KİM KAZANDI??

MEMLEKET TÜRKÜSÜ…

“Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi,

1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”

 

Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret;
BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin!
TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”;
HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Zahmeti yerdedir-Rahmeti gök’te,
Çalışır-her ferdi Kırsalda-Köşkte,
BİR ELİ İŞ’TEDİR-BİR ELİ MEŞK’TE”;
İNSANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

İnsanı kamildir-kendi halinde,
“KUR’AN rehberidir ilmihalinde,”
ERDEMLİK BOY VERİR GÖNÜL TELİNDE”,
İMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Vuslata amade-HAKK’A-sevdalı;
Hasreti insandır-hicranı dallı,
TARİHE KÖK SALMIŞ ÇINAR!“ misal’li;
İZ’ANI BİR BAŞKA-Memleketimin..

Bilime edadır-ilme amade;
“Cahile fedadır-Cehle irade”,
“ARİFİN DİLİNDE ACI BİR BADE”;
İRFANI BİR BAŞKA-Memleketimin..

Kederde-kıvançta berk bilek olur;

Direnir zalime mendirek olur,
“BULUŞUR BİR CANDA TEK YÜREK OLUR”;
Mİ’ZANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

İçinde dört mevsim “İNSANLIK” yaşar,
Boy verir/çoğalır-Çağları aşar,
DOSTU GIPTA EDER-DÜŞMANI ŞAŞAR”;
İMKANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Bahar’da çiçektir-Hazan’da kucak,
Yaz’da kor/böcektir-Ayaz’da ocak,
KUŞATIR DÜNYAYI HEP SICAK-SICAK”,
İHSANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Tek Allah-Hak Kitap-Resul’ü Ve Din;
Tek Millet-Tek Bayrak-Tek Vatan”
zemin,
VURULURBAŞ EĞMEZ” O BAŞ’ILAKİN;
LİSANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Taa “Bin Yetmiş Bir’de-YOL’A” müptela;
Alnına yazıldı bu “kal-u bela”,
“ON ASRA KAZILDI! BİTMEDİ HALA”;
FERMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Alpaslan yazmıştı kutlu fermanı;

Ki “ANADOLU’DAN” sardı cihanı,

ŞAD ETTİ BEDENDE CAN-U CANANI”;

DERMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

…………………………………………………………..

KÜRŞAD’TAN MİRASTIRbu ülkü” elbet;

OSMANLIDAN ÇIKTI ”arşa” müebbet,

GÖKYÜZÜ ŞEVK VERDİ-YERYÜZÜ NİMET”;

NİHANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

………………………………………………………..

“EZANLAR YÜKSELİR ARŞ-I ALA’YA;

 Alemler gark olur “ŞAVK-I SALA’YA”,

“GURBETLER DÖNÜŞÜR SATHI SILA’YA”;

FURKANI BİR BAŞKA-Memleketimin..                 …………………………………………..(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri)

KİM KAZANDI?
CHP,Dūn Kemal KILIÇDAROĞLU Liderliğinde eline aldığı-Atatūrk’ūn Kuvva-ì Milliye ruhuyla yaktığı-özgūrlūk meşalesiyle,Ankara’dan Ìstanbul’a doğru– adalet yūrūyūşū başlatan Cumhuriyet Halk Partisi;
Bugūn Muharrem ÌNCE önderliğinde, uygar dūnyanın kabul gördūğū insan ve ihsan eksenli-evrensel hukukukun norm ve nosyunundan beslenerek-inşa ve ihya etmeye başladığı-demokrasi erdeminin asla vazgeçilmez-özel/özgūr,özgūn,orgūn ortamında vadettiği-barış,huzur,gūven ve kardeşlik-iklimiyle beraber o ulaşılmaz zannettiği iktidar’a doğru būyūk bir moral/motivasyonla,ses/nefes, heves ve iştiyakla yūrūyor..

Yürümeli de..

Çünkü,Güçlü muhalefetlerden ancak-Güçlü iktidarlar- çıkabilir;Alternatifsiz,Tek seslilik bir yönetimi,bir toplumun-fikri ve yapısal eyleminin de atalet ve akameti demektir..
Evet..
CHP Ìçin,Yarınlar ne getirir ya da götūrūr bilinmez ancak;CHP’nin,Muharrem ÌNCE ile beraber bu seçimlerde-toplumda da bir karşılığı da olan-asla hiç beklemediği çok önemli ve anlamlı siyasal bir hava ve moral/motivasyon yūklū bir gūven,prestij  ve en önemlisi de/Muharrem İNCE gibi/bir lider kazandığı da-bir gerçektir,ki bu da CHP Ve mensuplarıyla topluma yeni bir umut vadediyor..
Şūphesiz ki..
CHP‘nin,Muharrem ÌNCE ile yakaladığı bu beklenmedik olumlu ve umutlu siyasal hava ister/istemez insana,geçmişte (1973’lerde) Rahmetli Būlent ECEVÌT’in şahsında yakalayarak-Dağlara/Taşlara- yazarak kazdırdığı;Umudumuz Ecevit’in Karaoğlan Efsanesini de hatırlatıyor..
Umarız ki!
Bugūn’ūn CHP‘si,Muharrem ÌNCE’nin kişiliğinde yarın;Tarihe gömūlecek yeni bir sanal efsane değil,akıl ūstū, uygar ve çağdaş, kavi ve kadim toplumsal fayda ve yararlar ūretecek plan ve projeleriyle beraber-TARÌH YAPARAKaltın harflerle yazılarak-tarihe geçecek-yeni efsanelere imza atsın..
Eğer bunu yapamayacaksa,yani-Millete yine,Reisi aratacaksa-Bence;Ne bizi Ve ne de bu aziz-Milleti oyalamanın,umut vermenin asla bir yarar ve anlamı yoktur!
Gitsin yine -Muhalefet gömleğini-giysin;Eski alışkanlığına devam etsin ya da eski efsanesinde gezinsin.Ya da orada oturup artık ne yapacaksa onu yapsın derim..
Peki..
Sen ne istiyorsun,derseniz?
Benim isteğim belli,aşikar;Yıllardır yazıp çiziyorum..
İsteğim bellidir Ve o da;
-Ìnsan ve ihsan eksenli Ve zeminli,
-Evrensel hukukun norm ve nosyonuna sahip,
-Hak Ve adaleti önceleyerek,gūven ve teminat altına alan,
-Toplumun çalışma,eğitim,istihdam,ūretim,ticaret ve adil paylaşım ortamını sağlayan; Milletin bizzat doğrudan katılarak kendi hūr/özgūr iradesiyle belirleyip seçtiği- Parlamenter ya da Başkanlık sistemine sahip;Demokratik,laik,sosyal bir hukuk devleti sistemidir..
Bunlar olmadıktan sonra..
Ha Eski (Parlamenter)sistem,ha yeni (Başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı) sistemi ne fark eder ki?
Yani..
Tam ve ileri bir demokrasi olmadıktan sonra;
-Ha Reis,ha Muharrem,
-Ha Meral Hanım Ve Kılıçdaroğlu
-Ha Karamollaoğlu,Demirtaş Ve Perinçek ne farkeder ki..

Ben sade bir mūslūmanım;Mutmain bir mūmin olmak yolunun da ancak-tam ve ileri bir-DEMOKRASÌ-dūzeninden geçtiğini biliyor ve onu istiyorum..
Sizce de..
Çok şey mi istiyorum acaba?
Yani..
“Ìnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyorum; Çok zor bir şey mi bu isteğim?
Haziran/2018 Seçimlerini-kim ve hangi parti kazanırsa-kazansın;Millet kazanmış olacaktır,çūnkū onu;Milletin milli iradesi belirleyip/seçmiş olacaktır..
Toplumumuz adına..
Hayırlara,umut ve mutluluğa,insan ve ihsan yūklū bir hak ve adalete,uygar bir hayata kapı aralamasını,huzur, gūvene, yeni bir barış,kardeşlik,birlik ve beraberlik iklimine zemin olmasını diliyorum..

ÌBRET?
Allâh,Birbirinizi tanıyıp/bilesiniz,hamlık ve eksiğinizi tamamlayasınız diye;Sizi renk-renk biçim-biçim,kavim-kavim farklı akıllarla donatıp yarattım diyor..
Çūnkū..
Eğer būtūn insanlar akıl/izan,renk/desen,gūç/yetenek,ırk/kavim,haslet ve hasret bakımından eşit arz ve taleple yaratılmış olsaydı-sanıyorum;Ìnsanlar birbirlerini paralar ve hayat dururdu..
Bunda,bilenler için; Bir-ÌBRET-var elbet..
Ancak!
Hayatı yaşanmaz kılan,insanın bu ibreti bilmemesi değil;Hakkını,Halkını, haddini bilmemesi ile bunu bilmeyenlere haddini bildirmemesidir..

PARA’NIN GÜCÜ İNSANI VATAN’INDAN AYIRIR MI?
Şair,”Vatan ne Türkiye’dir-Türklere,ne Türkistan;
Vatan müebbet bir ülkedir-Turan”
demiş..

Hani derler ya!
“Vatan doğduğun yer mi,yoksa doyduğun yer mi?” diye..
Ancak..
.Yukarıdaki dizelere göre vatan,ne doğduğun yer,ne de asla durup doyduğun yer değil ve belki de;Tahayyülde yaşayan ebedi bir yurt olması gerekiyor, ki onunda bu dünya da olabileceğini hiç sanmıyorum..
Çünkü..
Şu dünyanın kendisi müebbet(Ebedi).değil,fanidir bir kere;Ee fani bir şeyden ebedi bir şey çıkmayacağına göre-Bizim devlet de sadece hayalde olabilecektir…
Şüphesiz ki..
Şair’ de bunun farkındadır,ancak sanıyorum ki, devlet denen çok özel,özgün ve örgün ideal yapının;Ona sahip olanların iradesinde sürekli canlı tutularak-kaderi/ömrü kadar-ilanihaye yaşatılması ve bunun içinde dünyanın kabul görmüş uygar ve evrensel norm ve nimetleriyle buluşturulmak üzere imar ve ihya edilmesine dikkat çekmek için bu dizelerini dillendirmek gereğini duymuştur..
Ve çünkü..
Devlet denen büyülü dilber,biraz da hayal üstü destansı söz ve yapılardan beslenerek hayat bulur..

Ancak,..
Galiba bunun günümüzde fazla da bir önemi de pek kalmamış gibi,çünkü- para gücü-neredeyse hayal dünyamızı sarararak alt üst etmiş durumda;Para nerede ve kimdeyse ,insanlar da vatan falan demeden;Hemen oraya doğru gerdan kırmaya başlıyor…
Misal mi?
Bunu şu sırada devam eden dünya Futbol Şampiyonasında gözlemek mümkündür;Ülkelerin milli futbol takımlarında her ülkeden futbolcu var çünkü..
Yani..
-Adam Türk-ama;Alman İsviçre ya da İsveç milli takımında,
-Adam Afrika kara kıt’asından Avrupa’ya gidip yerleşmiş;Bir gün Fransa,diğer gün bakıyorsunuz ki İngiltere ya da Belçika milli takımında top koşturuyor.
Yani…
Galiba,şimdi paranın gücü insanları kendi vatanından ayırmaya yetiyor..
Ve yani..
Vatan;Doğduğun yer değil,şimdilik doyduğun yer olarak idrakte yaşamaya devam edecektir ki onun da;Müebbet olup/olması da artık kimseyi pek ilgilendirmiyor ve ilgilendirmeyecektir…

ULU BÌR ÇINAR BENÌM DEVLETÌM..
Benim gūzel devletim,taa 1071’den beri-uygarlık yoluna doğru-dūşe kalka yūrūse de,bazen kimi yöneticilerinin gaflet ve izansızlığından başını duman būrūse de ve zaman-zaman būrokratik yapısının verdiği bir aymazlıkla durduk yerde bize soğuk yūzūnū gösterse de sağ olsun;Biz onunla hala -Birbirimizi çok seviyoruz..
Allah onu korusun;Yeter ki o var olsun..
Çūnkū..
Bizim de varlığımız ancak,onun varlığıyla kaim ve daimdir..

Şeyhim dedi ki!
Bak oğul,Sen hâ bire vatan-vatan diye bir şey tuturmuş gidiyorsun lâkin,artık o dediğin kimsenin umurunda değil,çūnkū herkes aş ve ekmeğinin derdinde;Onlara vatan-Güç Ve Paranın olduğu yerdir-şimdi..

Yani..
Bunu bilesin artık!

SON/SÖZ;

Bu seçimi kazandıklarında;Ak parti,CHP,İYİ Parti,Saadet Partisi Ya da Hadep kazanmış olmayacak-Millet kazanmış olacaktır..

Çünkü..

Seçilen,kim olursa olsun;Milletin özgür(MİLLİ)iradesiyle seçilmiş olacaktır.

Milletimize,ülkemize ve insanlığa hayırlı ve uğurlu olsun..

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

KÜÇÜK ŞEYLER/SİYASAL SATRANÇ?

“Güç kimdeyse Dünya Onundur..” Sayın Cumhurbaşkanımızın,bir süre önce- yerinde ve zamanında-söyledikleri çok güzel ve anlamlı/Veciz …