz gidemiyorum! Bilsen nasıl durgunum;Nasıl durgunum-nasıl durgunum..   Ben Sana mecburum cancağızım, Ben Sende metfun; Gözlerim nadasa bırakmış uykuyu, Rüyalar haramdır bana; Sensiz uyuyamıyorum! Bilsen nasıl yorgunum;Nasıl yorgunum-nasıl yorgunum.. (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri/28 Eylül 2015 DATÇA) GÖZÜMDE KALIRDI GÖZLERİN SENİN.. Bir şeyler söylerdi bakınca Bana; Gözümde kalırdı gözlerin Senin, Akardı yüzünden ılık bir sevda; Gözümde kalırdı gözlerin Senin..   Titrerdi bedenin,elin-ayağın; Çözülür yerlerde kalırdı …

Devamını Oku

YENİ SİSTEM..

BOŞ KALSIN………………….. Doldurma şu kadehimi ey saki;Boş kalsın! Sunma mey-ı ikramı gönlüme;Varsın loş kalsın! Aşık’a ne lazım;Meyhane, ne saz, ne çengi; Bırak melalinde hep sarhoş kalsın;Hoş kalsın!   Kapa kapısını meyhanenin;Devran dursun; Saz-u sazenden sussun, ferman-ı dil kurusun, Maşuka ne lazımdır-Meşk-ı Suzan’ın- ahengi! Bırak! “Çile-i pür gamında-yanıp-kavrulsun..”   Sanırsın ki! Mey-ı badeden içenin; Sanki Ruh-u sermesti bu fanide kalacak baki! Mey-u meyhaneye biganeden-acep;Hangi Aşk meftunu “ilelebet sarhoş” değil ki!Ey Saki??   (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri(19.Ocak.2014/İstanbul)   Biz eskiden-milletçe! Ana/baba,Bacı/kardeş,Gelin/güvey,Çoluk/çocuk,Konu/komşu hep birlikte “Göz-göze Ve diz-dize” büyük bir heves ve iştiyakla aynı tas’tan su içer,aynı kap’tan yemek yerdik-ayrımız/gayrımız yoktu bizim;Varımız/yoğumuz,işimiz/aşımız-nakşımız bir, yazımız/kışımız-güzümüz/baharımız bir, …

Devamını Oku

AGAH’İ SÖZLER..

“Söz ola-Hak yoğura,söz ola-Şer doğura!” İLAHİ İKAZLAR;HELAK OLAN KAVİMLER -Ey can, bil ki! İlahi ikazların(TEK) kaynağı Kur’an Ve muhatabı da Sensin.. Neden(Helâk olan Kavimlerden)bir İbret almazsın?? ADAM OLMAK? -Adam olmak demek! Hakkını,Halkını Ve Haddini bilmektir;Hakkını Ve Halkını bilmeyene de haddini bildirmektir.. AHLAK? -Ahlâk,yasalarla korunmaya muhtaç olmayan (insan Ve ihsan eksenli) çok özel bir erdemdir! O da ancak;Adam olanda bulunur.. SİYASAL PARTİLERDEKİ-ÇÖZÜMSÜZ İRONİK İRONİ -Kendisinin de-Aynı gücü-kullanacağı-AŞİKAR-bilinen-Muhalefetin;Seçimde (Devletin Bürokratıyla) çok uğraştık! Demesi çözümsüz bir ironidir. PARTİLER MUHALEFET’TEYKEN BAŞKA, ÏKTÏDARDAYKEN BAMBAŞKA?? Seçimleri kaybeden-Muhalefet partilerimiz-genellikle;Biz seçimlerde adeta devletin görevli Bürokrasini (VALİ-KAYMAKAM-BELEDİYE BAŞKANLARINI) HEP karşımızda bulduk/engellendik ve uğraştık- mazeretine sığınırlar.. Öyle de Ancak-Hükümet ettiklerinde-Buna …

Devamını Oku

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/GİRDAPLAR..

BOŞ KALSIN Doldurma şu kadehimi ey saki;Boş kalsın! Sunma mey-ı ikramı gönlüme;Varsın loş kalsın! Aşık’a ne lazım;Meyhane, ne saz, ne çengi; Bırak melalinde hep sarhoş kalsın;Hoş kalsın!   Kapa kapısını meyhanenin;Devran dursun; Saz-u sazenden sussun, ferman-ı dil kurusun, Maşuka ne lazımdır-Meşk-ı Suzan’ın- ahengi! Bırak! “Çile-i pür gamında-yanıp-kavrulsun..”   Sanırsın ki! Mey-ı badeden içenin; Sanki Ruh-u sermesti bu fanide kalacak baki! Mey-u meyhaneye biganeden-acep;Hangi Aşk meftunu “ilelebet sarhoş” değil ki!Ey Saki??   (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri(19.Ocak.2014/İstanbul)   SULTANIM!! “Sen! “Gönül mihrabımda” tükenmeyen hevessin, Mevsim geçti,yıl geçti,ömür geçti;Nerdesin??” Ey! Çileli ruhumun kıblegahı Sultanım; Gönlümün feryadını, derindir- önleyemem, Bir lahza ansam Seni, Ah! Tutulur …

Devamını Oku

KİM KAZANDI??

MEMLEKET TÜRKÜSÜ… “Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi, 1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”   Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret; BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin! “TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”; HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin! Zahmeti yerdedir-Rahmeti gök’te, Çalışır-her ferdi Kırsalda-Köşkte, “BİR ELİ İŞ’TEDİR-BİR ELİ MEŞK’TE”; İNSANI BİR BAŞKA-Memleketimin! İnsanı kamildir-kendi halinde, “KUR’AN rehberidir ilmihalinde,” “ERDEMLİK BOY VERİR GÖNÜL TELİNDE”, İMANI BİR BAŞKA-Memleketimin! Vuslata amade-HAKK’A-sevdalı; Hasreti insandır-hicranı dallı, “TARİHE KÖK SALMIŞ ÇINAR!“ misal’li; İZ’ANI BİR BAŞKA-Memleketimin.. Bilime edadır-ilme amade; “Cahile fedadır-Cehle irade”, “ARİFİN DİLİNDE ACI BİR BADE”; İRFANI BİR BAŞKA-Memleketimin.. Kederde-kıvançta berk bilek olur; Direnir zalime mendirek olur, “BULUŞUR BİR CANDA TEK YÜREK OLUR”; Mİ’ZANI BİR BAŞKA-Memleketimin! İçinde …

Devamını Oku