KÜÇÜK ŞEYLER/ORUÇ..

“Açlık/susuzluk değil!Maksat; “TAD’I” tanımak,

Yoksa!Revamıydı hiç;Yokuşlarda susamak?

Ancak “TAD’SIZ” kurutur! ”NEFSİ”Çölünde damak;

Ki, “HAKK’A” vasıl olsun!”RUH” Basamak-Basamak..”

 

ORUÇ..

Maksat aç kalmak değil;

Açlığa yol aramak,

Eğil nefsinle eğil;

Açlığı tatsın damak..

 

Tatların tadı Oruç;

Zahmet/Rahmet ihsanı,

Kır nefsi-aklınla uç;

Kucakla her insanı..

 

Arınmanın vaktidir;

Dök kirlerini terk et,

Kolay değil- zatidir;

Neyin varsa sebil et,

 

Rahmet-Merhamet ayı;

Oruç erdemlik anı,

Yüksek tut hep çıtayı;

Unut şöhreti-sanı..

 

Allah için serdiğin;

Değsin nefsin teline

Sağ elinle verdiğin;

Değmesin sol eline..

 

İhsanın “ihlas” pay’ı;

Olmasın takvana fak!

Her işinde an HAYYI;

Çık! Basamak-basamak..

 

(İHB/Şiir Pazarı/26.Haziran.2014/Adıyaman)

 

Oruç; Kulun, nefsini İmsak’ dan iftara kadar “aç ve susuz” bırakarak- kendisi ile gücünün farkına varması ve imanını test ederek (Rabbine) yaklaşması ya da O’ndan uzaklaşmasına araç olabilen inançsal “kalbi ve bedeni” bir eylem biçimidir..

 

Evet!

Yine bir “Ramazan” Orucu geldi/gelecek..

Yine İslam’dan beslenerek şekillenip-tezahür eden “Mümin ya da Münafık” kararlı ve ya da gizemli nefislerin belirginleşerek-ayrışması ya da saf değiştirerek-kendi “kesin ya da sahte”  kulvarlarına yerleşme vaktidir..

 

Evet!

Selam, yani; Erdemlik, kucaklaşmak, sağlık ve esenlik üzerine bina edilen” İslam dininden” beslenerek şekillenen “Mümin ya da Münafık” Müslümanların “sükun ya da eylemleriyle kendilerini konumlandıracakları bir zaman dilimidir- Oruç..

Çünkü, Sadece Müslüman olmak; Allah’ın rızasına kavuşmaya yeterli değildir; Bunu, İslam dinini benimseyen her “Müslümanın” iş ve eylemleri, yani-Onun “Mümin ya da Münafık” olması belirleyecektir..

Ve Çünkü; Müslüman/Mümin insan, Allah’ın “emir ve yakalarına”  uyan “İHLAS VE TAKVA” sahibi, samimi insandır..
Yani; Dünyevi ve uhrevi bütün İş ve eylemlerini “Allah dediği için ve Onun rızasına” uygun yapmaya dikkat eden ve karşılığında “Allah’ın rızasından başka” asla hiçbir şey istemeyen seçkin ve örnek bir kişidir..

Ve çünkü; Müslüman/Münafık insan İse, Allah’ın “emir ve yasaklarına” görünürde uymakla beraber, samimi olmayan ve yaptığı “dinsel” ibadetini de sadece kendi dünya menfaatine payanda yapan “iki yüzlü/riyakar” bir insandır..

Evet..

Münafık; Bütün “dinsel ya da dünyevi” iş ve eylemlerini kendi geçici dünyasını imar/inşa ve mamur kılmak, makam sahibi olmak-zenginleşmek üzerine bina eden  sahtekarlardandır..

Bu manada..

Mümin ya da Münafık insanların vasıfları da bellidir, işaret ve alametleri de, ancak-Yine de takdir Allah’ındır ve her şeyin doğrulunu da sadece(O) bilir..

Çünkü Allah; Her şeyin sahibidir ve her şeye de gücü yeter!

 

Allah, kitabı kuranda; “Ben İnsanları ve Cinleri (aslında tüm mahlukatı) ancak bana ibadet etsinler diye yarattım!” diye buyuruyor..

 Çünkü; Allah tarafından yaratılmış olan tüm mahlukat Allah’ı-kendi lisan-ı haliyle- takdis ve tespih eder..

İbadetler içinde (Oruç İbadetinin)çok ayrı ve özel bir anlamı var!

 Bu manada;

 Allah dostundan rivayet olunur ki, Allah nefse sormuş; “Ben kimim, Sen kimsin?”

 Nefis cevap vermiş; “Sen Sensin, Ben de benim!”

 Allah nefsi- türlü illet ve sıkıntılarla azap verip-cezalandırarak-tekrar aynı soruyu sormuş; “Ben kimim, Sen kimsin?

 Nefis yine aynı cevabı vermiş; “Sen Sensin, Ben de benim!”

 Allah bu defa nefsi “açlık ve susuzlukla” cezalandırarak tekrar sormuş; Söyle bakım ey nefis; “Ben kimim, Sen kimsin? Nefis perişan bir halde cevap vermiş; Sen benim Rab-ı Rahimimsin, Ben de Senin çok aciz, çaresiz ve güçsüz bir kulunum-Allah’ım!

Evet!

Oruç; “Açlık ve Susuzluk demek” değildir; Açlık ve susuzluk,insanın insanileşerek kendine dönmesi, güçsüzlüğünü fark etmesi ve asıl güç ve kudret sahibi olan Yüce Allah’a yönelmesi için(geçici) bir sebep ve araçtır sadece..

Bu araç(ORUÇ) da; insanı, bencillik ve nankörlükten arındırarak-Onu-erdemliğe götüren yegane araç ve vasıta olmak-durumundadır..

Oruç;İnsanı taklidi imandan tahkiki imana yönelten ,Onu dosdoğru yola/Sırat-ı Müstakim’e ulaştıran anlamlı bir eylemdir..

 

Oruç;Yaratılmışlar içerisinde sadece insana ait (Kalbi ve bedeni) bir ibadet olup, bununla da;Nefsin bütün arzularını geçici olarak gemleyerek-Tatların tadını-değerini ve gücünü anlamak, onu-karşılıksız veren Allah’ın cömertlik, lütuf ve yüceliğini kavramak,(O)tadı-bulamayanlara-da tattırarak-İNSANI İNSANİLEŞTİRİP-Onu kemale erdiren/İmani ve sosyal  bir eylemler bütünlüğüdür..

 

SON/SÖZ;

Bu ibadeti “Yüce Allah’ın” istediği şekliyle yapabilenler!

“Kalp, ruh ve beden kirlerinden arınarak; hem bedensel ve hem de ruhsal sağlık ve esenliğe de kavuşan insanlar olacaktır..”

 

Allah Orucu değil; Herkese (KENDİSİNİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR ORUCU) nasip etsin..

(AMİN!)

Sevgilerimle

Bu Haberi Gördünmü!

KÜÇÜK ŞEYLER/SİYASAL SATRANÇ?

“Güç kimdeyse Dünya Onundur..” Sayın Cumhurbaşkanımızın,bir süre önce- yerinde ve zamanında-söyledikleri çok güzel ve anlamlı/Veciz …