Kur’an’da İlim Kavramı (2)

2.İlim Sahibi Olmak İçin Dua Edilmelidir:

“Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O’nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur’an’ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.” (20.Taha-114)

Cebrail (a.s.), Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vahiy getirince, Rasulullah (s.a.v.)’in, ayetleri unutmamak için, acele davranıp okunan ayetleri Cebrail ile birlikte tekrarlaması üzerine bu ayet nazil olmuştur.

Müfessir Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayetin “Rabbim, benim ilmimi artır.” Kısmını şu şekilde açıklamıştır:

‘Bu âyeti kerime de insanlığa büyük bir hikmet dersi vermektedir. Şöyle ki Her insan kendisine tebliğ edilen bir hakikati, verilen bir nasihati tam bir ciddiyet ve samimiyetle dinlemelidir ve hiçbir kimse ilmine güvenip bilgisini arttırmaya çalışmadan geri durmamalıdır, İlâhî vahye mazhar olan bir Yüce Peygamber böyle ilminin artmasını niyaz etmekle mükellef olursa artık ümmetin fertlerinden hangi bir kimse, kendi ilmine büyük bir kıymet verebilir de kendisini İlim tahsilinden bilgisinin artmasını temenni etmekten müstağni görebilir mi?. Ibni Mesut Hazretleri bu âyet-i kerimeyi okudukça: “Yarabbi benim ilmimi ve yakinimi arttır” diye dua edermiş.’ (Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C:4, S: 2110)

3.Hikmete Nail Olan Pek Çok Hayra Nail Olmuştur:

“Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.” (2.Bakara-269)

1-Allah hikmeti, kulları arasında dilediğine verir.

2-Hikmet; Allah’ı gereği gibi tanıma, her şeyi yerli yerine koyma, faydalı ilim ve salih amel, ilahi emirlerin sırları, gayeleri, faydaları ve incelikleri demektir.

3-Allah’ın hikmet verdiği kişiler; hem bilgi sahibi olur hem de bildikleriyle amel ederler. Amelleri de sadece Allah rızası içindir.

4-Allah’ın hikmet verdiği kişiler; ilahi emirlerin sırlarını, gayelerini, faydalarını ve inceliklerini bilirler.

5- Allah’ın hikmet verdiği kişiler; fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri tahsil edip ilim sahibi olmanın yanı sıra bu bilimlerdeki incelik ve sırları dikkate alarak Allah’ın varlığını ve kudretinin sınırsızlığını daha iyi anlarlar. Bir şeyi öğrenmek bilgi, öğrendiklerinde Allah’ın güç ve kudretini görmek hikmettir.

6-Allah’ın hikmet verdiği kişiler; anlatılan özellikleri nedeniyle,  hem başkalarına hem de kendilerine faydalı olup, iki dünya saadetini de elde ederek pek çok hayra kavuşurlar.

7-Bütün bu incelikleri, ancak akıllarını doğru yolda kullananlar anlayıp ibret alırlar.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-6

9.Hidayet Üzere Olmanın Karşılığı Cennettir: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir