Kur’an’da Seyahat (1)

Belli bir plan ve gaye dahilinde yapılan uzun yolculuğa seyahat; sırf gezmek için yapılan yolculuğa ise turizm denir.

Seyahat yapan kişiye gezgin, Turizm çerçevesinde gezen kişiye ise, turist denir.

Gezgin, daha çok bir şeyler öğrenmeyi önemserken, turist daha çok hoş vakit geçirmeyi önemser.

Allah, Yeryüzünü Üzerinde Gezmeye Müsait bir şekilde yarattığını haber vermektedir:

“O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır.” (67.Mülk-15)

Yeryüzü, rızkımızı elde etmek için gezmeye ve çalışmaya müsait bir şekilde yaratılmıştır. İnsanlar emirlerine verilen yeryüzünde gezip rızıklarını elde edecekler, ancak en sonunda Allah’a döneceklerini de unutmayıp dürüst olacaklardır.

İdeali bulunan gezilerden bir kısmı şu başlıklar halinde sıralanabilir:

1-İlim için yolculuk.

2-Hac ibadeti için yolculuk.

3-Belgesel yapmak için yolculuk.

4-Ticaret için yolculuk.

5-Gördüklerinden ibret almak için yolculuk.

Allah (c.c.), çeşitli hikmetlere binaen yeryüzünde gezmemizi emretmektedir.

1.Allah, Yalanlayanların Sonunu Görelim Diye Gezmemizi Emretmektedir:

“Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” (3.Al-i İmran-137)

Önceki milletlerden Allah’a ve resulünü yalanlayanlar, Allah’ın sünnetine uygun olarak cezalandırılmışlardır. Yeryüzünde gezildiği zaman bu kavimlerden bir kısmına ait kalıntılar görülecektir. Aynı hataya düşmemek için, geçmişte yapılan hatalardan ders almak gerekir.

“Andolsun ki biz, «Allah’a kulluk edin ve Tâğut’tan sakının» diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!” (16.Nahl-36)

1-Allah, bütün ümmetlere peygamber göndermiştir.

2-Allah’ı peygamber göndermesinin en önemli sebebi, insanları tevhit inancına davet etmektir.

3-İnsanların tek hakimi olduklarını iddia ederek, onları kendilerine kulluk yapmaya zorlayan kişi ve kurumlar Tağut sayılırlar.

4-Allah Tağut’a tabi olmayı yasaklamaktadır; Tağut’a tabi olmak küfürdür.

5-Kendilerine peygamber gelen insanlardan bir kısmı layık olmaları nedeniyle hak yolu buldular, bir kısmı ise hak ettikleri için sapık oldular.

6-Sapık olanlar Allah tarafından cezalandırıldı.

7-Yeryüzünü gezip, cezalandırılan sapık kavimlere ait kalıntılara bakıp ibret almak, yani onların düştükleri hatalara düşmemek gerekir.

“De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!” (6.En’am-11)

Özellikle inkâr edenler, yeryüzünü dolaşıp peygamberlerini yalanlayan kavimlerin nasıl helak edildiğini görüp ibret almalıdırlar.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir