Kutlu Doğum Haftası

1

Kutlu doğum haftasının güneş takvimine göre kutlanması tanıtım amaçlıdır.
Hz. Muhammed (s.a.v), Güneş takvimine göre 20.Nisan.571 tarihinde, ay takvimine göre ise Rebiulevvel ayının on ikinci günü sabaha karşı Mekke’de doğmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.v), ay takvimine göre 63, güneş takvimine göre ise 61 yaşında iken 8.Haziran.632 tarihinde, Rebiulevvel ayının on ikisinde Pazartesi günü öğleden önce Medine’de vefat etti.
Resulullah’ın hem doğum hem de vefat gününün 12.Rebiulevvel pazartesi olduğu görülmektedir.

2

Kutlu doğum etkinlikleri programlarında şu hususlara dikkat edilmelidir:
1-Programlarda kişiler ve gruplar değil, Hz. Muhammed (s.a.v.) tanıtılmalıdır.
2-Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güzel ahlakı, yaşama biçimi olarak benimsenmelidir.
3-Hz. Muhammed (s.a.v)’in tebliğ ettiği vahiy ve hadisleri ile bu hadislerin evrensel mesajları öğrenilmelidir.
4-Çocukların ve gençlerin Peygamber sevgisi ile yetişmeleri sağlanmalıdır.

3

Bir yetimin başını okşadınız mı hiç?
Eğer bu güne kadar bir yetimin başını okşamadıysanız, şu hadis-i şerifi okuyunca çok hayıflanacaksınız:
“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır”. (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, V, 250.)
O halde yetimlere ilgisiz kalmayalım, onlara sevgi ve şefkatimizle güven verelim, kendilerini kimsesiz hissetmelerine engel olalım. Yetimlere uzak durmayalım, başlarını okşayarak onları sevdiğimizi ve her zaman onlara yardım etmeye hazır olduğumuzu belli edelim.

4

“ Andolsun ki Rasulullah sizin için, Allah’a ve ahıret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir” Ahzab Suresi 21

5

“Ey Muhammed! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya 107)

6

Cenab-ı Hak, diğer peygamberleri ve Hz: Muhammed (s.a.v.)’i üstün vasıflarla donatarak, kullarının iman etmelerini kolaylaştırmıştır.

Kuşkusuz bu da Allah’ın Rahman sıfatının bir tecellisidir.

7

Beşer olması münasebetiyle öteki insanlardan bir farkı bulunmayan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in en üstün vasıfları, kuşkusuz ilahi vahye mazhar olması ile sahip olduğu örnek ahlakıdır.
Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber olması münasebetiyle -bütün peygamberler hakkında vacip olan- günahlardan uzak olmak (ismet), güvenilir olmak (emanet), doğru sözlü olmak (sıdk), kuvvetli bir akıl ve zekâya sahip emlak (fetanet), Allah tarafından kendisine vahiy edileni bir ekleme ve çıkarma yapmadan insanlara bildirmek (tebliğ) sıfatlarına sahiptir.
Bu sıfatlar dışında nübüvvet nuru ve nübüvvet mührü ile de desteklenmiştir. Bu iki özellik, O’nun insanlar üzerinde daha da etkili olmasına yardımcı olmuştur.

NOT:

14.Nisan Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden değerli arkadaşım, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Mehmet Tıraş Hocaya Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

NOT:

Bu satırları yazarken Referandum sonuçları belli değildi. Meydana çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

Bu Haberi Gördünmü!

Tevekkül

1 Tevekkül’ün sözlük anlamı; İşi başkasına ısmarlamak, vekil kılmak demektir. Tevekkül’ün ıstılah (terim) anlamı ise; …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir