Kur’an’da Seyahat (2)

 

2.Allah, Günahkârların Sonunu Görelim Diye Gezmemizi Emrediyor:

“De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice oldu, görün!” (27.Neml-69)

1-Bu ilahi tehdit, İslamiyet’i inkâr ederek alaya alan kâfirler içindir.

2-Hem Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında hem de diğer asırlarda yaşayan kâfirlerin bu uyarıdan ders almaları gerekir.

3-Yeryüzünde gezip geçmişteki günahkâr kavimlerin nasıl helak edildiklerini görenler, belki ayıkıp iman ederler.

3.Gezip Yeryüzüne Bakanlar, Ahiretin Varlığını İspat Eden Delilleri Görürler:

“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir.” (29.Ankebut-20)

1-Yeryüzünü gezip dolaşarak, hikmetli bir bakış açısıyla varlıkları inceleyen kimseler, Allah’ın varlıkları ilk yaratışındaki eşsiz gücünü ve sanatını müşahede ederler.

2-Allah’ın, bütün varlıkları modelsiz ve yardımcısız olarak büyük bir nizam ve intizam içinde yarattığını müşahede eden kimseler, onun ahirette insanları ve diğer varlıkları yeniden yaratmasının da zor olmayacağını anlar ve o şekilde inanırlar.

3-Allah’ın gücünün önünde hiçbir engel olmadığının bariz delillerinden biri, yeryüzü ile üstündeki varlıklardır.

4.İbret Almadan, Yeryüzünü Gezenlerin Kalpleri Kör Olur:

“Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur.” (22.Hac-46)

1-Yer yüzünü gezip dolaşarak geçmiş kavimlerden inkârcı olanların durumlarını ibret nazarıyla görenlerin kalp gözleri açılır.

2-Yer yüzünü gezip dolaştıkları halde geçmiş kavimlerden inkârcı olanların durumlarına ibret nazarıyla bakmayanların kalp gözleri kör olur; gördüklerinden çıkarmaları gereken dersi çıkaramazlar.

 

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir