Kur’an’da Haram Kılınan Şeyler(1)

İlahi emirlere aykırı davranışlara günah denir. Kur’an’da yapılması açıkça emredilen şeyleri yapmamak ve yapılmaması açıkça yasaklanan şeyleri yapmak günahtır. İsmet, haram ve kötülüklerden sakınarak namuslu, iffetli, ahlaklı ve günahsız olmak demektir. Peygamberler hakkında vacip olan ismet (günah işlememe) sıfatı, mü’minler için farzdır.

“… O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. …” (7.Araf-157)

Allah’ın helal kıldığı şeyler iyi ve temiz, haram kıldığı şeyler ise kötü ve pistir.

Mü’minler, günah işlemekten sakınmalıdırlar. Günah işlemekten sakınmak, farz olan bir sorumluluktur. Bunun böyle olduğunu şu ayetten öğreniyoruz:

“Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.” (6.En’am-120)

Din bilginleri, insanları haram olan şeylerden sakındırmak zorundadırlar Cenabı  Hak,  bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!” (5.Maide-63) Bu ayet, her ne kadar Yahudilerden bahsetmekte ise de hükmü geneldir.

Helal ve haram olan şeyleri ancak vahiy eseri olan bilgilerle öğreniriz. Neyin helal ve neyin haram olduğuna kendimiz karar veremeyiz. Allah’ın bu konudaki uyarısı şöyledir:

“Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.” (16.Nahl-116)

Züht ve takva niyetiyle Allah’ın bize helal kıldığı nimetleri, kendimiz için haram saymamız da doğru değildir:

“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez.” (5.Maide-87)

Kimse Allah’ın huzurunda dine uygun olmayan yanlış bir kaderci anlayışla kendisini savunup sorumluluktan kurtulamaz. Şu iki ayet bunu net olarak ifade etmektedir:

1-“Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.” (6.En’am-148)

2-“Allah’a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.” (16-Nahl-35)

Bu iki ayet, hiç kimsenin kader anlayışını saptırarak kendisin kurtaramayacağını net olarak ifade etmektedir. Sorunlu olmamızın üç sebebi vardır:

1-Akıl sahibi olmak.

2-Özgür irade sahibi olmak.

3-Dini tebliğe nail olmak.

Allah, süsü ve temiz rızıkları değil,  açık ve gizli kötülükleri haram kıldığını bildirmektedir:

“De ki: Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz. De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (7.A’raf-32.33.)

Bu kısa girişten sonra Allah’ın, mü’min kulları için neleri yasak ve haram kıldığını başlıklar halinde incelemeye çalışalım.

Kur’an’da Mü’minler İçin Konan Yasak ve Haramlar:

1.Şirk Koşmak:

Şirk yani Allah’a ortak koşmak, Kur’an-ı Kerim’de kesin bir dille yasaklanmıştır:

“(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. …” (6.En’am-151) Şirk, en büyük haram ve insanı küfre götüren bir sapıklıktır.

“Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.” (25.Furkan-68)

“… Artık putlara tapma pisliğinden kaçının,” (22.Hac–30)

Şirk, bir çeşit küfürdür.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …