Kur’an’a Göre Hac İbadeti  

Kur’an-ı Kerimde haccın farziyetini ve önemini beyan eden ayetlerden bir kısmı ile bunlardan bazılarının kısa açıklamaları şöyledir:

“Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.”[1]

Yukarıdaki ayette hac ve umre yapanların safa ile Merve’yi ziyaret etmelerinde bir günah olmadığının bildirilmesinin sebebi şudur: Cahiliye döneminde bu iki tepede birer put bulunuyordu. Daha sonra bu putlar kaldırıldı. Geçmişteki bu durum sebebiyle bazı Müslümanların kalbinde bir şüphe bulunuyordu. İşte ayetteki bu haber, anılan şüpheyi izale etmektedir.

“Sana, hilâl şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İyi davranış, korunan (ve
ölçülü giden) kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah’tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz.”[2]

Yukarıdaki ayette, ay hareketlerinin hacın vaktinin bilinmesini sağladığına işaret edilmektedir. Ayrıca, cahiliye döneminde Araplar hac için ihrama girdikten veya hac ibadeti bittikten sonra evlerine döndüklerinde, kapıdan değil, arka taraftan açılan bir delikten içeriye girmenin daha doğru olduğunu sanırlar ve öyle yaparlardı. Ayet bu davranışın yanlış olduğunu bildirmiştir.

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alı konursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir.(Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.”[3]

Bu ayette bahsedilen kurban, temettü ve kıran haccı yapanlar tarafından kesilmesi gereken Hedy kurbanıdır.

“Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey mü’minler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının.”[4]

Bu ayette ihram yasakları anlatılmaktadır.

Bu nokta da şu soruyu da sormak gerekir:

[1] 2/Bakara–158

[2] 2/Bakara–189

[3] 2/Bakara–196

[4] 2/Bakara–197

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir