Kur’an’da İlim Kavramı (6)

 

12.Sahip Olunan İlim, Gurur Sebebi Olmamalı:

“İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, «Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir» der. Hayır o, bir imtihandır, fakat çokları bilmezler.” (39.Zümer-49)

1-Sahip olduğumuz mal mülk zenginliği gibi nimetlere aklınız sayesinde ulaştığımızı düşünmemeliyiz. Böyle düşünen aklı nedeniyle gurura kapılmış olur.

2-Her türlü zenginlik, imtihan edilelim diye Allah tarafından verilir.

3-Zengin oldukları için Allah’a şükreden, infakta bulunan ve kibre kapılmayan, tabi tutulduğu imtihanı kazanmış olur.

4-Zenginliğini Allah’ın bir lütfü olarak değil de kendi aklının eseri olarak gören, infak etmeyen ve şımaran kimse ise bu konudaki imtihanı kaybetmiştir.

13.Gaybın Bilgisi Allah’ın Yanındadır:

“De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”” (6.En’am-50)

1-Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kendisine vahyolunan bilgileri insanlara tebliğ etmiş; hiçbir zaman olağanüstü yetkilere sahip olduğunu söylememiş, Allah’ın hazinelerinin yanında olduğu, gaybı bildiği ve melek olduğu gibi iddialarda bulunmamıştır.

2-Bir insanın peygamber olarak görevlendirilmesi için olağanüstü yetkilere sahip olması gerekmez. Olağanüstü kuvvet ve kudret, ancak Allah’a aittir.

3-Küfür, kör olmak; iman, görmek gibidir.

4-Kör olmayı değil, görmeyi tercih etmeliyiz.

“De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.” (27.Neml-65)

Bu ayet, müşriklerin, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kıyametin ne zaman kopacağını sormaları üzerine nazil olmuştur. Gaybı Allahtan başka kimse bilmez. Rasulullah (s.a.v.)’in bilgisi, Allah’ın kendisine bildirdikleriyle sınırlıdır.

14.En Çok Alimler, Allah’a Derin Saygı Duyarlar:

“İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (35.Fatır-28)

1-Yeryüzündeki canlıların ve hayvanların değişik renklerde olmalarına bakılınca Allah’ın kudreti daha iyi anlaşılır.

2-Allah’ın azametini, en iyi alimler anlarlar.

3-Öyle olunca da elbette Allah’tan en çok alimler korkup derin saygı duyarlar.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir