Kur’an’da İlim Kavramı (3)

4.İlim, İnsana Üstünlük Kazandırır:

“Andolsun ki biz, Davud’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar: Bizi, mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun, dediler.” (27.Neml-15)

Hz. Davut ile Hz. Süleyman’a hem peygamberlik hem de hayvanların dilinden anlama ilmi verilmiştir. İlim, insana üstünlük kazandırır. Anılan iki peygamber, kendilerine verilen bu özelliklerden dolayı Allah’a hamd etmişlerdir. Bilgi sahibi olmak, büyük bir nimettir. Her nimet, şükretmeyi gerektirir.

5.Allah, Mütevazı Davranan Alimlerin Derecelerini Yükseltir:

“Ey iman edenler! Size «Meclislerde yer açın» denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size «Kalkın» denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (58.Mücadele-11)

1-Meclislerde oturmak için yeni kimseler gelince, oturmakta olanların yeri genişletmeleri icap eder.

2-Allah, yeri genişletenlere dünyada ve ahirette genişlik ihsan eder.

3-Meclislere yeni kimselerin oturmasını sağlamak için, kalkmak gerekiyorsa hemen kalkıp yer vermek icap eder.

4-Allah, kalkıp yer verenlerden mü’minlerin ve alimlerin derecelerini yükseltir.

5-Dereceleri yükseltilecekler arasında alimler özel olarak zikredilmekle, ilim sahibi olmanın önemine dikkat çekilmiştir.

6.Kur’an, Gerçek İlimdir:

“Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.” (2.Bakara-145)

Kıble değişince,  ehl-i kitaptan olanlar, kıble Mescid-i Aksa olarak devam etseydi, kendisinin hak peygamber olduğuna inanabileceklerini ifade edince bu ayet indi. Ehl-i kitap, söylediklerinde samimi değildi. Vahiy ile gelen gerçek ilimdir, uygulanması gereken bilgidir.

“Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm (hikmetli bir söz) olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına uyarsan, (işte o zaman) Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır.” (13.Ra’d-37)

Kâfirler, mü’minleri saptırmak için Kur’an’a mugayir bir takım isteklerde bulunabilirler. Bu isteklere asla itibar edilmemelidir. Kur’an’ın hükümleri bellidir. Kur’an, Allah’tan gelen bir bilgidir. Kur’an’daki bilgiler bir yana bırakılıp başkalarının tekliflerine uyan, dostsuz ve koruyucusuz kalır.

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir