Kur’an’da Firavun

Okumanın ve araştırmanın mühim faydaları vardır. Bunlardan biri de insan, ne kadar az bildiğini anlıyor ve bazen yanılgı içinde olduğunu fark edebiliyor. İnsanın ne kadar az bildiğini fark etmesi noktasında Mevdudi’nin “Kur’an’da Firavun” adlı bir eseri olduğunu yeni öğrenmiş bulunmaktayım. 1993’de Çizgi yayınları neşretmiş. Yanılgı içinde olma kısmı ise, Mevdudi’nin Türkçeye tercüme edilmiş bütün eserlerini okuduğumu zannederken bu eser ile karşılaşmış olmam yanıldığımı gösterdi.

Mevdudi’ye getirilen eleştirilerin başında gelen Tevrat’tan fazla alıntı yaptığı eleştirisine malzeme olacak şekilde birçok alıntı dikkat çekiyor. Bu noktada şunu beyan etmek gerekiyor. Mevdudi, bu alıntıları yaparken bir disiplin içinde Kur’an ile örtüşen kısımlarını alıyor. Aynı şekilde israiliyat olarak değerlendirilebilecek bilgilerin de isarailiyat olduğunu kendisi zaten beyan ediyor. Dolayısı ile bu eleştiriler havada kalıyor.

Kitabın giriş kısmında kitabın neşredilme amacı ile ilgili olarak yayınevinin düştüğü not, Kur’an’ın anlaşılması ve toplumsallaşması noktasında önemli bir eser olduğunu göstermekte. Bir anlamda Seyyid Kutub’un eksik kalmış olan çalışmalarını tamamlamaya yönelik bir amaç olduğu beyan edilmekte: “Seyyid Kutub’un eserleri arasında ele aldığı konu, işleniş tarzı ve özgünlük bakımından apayrı önemi olan ve “Fizalali Kuran’a kaynaklık teşkil eden “Kur’an’da Edebi Tasvir” ve “Kur’an’da Kıyamet Sahneleri”, Şehidin; “Kuranın Yeni Kitaplığı” dizisinden çıkacak olan Kur’an’da Edebi Tasvir, Kur’an’da Kıyamet Sahneleri, Tevrat ve Kur’an’a Göre Kıssa, Kur’an’da Vicdana Hitap, Kur’an’da Edebi Sunuş Yöntemleri adlı eserlerimi okuyanların kalpleri ve vicdanları benim ulaştığım kanaate ve kesin bilgiye kavuşacaktır’ cümleleriyle sunduğu Kur’an Okulunun iki mükemmel örneğini oluşturmaktadır. Seyyid Kutup bu iki eserin dışında Kur’an’ın Yeni Kitaplığı’nı tamamlayamaması, müslümanlar için elbette büyük bir kayıptır. Üstelik İslam dünyasında Kuran üzerine hâlâ bu tür çalışmaların yok denecek kadar az olması söz konusu kaybı bir kat daha artırmaktadır.

Kur’an’da Edebi Tasvir ve Kur’an’da Kıyamet Sahneleri ile üslup ve yaklaşım tarzı ortaya konmuş; diziyi oluşturacak diğer eserlerin adlandırılmasıyla da hedef belirtilmiştir.

Belirtilen hedef ve var olan örneklerden aldığımız cesaretle, diziyi tamamlayabilmek amacıyla başta Muhammed Kutup olmak üzere birçok kişinin düşüncesine başvurduk.

“Kur’an’ın Yeni Kitaplığı”nı, Seyyid Kutup’un çerçevesini çizdiği tarza uygun bulduğumuz Mevdudi’nin “Kur’an’da Firavun” adlı eseriyle sürdürüyoruz. Bu eserin “Tevrat ve Kur’an’a Göre Kıssa” adıyla hedeflenene yakınlığının yanı sıra, tarz ve biçim olarak Edebi Tasvir ve Kıyamet Sahneleri ile şaşırtıcı bir benzerliği var. Amacımız, “Kur’an’ın Yeni Kitaplığı”nı, bu anlayış çerçevesinde tamamlayabilmektir.”

Kitap, Mevdudi’nin Tefhimul Kur’an adlı tefsirinden derleme bir kitap. Mevdudi’nin Tefhimul Kur’an’ında anlatılanlar ile İbni Kesir, Şevkani, Beyzavi ve Alusi’nin tefsirlerinde anlatılanlar karşılaştırılarak ilgili tefsirlerden de alıntılar yapılmak sureti ile içerik zenginleştirilmiş.

Firavun ve Hz. Musa kıssasını derinlemesine anlatan, dili ve tercümesi anlaşılır bir çalışma. Konulu Kur’an okumaları içinde iyi bir çalışma olarak değerlendirilebilecek bir çalışma. Kıssa ile ilgili vakaların günümüz ile ilişkilendirilmesi ise okuyucu açısından ayrıca bir güzellik olarak değerlendirilebilir.

Yöntem olarak daha çok Kur’an’ın Kur’an’ı tefsir etmesi yöntemi kullanılıyor eserde. Konular tablolar başlığı altında 12 tablo olarak tasnif ediliyor. Her tabloda ayetlerde yer alan bir olay/diyalog işleniyor.

Bu çalışmanın benzeri çalışmaların arttırılması gerekiyor. Kur’an konulu yazımsal çalışmalar gerek telif gerekse derleme olarak farklı kişi ve ekoller tarafından ele alınarak işlenmeli ve neşredilmelidir. Bugün toplumda yaşadığımız sorunların temelinde Kur’an’dan uzak olunması/Kur’an’ın anlaşılmaması sorunu olduğundan, Kur’an’ın anlaşılmasına katkı sağlayacak çalışmaların her biri mutlaka önemli ve faydalı olacaktır.

Bu Haberi Gördünmü!

Gençlik Proje Döngüsü eğitimlerine katıldı 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi tarafından yürütülen YouthBank (GençBank) programının ‘Proje …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir