Kur’an’da İlim Kavramı (1)

Sözlükte; bilmek, bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek anlamına gelen İlim, terim olarak; kâinattaki olayları, aklın ölçüleri kapsamında sebep ve sonuç açısından değerlendirerek, tecrübe ve tahsil neticesinde ulaşılan bilgilere denir. Ayrıca ilim, malum olanı, olduğu hal üzere bilmek ve bir şeyi gerçek yönüyle kavramaktır.

Dinimizi yaşayabilecek kadar bilgiye sahip olmak farz-ı ayın, bir takım konuları öğrenip bir kısmında uzmanlaşmak ise farz-ı kifayedir.

Doğruluğu asla tartışılamayacak olan bilgiler, Kuran-ı Kerim’deki bilgilerdir. Kur’an’a inanan en sağlam bilgilere inanmış olur; Kur’an’a inanmayan, bilimsel araştırmaların zirvesine ulaşmış olsa bile, kedisini en sağlam bilgilerden mahrum etmiş olur.

Kur’an, duyu organları, tecrübe ve bilimsel araştırmalarla elde edilemeyecek bilgilerin kaynağıdır.  Mesela Allah’ın varlığı, görünmeyen varlıklar ve ahiret hayatı bu tür bilgilerdendir. Kur’an’da genel olarak; iman esasları, ibadetler, hayata dair emir ve yasaklar, kıyamete ve ahiret hayatına dair bilgiler ile geçmiş kavimlerin kıssaları yer alır.

Şu üç hadis- şerif, ilmin önemini net olarak anlatmaktadır:

“Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir.” (Buhari, İlim -10, Müslim, İmare-175)

“Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.” (Buhari, İlim-15, Müslim, Müsâfirîn-268)

“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka–i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, Vasiyet-14)

Şimdi konuyu ayet-i kerimelerim ışığı altında incelemeye çalışalım.

1.Bilenle Bilmeyen Bir Olmaz:

“Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” (39.Zümer-9)

1-Amel edenle etmeyen bir olmaz.

2-İman edenle etmeyen bir olmaz.

3-Bilenle bilmeyen bir olmaz.

4-Amel eden ile iman eden nasıl etmeyenlerden daha kıymetli ise, bilen de bilmeyenlerden o şekilde daha kıymetlidir.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir