KÜÇÜK ŞEYLER?

“Küçük şeyler büyük şeylere gebedir, ki-Kula; Bazen ala, bazen bela doğurur!”

KIYAM/ET!
Çalkalandı arş-u ferş,şerha-şerha kâinat

Elimde gaz lambası, sırtımda çocukluğum

Ne tadı kaldı bende,ne tende hayat/memat

Bilmem nerde bitecek şu fani yolculuğum?

 

Tüketti erim-erim geçti-üstümden memat!

Üstümde yarım kaldı; Yaşanmamış bir hayat,

Hasret/hicran iç/içe-gönlümde hüznü firak

Ve içimde bir ukde-Yalnızlıkta çokluğum..

………….

Ruhumda kol gezerken “O” onulmaz  hakikat;

BİR’den herc-u merç oldu-Gözlerimde mahlukat,

Kalbimde düğüm-düğüm bir yudum acı firkat;

Birbirine girerken varlığımla yokluğum..(Agah)

 

İNSANI/MÌLLETÌ YAŞAT KÌ DEVLET YAŞASIN

TBMM,Milletin kendi özgür iradesiyle -kendisini bizzat temsil etmek üzere- vekâlet vererek seçtiği/Milletvekillerinin de-millet adına- içinde yer aldığı vazgeçilmez,çok özel,seçkin rol ve misyon yüklü,bağımsız/özerk dokunulmaz/ hür ve özgür bir demokrasi platformudur ki o platform;Çekinmek,ürkmek,korkmak ve tırsıp/susmak yeri değil,doğru bildiği fikir ve düşüncelerini yine/Millet adına/asla ve kat’a hiçbir güç ve iradeden korkmadan,çekinmeden tereddüt etmeden-Milletvekilleri tarafından dile getirilecek özgür ve özgür bir mekandır…
Bu manada..
Milletvekilleri,görüşülmek üzere önlerine getirilen/Kanun taslaklarını Millet adına inceleyerek-Kabul ya da reddeder,ancak incelemeden sonra bazı Milletvekilleri de ya kendi eylemsizlikleri ya da parti grup kararına uyarak/Çekimser kalırlar ki bu da bana göre;Ben varım-ama yok hükmünde nõtr ve fikirsiz eylemsiz ya da onu beyan etmekten tırsıp/korkan faydasız,yararsız ve aslında hiç işe yaramaz gereksiz bir figüranım demekten başka bir şey değil ve aslında milletin/Milli iradesine de aykırı ve saygısız bir eylem biçimidir..

Yani..

Sormazlar mı insana;Madem ki,makamını/menfaatini-imkan ikbalini kaybetmek korkusuyla içine kapattığın iradenle beraber-Sen kendini de gizleyerek– yok ve faydasız/yararsız sayıyorsun-o halde ne işin var orada?diye..
Çünkü..
Partiler,Milletvekillerinin uymakla görevli ve sorumlu oldukları tüzük plan proğramlara sahip olsalar bile,siyasal partileri, katılarak oluşturan yönetiminde yer alarak temsil eden ve milletvekillerini kendi iradesiyle seçende de bizzat/ Milletin kendisi olduğu için,Milletvekillerinin de; Milletin iradesine aykırı duruş ve eylemde bulunmamaları beklenir ve eğer varsa/Partilerinin sevk ve idaresindeki/Kurumsal Kural ve kaideleri onlar da/Yasal düzenlemelerle/milletin lehine olacak şekilde değiştirilerek hayata geçirilebilir…
Yani..
Unutmamalı ki;Hem partileri yönetimiyle beraber millet seçiyor,hem de kendi temsilcileri olan milletvekillerini-bizzat oyuyla seçerek-TBMM’ye temsil gücüyle beraber gönderiyor..”
Demem o ki!
TBMM’deki oturum ve görüşmelerde,eğer-Millet adına söyleyecek/olumlu ya da olumsuz/ bir sözün varsa bulun ve oyunu da lehte veya aleyhte kullanarak-Vekalet görevini yap,ancak ketum kalıp etrafına kayıtsız tasasız/boş nazarlarla bakacaksan da eğer;Bence milli iradenin temsil ve teklif yeri olan/TBMM’ye gidip/gitmemen arasında hiçbir fark olmaz-neden yoracaksın ki Sen seni-git kendi özel işine ve gücüne,aşına/ekmeğine  bak bari kardeşim..

Yani..

Çekimser kalmak da neyin nesi?
O halde..
“İnsanı/Milleti yaşat ki,devlet yaşasın!”(Şeyh EDEBALİ)
Tamam mı güzel kardeşim?

Ve şunu da asla unutma ki;Sen ancak bu aziz/Milletle ve Millet için varsın!

O halde

Ne edersen et ancak, ne,Milletini ne de/Temsil edesin diye Sana emanet ettiği/Milli iradesini.asla unutma ve onu;Her an/Millet adına doğru yer ve zamanda,doğru sözün,doğru duruş ve eyleminle beraber kullan!

Kullan ki;Bu aziz Millete ait borcunu da ödemiş olabilesin..

 

Bu manada..

Ben şahsen ne MHP Kurumsal kimliğinin ne de sayın Milletvekillerinin,asgari ücretliye fazladan ödenecek 3/5 kuruşluk bir artıştan dolayı/Tasarıya karşı çekimser kaldıklarına inanmadığım gibi,HDP ile bir arada bulunmak-mazeretine de inanmam. Çünkü;HDP ile zaten aynı çatı altın/TBMM’de bulunuyorlar ,zira onu da-beğensek beğenmesek de- bu millet/Oyu ile/ seçerek(TBMM’ye)temsilci diye göndermiş..

O halde/MHP Grubunun..

Ya tasarıyı(Kimden gelmişse gelsin) aynen kabul etmesi,ya da yasa taslağını belki ülkenin içinde bulunduğu olumsuz/ekonomik koşulları  ya da diğer çalışanları da kapsaması gerektiğini ileri sürmek üzere (Gerekçeli kararlarını da beyan ederek) reddedebilirlerdi,ancak;Çekimser kalmanın kendilerine asla yakışmadığını söylemek gerekiyor..

Çünkü..

Siyasal partiler Millet adına ve Milleti temsil etmek üzere-fikir söylemek için-vardır; Susmak,durup/bakmak için değil..

 

SON/SÖZ;

Milli iradenin özgün ve özgürlüğü,Milletin özgün ve özgürlüğüne bağlıdır;Eğer millet/şu ya da bu nedenlerle etkilenip/güdülenmişse,Onu temsil edecek olan Temsilcilerinin de-Güdülenmesi kaçınılmazdır,yapacak fazla bir şey yok..

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

REİS BEY/BİR MAKAM VE HİZMET ŞİİRİ

 (Dediklerim; önce Bana,.sonra Sana) “Bu şiirimiz;Kendini,Hakkını,Halkını Ve Haddini bilen Ve haddini bilmeyene de haddini bildiren …