MEMLEKET TÜRKÜSÜ..

MEMLEKET TÜRKÜSÜ…

(R.Tayyip ERDOĞAN’A ithaf edilmiştir..)

“Memleketimin ümrana müptela-Muasır Medeniyetler Hedefi,

1071’de yazıldı-Güçbela;On Asra kazıldı-Bitmedi hala..”

 

Bulutlar raks eder-Ummanlar hayret;
BORANI BİR BAŞKA-Memleketimin!
TOPRAKLAR YOL VERİR-ORMANLAR GAYRET”;
HARMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Zahmeti yerdedir-Rahmeti gök’te,
Çalışır-her ferdi Kırsalda-Köşkte,
BİR ELİ İŞ’TEDİR-BİR ELİ MEŞK’TE”;
İNSANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

İnsanı kamildir-kendi halinde,
“KUR’AN rehberidir ilmihalinde,”
ERDEMLİK BOY VERİR GÖNÜL TELİNDE”,
İMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Vuslata amade-HAKK’A-sevdalı;
Hasreti insandır-hicranı dallı,
TARİHE KÖK SALMIŞ ÇINAR!“ misal’li;
İZ’ANI BİR BAŞKA-Memleketimin..

Bilime edadır-ilme amade;
“Cahile fedadır-Cehle irade”,
“ARİFİN DİLİNDE ACI BİR BADE”;
İRFANI BİR BAŞKA-Memleketimin..

Kederde-kıvançta berk bilek olur;

Direnir zalime mendirek olur,
“BULUŞUR BİR CANDA TEK YÜREK OLUR”;
Mİ’ZANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

İçinde dört mevsim “İNSANLIK” yaşar,
Boy verir/çoğalır-Çağları aşar,
DOSTU GIPTA EDER-DÜŞMANI ŞAŞAR”;
İMKANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Bahar’da çiçektir-Hazan’da kucak,
Yaz’da kor/böcektir-Ayaz’da ocak,
KUŞATIR DÜNYAYI HEP SICAK-SICAK”,
İHSANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Tek Allah-Hak Kitap-Resul’ü Ve Din;
Tek Millet-Tek Bayrak-Tek Vatan”
zemin,
VURULURBAŞ EĞMEZ” O BAŞ’ILAKİN;
LİSANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Taa “Bin Yetmiş Bir’de-YOL’A” müptela;
Alnına yazıldı bu “kal-u bela”,
“ON ASRA KAZILDI! BİTMEDİ HALA”;
FERMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

Alpaslan yazmıştı kutlu fermanı;

Ki “ANADOLU’DAN” sardı cihanı,

ŞAD ETTİ BEDENDE CAN-U CANANI”;

DERMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

…………………………………………………………..

KÜRŞAD’TAN MİRASTIRbu ülkü” elbet;

OSMANLIDAN ÇIKTI ”arşa” müebbet,

GÖKYÜZÜ ŞEVK VERDİ-YERYÜZÜ NİMET”;

NİHANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

………………………………………………………..

“EZANLAR YÜKSELİR ARŞ-I ALA’YA;

 Alemler gark olur “ŞAVK-I SALA’YA”,

“GURBETLER DÖNÜŞÜR SATHI SILA’YA”;

FURKANI BİR BAŞKA-Memleketimin..                 …………………………………………..

CumhuriyetAVAM’A fazilet- amma;

“Adalet olmazsa gam verir dam’a”,

ANCAK “HAK/HUKUK’LA” DÖNER ADAM’A;

HİCRANI BİR BAŞKA-Memleketimin!                  …………………………………………..

Ve 2003’TE DÖNDÜ KADERİ;

“Hizmete ram oldu O günden beri,

İDRAK’TEN NAKŞOLDU-ASR’A- ESERİ”;

HER YANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

 

DAĞLAR BİRER-BİRER YARILDI GİTTİ;

“GÖKLERLE  DENİZLER YOL OLDU TÜTTÜ”;

YERLERİN HASRETİ TÜKENİP BİTTİ;

ÜMRANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

…………………………………………….

Şimdi artık dört bir yanı nur/abat;

 “SARIYOR UFKUNU YENİ BİR HAYAT”,

“HER BİR FERDİN YÜREĞİNDE TAYYİBAT”;

UZMANI BİR BAŞKA-Memleketimin!

(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-20/Nisan/20 Temmuz-2016/Datça-Adıyaman)

                                 ŞİİRLE İLGİLİ BİRKAÇ NOT..

NOT-1;Bu Şiir,Tarihte kurulmuş olan(16)Türk Devletine ile “Türkiye Cumhuriyeti Devletine” binaen (17)Dörtlükle sınırlandırılmıştır.

NOT-2;Bu şiir benim güzel memleketinin müstakbeline dair “özlem,haslet ve özel hasretimin” yöneticilerinin eliyle hayata geçirilmesini umduğum ve istediğim medeni “çağdaş ve evrensel” yüzünün salt bir tezahür biçimidir.Ancak;Ne yazık ki,(Memleketimin) bir yüzünde (resmettiğim) bu anlamı(Şiirsel)tablo varken,bir yüzünde de hala acı dramlar/trajediler(Kan,gözyaşı ve ölüm) kol geziyor.. Bu acı tabloya rağmen ben (Memleketimin müstakbelinden)gelecek yarınlarından ümitliyim-umudumu muhafaza etmek istiyorum ki,bu şiiri yazdım.Çünkü;Ben insanlarla toplumsal olan/bitene “olgu ve olaylara” yaklaşıp “iyi ve güzel tarafından” bakmayı huy edenlerdenim. Ve çünkü “özgün ve özgür” bir(yazar/çizerin) boynuna yüklenen“Sosyal Sorumluluk Bilincinin” görev ve sorumluluğunun da.gereği budur-diye düşünüyorum..

.NOT-3;Bu şirin yazılmasında bana ilham kaynağı olan(benimle paylaştıkları) güzel ve anlamlı “BULUTLAR” fotoğrafından dolayı arkadaşım Sayın Zerrin ŞAFAK’A teşekkürü borç biliyorum.

NOT-4;Bu şiiri,hizmete susamış güzel ülkemde yaptıkları/yapmakta oldukları ve yapacaklarına da kalben inandığım;(Akıl ve hayal üstü)evrensel/medeni eserleriyle de “Çağımıza” damga vuran  cesur ve Bilge insan“Cumhurbaşkanı Sayın RecepTayyip ERDOĞAN’A” ithaf ediyor ve bunun, özlem duyduğum insan eksenli (İLERİ DEMOKRASİ NİMETİNİN) evrensel norm ve nosyonuyla da “BULUŞTURULUP/TAÇLANARAK” kalıcı olmasını umuyor,diliyor ve hasretle bekliyorum..

NOT-5;Vatan Ve Milletin ikbal ve istiklali uğruna; İçte Ve dıştaki zalim ve pervasız emperyalist müstebitlerin her türlü “hıyanet,tasallut ve darbe girişimine,bilhassa da FETO/FETÖ denilen hain/din taciri(ŞEYTANİ)bir güruhun-15 Temmuz 2016’te- Vatan Ve Millete reva gördüğü..” pervasız kast eylemine karşı– insani ve imani bir duruş göstererek,canlarını ve kanlarını-çekinmeden feda eden “Şehitlerimize” Yüce Allahtan rahmet “Gazilerimize” de acil şifalar diliyorum-Allah Onlardan razı olsun,Vatan Ve Milletimizi böyle badirelerden korusun..

SON/SÖZ;

Din İslamdır;İslam selamdır;Selam sağlık ve selamete talip olmak ve onu-hiçbir karşılık beklemeden tüm mahlukatla paylaşmaktır;Paylaşmak erdemliktir;Erdemlik adam olmaktır; Adam olmak “kendini bilmek,Hakkını,halkını ve haddini” bilmek ve ona göre yaşamaktır..

Ki o da;Allah dostu olmaktır-Allahın,canlı ve  her şeyin “bütün yaratılmışların” tek sahibi olduğunu bilmek, Ondan geldiğini ve Ona döneceğine inanmak ve geçici hayatını da,Onun kadim buyruğuna-EMİR VE YASAKLARINA- uygun olarak yaşamak ve yaşatmaktır..   Çünkü “DİN”;Allah’ın,geçici hayata dair-anlayıp/uysunlar diye-dünya imtihan için insanlara bahşettiği-vazgeçilmez kural ve kaidelerden “Emir Ve Yasaklarından” ibarettir..

Sevgi Ve Saygılarımla..

İ.Halil BAYRAM/Gazeteci/Yazar-Şair (Adıyaman’da Bugün Gazetesi Ve Işık Gazetesi Yazarı )

Telefon;05056829311-Yavuz Selim M.601.S Berat Ap.6/10/ADIYAMAN

BAHAR..

Bahar gelmiş dediler, dedim benim neyime;

Mevsimlerin içinde Hazan benim mevsimim,

Ömrümün azgın devi ateş vermiş elime,

Karelere sığmıyor artık hiçbir resimim..

 

Yüreklerin içine hapsedilmiş hasletler;

Ciğerleri dövüyor nedamet ve eyvahlar,

Gözlerin mihverinde tükeniyor hasretler;

Bir daha dönmeyecek!Kabre giren Seyyahlar..

 

Ufkumun ötesinde açılıyor bir boşluk;

Nerde hayat iksiri-hani dosdoğru hatlar?

İdrakleri sarıyor ebedi bir sarhoşluk;

Bir türlü geçmiyor ah! Dakikalar-saatler..

 

Bir gaflet çukuruna kurulmuş salıncaklar;

Üstünde divan durmuş putlara baş eğenler,

İnsani erdemlikten nasipsiz insancıklar;

Eğilince!Sökülür inandığım değerler..

 

Çaresi yok! Sürecek bu ebedi yolculuk;

Vuslata amadedir yapılan her merasim,

Gönüllerde göverir o ebedi sonsuzluk;

Kalbe çile düştükçe her yılda-her dört mevsim..

 

Hiç yaşanmamış gibi bütün eski hayatlar;

“Azat etmeye mahkum edilmiş ruh-u cismim!”

Acılara gebedir bildiğim hakikatler;

Bir gün anılmayacak! Senin Ve Benim ismim..

(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-15 nisan 2005/Adıyaman-28 Mart 2016/Datça)

 

KUL VE KÜL..

“Kul O Yola düşende,Kül olmaya amade..”

 

Sormayın bu gece- sormayın beni;
Mecnun’a devinen çöller gibiyim,
“Yakasız gömleğe çektim bedeni”;

Leyla’ya dövünen Kullar gibiyim..

 

Her gece “mizanda” tartılır hakkım;

“HİLAL’İN” narından doğar şafak’ım;
Rüzgara savrulur-batar afakım
Güllere eğilen dallar gibiyim..

 

Hasrete atılır “RUHAN” olurum;
Hicrana katılır “NİHAN” olurum,
Bir pula satılır “DİLHAN” olurum;
Kullara serilen “YOLLAR” gibiyim..

 

Ufkumda “KUDRETİN ELLERİ” gezer;
Ruhuma “İBRETİN” resmini çizer,
“İÇİME VUSLATIN SIRRINI DİZER”;
Hallere bürünen diller gibiyim..

 

Kalbimde hüzün var-başımda duman;

Sevginin hasleti içimde umman,

“Ömrümün üstünden akar da zaman”;

Sellere gerinen göller gibiyim..

 

Baharlara hasret yol alır gemim;
“Metruk limanlarda son bulur demim”,
“NİHAN BİR ALEME YÜRÜR BEDENİM”;
Yollara savrulan” KÜLLER” gibiyim..

(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-08.Haziran.2013-İSTANBUL)

Formun Üstü

 

Formun Altı

 

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir