Kur’an’da İlim Kavramı (7)

15.Alimler, Kevnî Delillerden İbret Alırlar:

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (30.Rum-22)

1-Göklerin ve yerin muazzam bir düzen içinde yaratılmış olası, Allah’ın varlığının delillerindendir.

2-Yeryüzünde farklı lisanlar, farklı kelimeler, farklı cümle yapıları bulunması, Allah’ın varlığının delillerindendir.

3-İnsanların renklerinin farklı farklı olması, Allah’ın varlığının delillerindendir.

4-İlim ve anlayış sahipleri, bu delillerden ibret alırlar.

16.Allah, Kâinatı Akli Bilgiler Çıkarmamıza Uygun Olarak Yaratmıştır:

“Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık.” (17.İsra-12)

1-Gece ile gündüz Allah’ın varlığını ve azametini gösteren iki delildir.

2-Gece karanlığında istirahat eder, gündüzün aydınlığında çalışırız.

3-Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi sayesinde, aklımızı kullanma imkânı bulur; böylece günleri, ayları ve yılları hesap edip en hayati konularda gerekli bilgilere ulaşırız.

Allah’ın Verdiği Göz, Kulak ve Kalp İle Bilgi Sahibi Oluruz:

“Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (16.Nahl-78)

İnsanoğlu, doğduğu zaman hiçbir bilgiye sahip değildir. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği göz, kulak ve akıl sayesinde dış dünya ile iletişim kurarak bilgi sahibi olur. Bu nimetlere sahip kılınan insanın, nimetleri veren Allah’a şükretmesi gerekir.

Konuya şu satırlarla nihayet verelim:

İnsan; aklı, ilmi ve imanı ile şeref kazanır.

Kişi, aklını kullanarak ilim sahibi olur.

İnsan, sahip olduğu iman ile tafsili ve tahkiki iman mertebelerini elde eder.

Aklı olmayanın dini olmaz.

İnsan, akıl sahibi olduğu için, sorumludur.

Yaşamak için gerekli olan maddi şartları, duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgilerle sağlarız.

Dünya ve ahiret saadetine erişmek için gerekli olan bilgileri ise, Allah’ın peygamberlerine gönderdiği vahiy ile elde ederiz.

Vahiy eseri olan son kitap, hiçbir değişikliğe uğramamış olan Kur’an-ı Kerim’dir.

Yeryüzünde doğruluğu tartışılamayacak olan tek kitap da Kur’an-ı Kerim’dir.

Bilenle bilmeyen bir olmaz.

O halde bilmeyen değil, bilen olmalıyız.

 

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir