Kur’an’da Haram Kılınanlar (8)

 

42.Domuz Eti Yemek:

“De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (6.En’am-145)

Domuz eti tüketimi kesin olarak haram ve günahtır. Domuz etinin haram olduğu, Bakara suresinin 173. ayeti ile Maide suresinin 3. ayetinde net olarak geçmektedir.

43.İhramlı iken Kara Avı Yapmak:

“Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.” (5.Maide-96)

İhramlı iken deniz avı helal, kara avı haramdır.

Buraya kadar Kur’an’da yer alan yasak, günah ve haramlar 43 başlık halinde sıralandı. Konuya günah açısından bakılınca farz ibadetleri yapmamak da elbette büyük günahlardandır. Bu sebeple anılan husus için de bir başlık açalım.

44.Farz İbadetleri Yapmamak:

Farz ibadetleri yapmak bir görev, terk etmek ise büyük günahtır.

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.” (2.Bakara-21)

Allah’a ibadet ederek, onun emir ve yasaklarına uyarak, onu anarak ve ona şükrederek kulluk etmeliyiz.

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (51.Zariyat-56)

Yaratılış gayemiz, Allah’a kulluktur.

“Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.” (19.Meryem-59)

Namazı bırakıp nefislerinin heva ve heveslerine uyanlar, ahirette gerekli cezayı göreceklerdir.

Namaz, oruç, hac ve zekât gibi farz görevleri yerine getirmemek günahtır.

Mü’minlerden beklenen; Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından ise kaçınmaktır.

Allah’ın yasakladığı şeyleri yapanlara fasık, emrettiği ibadetleri yapmayanlara ise facir denir. İyi bir mü’min olmak için, fısk ve fücurdan kaçınmak şarttır.

Günah işlenebilecek hiçbir mekan ve hiçbir zaman dilimi yoktur.

Ramazan ayında günah işlememek gerektiği gibi öteki aylarda da işlememek gerekir.

Memlekette iken tesettüre riayet edilmesi gerektiği gibi tatilde iken de riayet edilmesi gerekir.

Kendi malımız ile savurganlık yapmak doğru olmadığı gibi, devletin malı ile de savurganlık yapmak doğru değildir.

Zayıfın günah işlemesi yasak olduğu gibi kuvvetlinin de günah işlemesi yasaktır.

Yaşlı iken günahtan kaçınmak gerektiği gibi gençken de kaçınmak gerekir.

Bizim namusumuz önemli olduğu gibi başkasının namusu da önemlidir.

Mü’min kişiye düşen, her türlü haramdan her şart altında kaçınmasıdır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …