İbrahim Halil ÇATLI

MODERN KÖLELİK

Köle; bir kişinin, başka bir kişinin malı olması, ona ait olması demektir. Kölelik çok eski çağlardan itibaren insanoğlunun tarihinde var olan bir kurumdur. Borcu olanlar, savaşta esir düşenler, suç işleyenler ve köle bir anne babanın çocuğu olarak doğanlar köle edinilirdi. Köleler sahiplerine hizmet ederlerdi. Köle sahibi, dilerse kölesini mal gibi satar diler se de azat edebilirdi. Kölelik günümüzde ulusal ve uluslararası alanda hukuken kaldırılmış ve yasaklanmıştır. İnsan hakları ile ilgili tüm düzenlemelere ve anayasalara girmiş bulunmaktadır. Peki, durum böyle olmakla birlikte kölelik gerçekten tam anlamıyla bitmiş midir? Kölelik ortadan kalkmış mıdır? HAYIR. Bu sorulara verilecek cevap koskoca bir HAYIR’dır. Geçmiş …

Devamını Oku

İMAM HATİPLİ OLMAK

İmam hatipli olmak; Yaşadığı zamanın, mekânın ve toplumun önderi, lideri ve rehberi olmaktır. İlkeli, dürüst, ahlaklı, sorumluluk sahibi,örnek kişi olmak ve duruşa sahip olmaktır. Erdemli olmak,ihsan üzere yaşamaktır. Hayatın içerisinde aktif, etken ve öncü olmaktır. ‘’Ben’’ değil ‘’biz’’ anlayışı ile yaşamak, hayatın işleyişinde ‘’özne’’ olmaktır. Ancak ve ancak Allaha inanıp, Allaha kul olma, Allah için yaşamaktır. İman üzere yaşayıp iman üzere ölmektir. Kuranı kendine rehber, peygamberi kendine önder edinerek hayatı kuran ve sünnetle yaşamaktır. Dava sahibi olmak ve dava adamı olmaktır. Hayatın hak ile batıl mücadelesi olduğunu bilip, haktan yana, batıla karşı durmaktır. Sahip olduğu iman ile mücadele etmektir.Bu davada …

Devamını Oku

DİRİLİŞ  

Diriliş, Allaha saf, katıksız, şüphesiz ve tüm benliğinle iman etmektir. Diriliş, kuran ve sünneti ölçü alıp, vahiy ve sünnetle yaşamaktır. Diriliş, ancak ve sadece Allaha kul olmaktır. Diriliş, atalar dininden Allah’ın dinine dönmektir. Diriliş, hükmü verenin Allah olduğu bilincinde olmaktır. Diriliş, peygamberi anlamak ve ona ümmet olmaktır. Diriliş, namaz ile günde beş kez miraca yükselmek ve yeniden dirilmektir. Diriliş, ümitsizliğin haram olduğu bilinci ile her daim ümitvar olmaktır. Diriliş, okuma ile ruhen ve fikren yenilenmektir. Diriliş, hayatımıza ve inancımıza ruhumuzu katmaktır. Diriliş, dünya sevgisi ve ölüm korkusu ile yaşamamaktır. Diriliş, bir ve tek olan Allaha dua etmektir. Diriliş, dava edinmek …

Devamını Oku

EY ÜMMET: YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!!!

OKUMAK:Yeme, içme ve uyku gibi, insanın günlük yaşantısının bir parçasıdır.Okumak beşikten mezara kadarkişinin gelişmesini, değişmesini ve keşfetmesini sağlayanen soylu eylemdir.Okumak, bilgiyi zihinlerimizde depolamaktan daha öteye insanın başta Allah’ı, kâinatı, kendisini ve hayatı bilmesi ve keşfetmesidir. Hayatı daha nitelikli ve insanca kavramaktır. Okumakakıl yürütmeyi, olayların sebep ve sonuçlarını göz önünde bulundurarak adil değerlendirme yapmamızı sağlar. Ufkumuzu geliştirir, olayları irdelememizi ve sağlıklı analiz etmemizi sağlar. Okumak, tefekkür etmemizi, anlamamızı, yorumlamamızı,eleştiride bulunmamızı, empati kurmamızı, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt etmemizi, cahillikten kurtulupbir bilen durumuna gelmemizi ve erdemli insan olmamızı sağlar. Okumak,yaratanın ve yaratılanların, kendimizin, diğer insanların ve hayatın farkına varmamızı, geçmiş ve gelecek …

Devamını Oku

MANKURTLAŞMAK  

  Mankurtlaşmak; kişinin kendi özüne, köküne, kendini var eden değerlerine, kimliğine, kültürüne, inancına ve kendi toplumuna yabancılaşması ile zihninin başkaları tarafından yeniden inşa edilmesidir.  Türk Dil Kurumu ‘‘ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan’’ şeklinde tanımlar. Açık ifade ile zihnin başkaları tarafından ele geçirilerek kişinin emel ve isteklerine göre köle yapılmasıdır. Mankurtlaşan kişi adeta bir robot gibi yaşar. Argo tabir ile artık mallaşmıştır. Yaşayan bir ölüdür. Bilinçsizce yaşamayı ifade eder.  Türkçede ‘’mankafa’’ sözcüğü ile karşılık bulur. Sosyo kültürel bir kavramdır. Daha çok sosyoloji ve siyaset biliminin ilgi alanına girer. Mankurt ve mankurtlaşma sözcüklerini bize kazandıran Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’dur. Mankurt …

Devamını Oku

EMANET BİLİNCİ

Ey insanoğlu! emanet bilinci nedir? Bilir misin? Mal veya eşyanın güvenilir bir kişiye bırakılmasıdır. Lakin bu, emanetin tek yönlü, dar ve hukuki tanımıdır.Sadece mal veya eşya değil, manevi/soyut değerler de birer emanettir. Emanet kavramı iki yönlüdür. Bir tarafında emaneti bırakan, diğer tarafında da emaneti alan vardır. Allah emaneti bırakan, insan ise emaneti alandır. İşte bu nedenle maddi ve manevi elimizde bulunan herşey, göklerde ve yerde olan herşeyin gerçek sahibi Allah tarafından,geçici bir süre ile bize emanet verilmiştir. Biz insana düşen ise, bize Allahtarafından emanet bırakılanları Allah adına ve yalnızca onun belirlediği sınırlar dairesinde kullanmak ve korumaktır. Emanetin zıddı ihanettir. Allah’ın …

Devamını Oku

MÜSLÜMANIN OY VERME KRİTERLERİ

7 Haziran 2015 tarihinde çok kritik bir genel seçime gideceğiz. Bu seçimle birlikte yine4 yılda bir genel seçim,5 yılda bir yerel seçim ve yine5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimine gideceğiz. Peki, hayatımızı ciddi şekilde etkileyen bu seçimlerde müslüman olarak hangi kriterlere göre oy kullanacağız.  Oyumuzu hangi siyasi parti veya adaya vereceğiz. Çeşitli seçimlerin olması, günümüzde bazı kişi ve grupların her dönem güçlü olan partiye geçmesi,insanların propaganda, vaat ve söylemler ile bireysel menfaatlerine göre oy kullanması, islami kimliğe sahip bazı kişi ve grupların islamla barışık olmayan hatta islam ile mücadele eden siyasi partilerin safında yer alması ve aday olması ve nihayetindekafası karışık …

Devamını Oku

ÇOCUKLUĞUMUZ

Of çocuklar of!Bana çocukluğumu sormayın. Ne bana, ne akranlarıma ne de benden büyüklere sormayın. Çocukluğum sorulduğunda ya da aklıma geldiğinde burnum sızlar, gözlerim acı acı nemlenir. Ah bir bilseniz çocukluğumu ne kadar özlediğimi, o günlere tekrar nasıl geri dönmek istediğimi. Sahi nasıl geçti çocukluğumuz? Neydi kendini bu kadar özlettiren?Ah çocuklar ah. Ben anlatayım da siz dinleyin olur mu? Kendi çocukluğunuzla karşılaştırdığınızda beni en iyi siz anlarsınız. Bizim çocukluğumuzda mahalle kültürü, sokak kültürü vardı. Komşuluk, arkadaşlık ve dostluk vardı.Arkadaşlarımızla bir araya gelir, çeşitli oyunlar oynar, hayaller kurardık. Çocuk dünyamızda neler yapmazdık ki. Arkadaşlarla araya araya inşaat teli bulurduk. Bu tellerden çeşitli …

Devamını Oku

CANIM ANAM

Canım anam!Soğuk bir kış günüydü gidişin. Mevsimler gelip geçti amma gittiğin günkü soğuk içimde kaldı. Ne yaz mevsiminin sıcaklığı, ne de başka mevsimlerde doğan güneş içimdeki bu soğuğu alamadı.İçimdeki bu soğuk; yazla, güneşle geçmez anam.Ah anam ah. İçimdeki soğuk senin yokluğunun soğukluğu bilirim. Canım anam! Seni hangi dilde tarif etmeye kalksam kelimeler cümleler yetersiz kalır. Yüreğimle seni tanımlasam sen sevgisin, şefkatsin, cansın, güven ve umutsun. Canım anam!sen bebekken ilk öğrendiğim ve ilk söylediğim kelimesin. Sen bebekken aldığım ilk kokumsun, benim ilk gülücüğümsün. Sevgiyi, güveni ve umudu banailk öğretensin. Sen benim hayattaki ilk öğretmenimsin.   Canım anam!Sen, canım yandığında ‘‘ah anam’’ …

Devamını Oku

KUTLU YÜRÜYÜŞ

Allah’a mutlak ve tam anlamıyla teslimiyete dayanan, Hz. Âdem’denbaşlayıp Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar tüm peygamberlerin öncülüğünde ve gönderilen kutsal kitapların rehberliğinde,kıyamete kadar kesintisiz olarak devam edecek olan,son olarak kuran ve sünnete dayanan yürüyüştür. Hayatın her alanında ve zamanın her anında Allah’ın hükümlerinin esas alındığı, her anın ibadet olduğu bilinci ve atılan her adımın hesabının ahirette sorulacağı inancı ile yapılan yürüyüştür. Hayatın her alanında ve zamanın her anındaihlas ve samimiyetin, dengenin ve ölçünün, temizliğin, Allaha hamd ve şükrün kuşanıldığı, hayrın ve şerrin Allahtan geldiğine inanılıp Allaha güvenin tam olduğu yürüyüştür. Hz. Muhammed (s.a.v) gibi insanlığın ve medeniyetin en koyu karanlığında Allah …

Devamını Oku