BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kur’an’da Cihad Kavramı (5)

7.Allah, Mü’minlere Karşı Savaşanlarla, Dostluk kurulmasını Yasaklamıştır:

“Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.”[1]

Ayetten çıkarılan hükümler:

1-Sizinle, siz Müslüman olduğunuz için savaşanları dost edinmeyin.

2-Sizi yurtlarınızdan çıkaranlarla dost olmayın.

3-Sizi yurtlarınızdan çıkaranlara yardımcı olanları dost edinmeyin.

4-Allah’ın düşmanlarıyla dost olanlar, kendilerini azaba müstahak kıldıkları için zalim olmuş olurlar.

8.İki Mü’min Grup Savaşırsa, Haklı olanın Yanında Yer Almak Gerekir:

“Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.”[2]

İki mü’min grup birbirleriyle çatışmaya girerse sırasıyla şunlar yapılır:

1-Çatışan iki gruba nasihat edilir; hak olan noktada anlaşmaları tavsiye edilir.

2-Çatışmaktan vazgeçmezlerse, haksız grubu iddiasından vazgeçirmek için, haklı olan grupla birlikte çatışmaya girilir.

3-Haksız grup, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar onlarla savaşılır.

4-Haksız grup, iddialarından vazgeçip, çatışmayı durdurursa, her iki grubun arası adaletle, yani iki gruba da haksızlık edilmeden düzeltilerek barış temin edilir.

9.Cihad Edenle Etmeyen Bir Olmaz:

“Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve Canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vaat etmiştir; ama mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.”[3]

Cihad etmek Allah’ın emridir. Bu emri yerine getirenlerle getirmeyenler bir olmaz. Hastalık ve kör olmak gibi mazeretleri bulunanlar, cihada katılmak zorunda değildir; bunlara da cennet vaat edilmiştir. Ancak yine de bilfiil savaşanlar, özürleri nedeniyle, savaşa katılamayanlara göre, derece bakımından, daha üstündürler. Özür sahibi olmadan savaşa katılmayanlar ise, tamamen yanlış bir iş yapmışlardır.

10.Allah, Cihada Çıkmayanları Cezalandırır:

“Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.”[4]

Gerektiğinde cihada çıkmak Allah’ın emridir. Cihada çıkmak zorunlu olduğu halda, Allah’ın bu emrini yerine getirmeyenler, cihad sırasında uğrayabilecekleri zarardan daha büyük zararlarla yok edilir ve yerlerine, cihad emrine itiraz etmeyecek yeni kavimler getirilir.

[1] 60/Mumtehine-9

[2] 49/Hucurat-9

[3] 4/Nisa-95

[4] 9/Tövbe-39

Bu Haberi Gördünmü!

Ezan

1 Ezan okunmayan bir yerde, namazını vaktinde kılacak olan kişinin ezan okumazı gerekir mi? Bir ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir