Kurban (4)

Bu yazıda kurban bayramı kurbanı ile ilgili olarak sıkça sorulan altı soruya kısaca cevap vermek istiyorum:

Yolcuların Kurban Kesmeleri Gerekir mi?

Hanefi mezhebine göre yolcuya kurban kesmek vacip değildir.

Şafii, Hanbelî ve Maliki mezheplerine göre, kesilmesi sünnet olan kurban sorumluluğu, yolculuk nedeniyle sakıt olmaz(düşmez).

Kurban İçin Niyet Şart mıdır?

Kurban için niyet şarttır. Hatta eğer büyükbaş bir hayvan yedi kişi tarafından kurban edilecekse, bu şahıslardan her birinin kurbana niyet etmiş olmaları gerekir; eğer biri kurban için değil de etine ortak olmak için niyet ederse, hayvanın kurban olarak kesilmesi caiz olmaz.

Kurban Hangi Günlerde Kesilir?

Kurban kesme vakti, kurban bayramının ilk üç günüdür. Birinci gün kesilmesi daha sevaptır.

İmam Şafii’ye göre, bayramın dördüncü günü de kurban kesilebilir.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilebilir?

Şu hayvanlar kurban edilebilir:

*Bir yaşını bitirmiş olan koyun ve keçi ile yedi sekiz aylık olduğu halde bir yaşındaymış gibi görünen koyun.

*İki yaşını doldurmuş sığır ve manda.

*Beş yaşını doldurmuş deve.

Koyun ile keçi birer kişi tarafından; sığır, manda ve deve ise birden yediye kadar ortak tarafından kurban edilebilir.

Fakir Kimse de Kurban Kesebilir mi?

Fakir kimse de kurban kesebilir. Ancak onun kestiği kurban, vacip niteliğinde olmayıp nafiledir.

Fakir kimsenin kestiği kurbanın nafile sayılması nedeniyle fıkıh kitaplarında şu enteresan bilgiler yer almıştır:

Zengin adamın aldığı kurbanlık kaybolduğu için yerine başkasını alıp kestikten sonra eskisi bulunsa, onu da kesmesi gerekmez; çünkü üzerine vacip olan görevini yerine getirmiştir. Fakir kimsenin aldığı kurbanlık kaybolduğu için yerine başkasını alıp kestikten sonra eskisi bulunsa, onu da kesmesi gerekir. Çünkü fakire kurban kesmek, başlangıçta vacip olmadığı için, aldığı ilk hayvan adak sayılır, adak olduğu için de, bulunduğunda kesmek vacip olur.

Kurbanın Eti ve Derisi Ne Yapılır?

Müstehap olan, kurbanın etini üçe bölerek şu şekilde dağıtmaktır:

*Üçte birini kurban sahibi alır.

*Üçte biri, kurban sahibi tarafından misafirlerine ve dostlarına ikram edilir.

*Üçte biri fakirlere dağıtılır.

Geçimi orta halli olan kimseler, kurban etinin tamamını veya tamamına yakınını kendi aileleri için saklayabilirler.

Kurban derisi satılıp parası harcanmaz; kesim ücreti olarak kasaba verilmez.

Kurban derisi işlenerek evde seccade ve benzeri bir ev eşyası olarak kullanılabilir.

Kurban derisi, satılması halinde parası tasadduk edilmelidir. Kurban derisi, tasadduk edilecekse, dinen sadaka verilmesi caiz olan bir kişiye veya hayır işlerine bakan bir kuruma verilmelidir.

Dini Açıdan Zengin Sayılmanın Ölçüsü, Zekât Verecekler ile Fitre Ödeyip Kurban Kesecekler İçin Farklı mıdır?

Zekât vermek için, artıcı nitelikteki ihtiyaç fazlası nisap miktarı mala, bir kameri yıl boyunca, sahip olmak gerekir.

Fitre vermek ve kurban kesmek için de ihtiyaç fazlası nisap miktarı mala sahip olmak gerekir; ancak bu malın artıcı nitelik taşıması ve kişinin anılan mala bir yıl boyunca sahip olması gerekmez.

Bu durumdaki bir mala sahip olan kişiler zengin sayılacaklarından kendilerine zekât da verilmez. Konuyu şöyle bir örnekle açılayabiliriz:

Bir kişinin oturduğu evi dışında kiraya verdiği bir evi olduğunu düşünelim. Bu ev, kendisi için asli ihtiyaç değildir. Ancak evin kira gelirleri aydan aya harcanmakta ve kişinin sahip olduğu para nisap miktarına ulaşmamaktadır. Bu şahsın zekâta tabi başka bir malı da yoksa zekât ödemesi gerekmez. Fakat zaruri ihtiyaçları dışında kalan bu ev, artıcı nitelikte olmamakla birlikte, değer olarak nisap miktarını geçtiğinden, kişi -zekât vermekle mükellef olmadığı halde- zengin sayılır. Bu sebeple söz konusu kişinin fitre ödemesi ve kurban kesmesi gerekir; ayrıca kendisine zekât da verilmez.

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Hicazda Beş Vakit Namazın Sünnetleri

1 HİCAZDA BEŞ VAKİT NAMAZIN SÜNNETLERİ NİÇİN KILINMAZ? Hz. Muhammed (s.a.v.), beş vakit namazın sünnetlerini, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir