Kur’an’da İlim Kavramı (4)

7.Allah’ın Vahyi İle Gelen Kitaplar Gerçek İlimdir:

“Allah nezdinde hak din İslâm’dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah’ın hesabı çok çabuktur.” (3.Al-i İmran-19)

1-Allah indinde gerçek din, İslam’dır. İslam geldikten sonra bir din Allah indinde geçerli olamaz.

2-Yahudi ve Hıristiyanların da hak dinin İslam olduğunu kabul etmeleri gerekir. Ancak onlar, bu konuda kedilerine ilim geldiği halde kıskaçlık yüzünden ayrılığa düşüp iman etmediler.

3-Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, bu inkârları nedeniyle hesaba çekileceklerdir.

“De ki: Siz ona ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur’an) okununca, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar.” (17.İsra-107)

Kur’an gelmeden önce tevhit inancı hakkında bilgi sahibi olan hanifler, Kur’an’ı duyar duymaz inanıp secdeye kapılmışlardır.

8.Bilgisiz İnsanlar Haddi Aşarlar:

“Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.” (6.En’am-108)

1-Tebliğde asıl olan nezaket ve yumuşak üsluptur.

2-Hakaret ederek ve söverek konuşmak, bir mü’mine yakışmaz.

3-Müşriklerin ilah edindiklerine sövülürse, onların da bilgisice Allah’a sövme yolları açılmış olur. Allah hakkında bilgisi olanın, haşa, ona sövmesi mümkün değildir.

4-Herkes içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik sebeplerden ötürü kendi yaptığını güzel görür.

“Üzerine Allah’ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.” (6.En’am-119)

1-Allah’ın helal kıldığı şeyleri, züht ve takva nedeniyle kendine yasaklamak doğru değildir.

2-Açlıktan hastalanma ve ölme tehlikesine karşılık haram olan yiyeceklerden zaruret miktarı yenebilir.

3-Zaruret miktarı kullanacağım diye, haram bir şeyi yeme konusunda bilgisizce ölçüyü aşarak kendi kötü arzularına uyanlar, sapıtmış olurlar.

4-Allah, haddi aşanları çok iyi bildiği için, onların suiistimalleri cezasız kalmaz.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir