Kurban (3)

Kurban Kesme Yerine Sadaka Verilebilir mi?

Bir ibadetin sorumluluğundan, bir başka ibadet yapmak suretiyle kurtulmak mümkün değildir. Mesela namaz yerine oruç tutmak, hac yerine zekât vermek kesinlikle doğru olmaz.

Kendi kararımızla bir ibadetin yerine başka bir ibadet yapma yetkimizin olmayışı, dinde bir takım kolaylıklar bulunmadığı anlamına gelmez. Konunun açıklığa kavuşması için dini sorumlulukları yerine getirmede tanınan kolaylıklara bazı örnekler verelim:

1-Düşkünlük derecesine varan yaşlılık ve iyileşmeyecek hastalık nedeniyle, fidye ödeyerek Ramazan orucunun borcundan kurtulmak için bir düzenleme yapılmıştır.

2-Hacda Hedy kurbanını kesemeyenler için de, üç günü hacda iken yedi günü de memlekete döndükten sonra toplam on gün oruç tutma şartı vardır.

3-Hata ile bir mü’mini öldüren kişiye, diyet vermenin dışında, bir köle azat etmek, gücü yetmezse peş peşe iki ay oruç tutmak şarttır.

4-Karısını, annesine benzettiği için zıhar kefareti ödemesi gereken kişi için de gücünün yetip yetmemesi durumuna göre sırayla şu üç cezadan birini ödemesi gerekir: Ya bir köle azat eder, ya altmış gün peş peşe oruç tutar veya altmış fakiri bir gün doyurur.

5-Yaptığı yemine riayet etmeyen kişi ise sırası ile gücünün yetmesine göre şu üç işten birini ceza olarak yerine getirir: Ya bir köle azat eder, ya on yoksulu bir gün doyurur veya üç gün peş peşe oruç tutar.

Bütün bu kolaylıklara rağmen insanın kendi kendine karar verip bir ibadetin yerine başka bir ibadet yapması ve böylece sorumlu olduğu bir işten kurtulması mümkün değildir.

Kurban kesmek bir ibadet olduğu gibi, sadaka vermek de başka bir ibadettir. Her ikisinden dolayı sevap kazanırız; her birini kendi yerine yaparız. Güzel bir iş yaparak onun yerine; zamanı, şekli ve kapsamı dinimizce belirlenmiş olan bir ibadeti ilga edemeyiz.

Kurban kesmek yerine kasaptan bol miktarda et alıp fakirlere dağıtmak veya kurbanın değerinden daha çok parayı tasadduk etmek suretiyle kurban kesmiş gibi olamayız. İbadetlerin bazı hikmet ve faydalarına bakarak: “Bu faydaları şu işle de gerçekleştirebiliriz” demek, son derece yanlıştır. Her ibadetin bizim bilmediğimiz daha nice faydaları vardır. Esasen ibadetleri, Kur’an’ın bildirdiği ve Hz. Peygamber’in öğrettiği şekilde yapmalıyız. Hiç kimsenin dinde birtakım değişiklikler yapmaya hakkı ve yetkisi yoktur.

Kurban kesme yerine parasal yardım yapmayı önerenlerden bir kısmı, hayvan haklarından ve hayvan sevgisinden yola çıkarak bu teklifi gündeme getirmektedir. Oysa İnsanlar arasındaki et tüketimi süreklidir. Kasaplar daima çalışmakta, mezbahaneler hiç kapanmamaktadır. Evlerde, lokantalarda her gün etli yemekler pişmekte, piknik alanlarında mangal dumanları hiç eksik olmamaktadır.

“Bütün bunlar olmasın” anlamında yazmıyorum; şunu söylemek istiyorum:

Bazı hayvanların eti helal bazılarınınki haram kılınmıştır. Et yemek bir ihtiyaçtır. Savurganlık ise her alanda yasaktır.

Kurban bayramının ilk üç gününde çok sayıda hayvanın kurban edilmesi neticesinde, gerekli tedbirler alınmayarak, israfa yol açılmamalıdır. Şurası unutulmamalıdır ki, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, ilgili ve yetkili bütün Müslümanlar için önemli bir görevdir.

Adak Kurbanı İle Şükür Kurbanı Arasında Ne Fark Vardır?

Adak Kurbanı Nedir?

Adak kurbanı, bir şarta bağlı olarak adanan kurbandır. Mesela bir insan, “Oğlum üniversite sınavını kazanırsa, bir koyun kurban edeceğim.” derse, oğlu üniversite imtihanını kazandığında bir koyun kurban etmesi üstüne vacip olur.

Adak Kurbanının Etini Kimler Yiyemez?

Adak kurbanın etini adakta bulunan kişinin kendisi, eşi, çocukları, torunları, ebeveyni ve dedesi ile ninesi yiyemez. Adak kurbanının eti fakirlere verilmelidir.

Adak kurbanı konusunda toplumda yaygın olduğu görülen şöyle bir uygulama bulunmaktadır:

Adak sahibi, ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını yanına alarak bir türbe civarındaki piknik alanına topluca gidilmekte ve kurban eti hep birlikte yenmektedir.

Bu durumda adak kurbanının eti, onu yiyemeyecek kimseler tarafından tüketilmiş olmaktadır; bu, günahtır, sevap kazanma ümidi ile günah işlenmektedir. Ayrıca adağın Allah için eğil de bir türbe için adanıp kesilmesi de büyük bir günahtır.

Şükür Kurbanı Nedir ve Hangi Durumlarda Kesilir?

Şükür kurbanı, daha önce bir şarta bağlı olarak adanmadığı halde, olumlu bir gelişme olduktan sonra, kişinin Allah’a şükretmek amacıyla bir kurban kesmeye karar verip bu kararını uygulamasıdır.

Şükür Kurbanının Etini Kimler Yiyebilir?

Şükür kurbanının eti, tüketilme itibarıyla, kurban bayramı kurbanı gibidir. Bir kısmı fakirlere verilir; geriye kalanı kişinin kendisi, ailesi, misafirleri ve komşuları tarafından yenebilir.

Şu hususa da dikkat çekelim:

İsteyen adak kurbanı adar, isteyen ise mutlu gelişmeler karşısında şükür kurbanı keser. Şükür kurbanı, adak kurbanına göre daha risksiz görülmektedir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir