Kur’an’da Seyahat (3)

5.Yeryüzünü Gezip Öncekilerin Sonlarını Görenler, İnkârdan Vazgeçmelidirler:

“Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.” (47.Muhammed-10)

Yeryüzünü gezip kendilerinden önceki inkârcıların yerle bir olduğunu gördükleri halde inanmayanlar, bilmelidirler ki kendilerini de öncekilerine benzer bir akıbet beklemektedir.

“Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti.” (40.Mü’min-82)

1-Yeryüzünü gezip kendilerinden önce geçenlerin nasıl helak edildiklerini görenler, inkâr ve isyanda ısrar etmemelidirler.

2-İnkâr ve isyan edenler ne kadar güçlü ve ne kadar üstün olurlarsa olsunlar, bu durum helak edilmelerine engel değildir.

3-Nitekim geçmişte güç ve kuvvette çok ileri durumda olanların, güç ve kuvvetleri helak edilmelerine engel teşkil etmemiştir.

“Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Göklerdeki ve yerdeki hiçbir şey, Allah’ı âciz bırakacak değildir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.” (35.Fatır-44)

Kendilerinden önceki inkârcılar, Mekkelilerden daha kuvvetli oldukları halde helak edilmişlerdir. Kimsenin güç ve kuvveti, Allah’ı aciz bırakamaz. Allah noksan sıfatlardan münezzeh, tam sıfatlarla muttasıftır.

6.Öncekilerin Durumunu Görüp İbret Almak, Doğru Yolu Bulmaya Vesiledir:

“Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola sevk etmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hâla kulak vermezler mi?” (32.Secde-26)

Geçmişte yaşayıp da isyan ve inkârlarından dolayı helak edilenlerin yurtlarını gezip görmek, insanı doğru yola sevk etmelidir. Çünkü bunlarda ibretler vardır.

Konuya şu satırlarla nihayet verelim:

Allah’ın yeryüzünde gezmemizi emrettiği hususu genellikle dikkatten kaçar. Allah’ın bu emrine ve bu emri niçin verdiğine dikkat etmeliyiz.

Allah, yeryüzünde gezmemizi niçin emretmektedir?

1-Peygamberlerini yalanlayanların sonlarını görüp, tasdik edenlerden olmamız için.

2-Günahkârların sonunu görüp, günahlardan kaçınmamız için.

3-Ahiretin varlığını ispat eden delilleri görüp, ahirete iman konusunda mutmain olmamız için.

4-Yeryüzünde yaşananları görüp, kalp gözümüzü açık tutmamız için.

5-Her türlü inkârdan kaçınmak için.

6-Öncekilerin sonlarını görüp, doğru yolu tercih etmek için.

Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız:

Bu amaçların gerçekleşmesi için, Allah’ın yeryüzünde gezme emrini,  yerine getiriyor muyuz?

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır: “Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir