MODERN KÖLELİK

Köle; bir kişinin, başka bir kişinin malı olması, ona ait olması demektir. Kölelik çok eski çağlardan itibaren insanoğlunun tarihinde var olan bir kurumdur. Borcu olanlar, savaşta esir düşenler, suç işleyenler ve köle bir anne babanın çocuğu olarak doğanlar köle edinilirdi. Köleler sahiplerine hizmet ederlerdi. Köle sahibi, dilerse kölesini mal gibi satar diler se de azat edebilirdi.

Kölelik günümüzde ulusal ve uluslararası alanda hukuken kaldırılmış ve yasaklanmıştır. İnsan hakları ile ilgili tüm düzenlemelere ve anayasalara girmiş bulunmaktadır. Peki, durum böyle olmakla birlikte kölelik gerçekten tam anlamıyla bitmiş midir? Kölelik ortadan kalkmış mıdır?

HAYIR. Bu sorulara verilecek cevap koskoca bir HAYIR’dır. Geçmiş dönemde bulunan maddi kölelik ancak kılıf değiştirerek, farklı boyutlarda ve daha acımasız bir şekilde günümüzde devam etmektedir.

İnsan yaradılış itibarı ile köle olarak doğmaz. Her insan hür ve diğer insanlarla eşit olarak doğar. Ancak insanlar zaman içerisinde ya köleleştirilir ya da kişi köleliğe uygun karakteri ve ruh halinden dolayı köle olur. Sormayan, sorgulamayan, yargılamayan ve düşünmeyen yeri geldiğinde haksızlığa ve yanlışa itiraz etmeyen kişi köle karakterli kişidir. Bir de öğrenilmiş kölelik vardır.  Kişinin yaşadığı ve içerisinde bulunduğu ortam şartlarını hiç sorgulamadan yargılamadan ve düşünmeden olduğu gibi kabul etmesi öğrenilmiş köleliktir. Kişinin köle karakterli olması ve öğrenilmiş kölelik bir hastalıktır. İlaçlarla tedavisi yoktur. Bu kölelikten kurtulmanın şartı beyinlerdeki ve ruhlardaki zincirlerin kırılmasıdır. Voltaire: ‘‘kendisini başkasının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir’’ diyerek bu durumun önemini göstermiştir.

Zaman içerisinde kılıf ve şekil değiştiren kölelik günümüzde varlığını devam ettirmektedir. Daha da dehşet verici olan eskiden sadece belli kişilerin köle olmasına karşın günümüzde herkes farklı yönleriyle ve farklı şekilde köle konumunda olabilmektedir. Günümüzde var olan kölelik modern köleliktir. Günümüz modern insanın kabul etmediği ancak bizzat içinde bulunduğu durumun adıdır modern kölelik. Modern kölelik, kişiye verilen düşünce hakkını, yaşama biçimini, mahremiyetini ve Allah’ın doğuştan verdiği özgürlüğünü elinden alıp, kişiyi makine konumuna getirmiştir. Günümüz modern insanı siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda tam bir köledir.

Yaşam biçimini ve ideolojisini Allah’ın belirlediği esas ve hükümlere göre değil, Allah tarafından yaratılmış fani insanın belirlediği hayat tarzını yaşayanlar Allaha değil, bir başkasına kul oldukları için köledirler.

İnsanlık adına kaygısı ve insanlık adına davası olmayan beyinlere ve ruhlara sahip olanlar köledirler.

Zamana ve mekana göre davranışlar sergileyip, ilkeli ve dürüst olmayanlar zamanın ve mekanın kölesidir.

Günümüzde sekiz saatten fazla çalışıp, evini otel gibi kullanıp, hayatını dört duvar arasında geçiren ve tatil günleri alışveriş merkezlerinde geçirenler köledir. Zamanının ve emeğinin büyük ve önemli kısmını kendisine, çocuklarına ve sevdiklerine değil, zorunlu olarak başkasına harcayanlar köledir. Ağır koşullarda ve karın tokluğuna çalışan, kapitalizmin dişleri arasında ezilen ve kapitalizmin tarafından tek tipleştirilenler köledir.

Borcu olan kişi köledir. Borcu olan alacaklısına karşı bağımlı, ona karşı boynu bükük ve ezik olduğu için köledir. Hz Muhammed (S.A.V): ‘‘Borç, ağır bir yüktür.’’ P.  Syrus :’’Borç, asil bir adam için acı bir köleliktir.’’ Ve ‘’Victor Hugo ise: ’’Borç köleliğin başlangıcıdır.’’   Diyerek borçlu olmanın kölelik olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle borçlu olanlar köledir.

Araba ve konut için kredi çekenler, ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi, eğitim kredisi vs. adı altında bankalardan kredi çekenler, bankalara bağımlı olup adeta bankalara köle olmuşlardır. Borçlanan kişi, kölelik yolunun ilk basamağında önce ekonomik bağımsızlığını yitirir, ikinci basamağında serbest hareket etme özgürlüğünü kaybeder ve nihayet son basamağında ruhunda var olan özgürlüğünü kaybedip köleleşir.

Batıl ideoloji ve fikirler doğrultusunda hayatlarını idame ettirenler, bu ideoloji ve fikirleri savunanlar, bu ideoloji ve fikirleri ortaya atanların, kuranların ve geliştirenlerin kölesidirler.

Hayatının her aşamasında aldığı kararlar ve davranışları Allah’ın belirlediği esaslara ve hükümlere göre değil de ‘’ toplum ne der’’ ‘’elalem ne der’’ kaygısı ve mantığı ile hareket edenler toplumun kölesidir.

Gereğinden fazla Televizyon ve internet başında saatlerce zaman geçiren, teknolojiyi hayatının merkezine alıp, günün büyük kısmını bunlarla geçirenler köledir.

Midesi doyduğu halde tıka basa yiyen, yemeyi ve içmeyi kendine hayat edinen bu yüzden aldığı kiloların ve kendinden bir adım önde giden göbeğinin altında hareket edemeyen, şişmanlaşmış ve ağırlaşmış vücuduna hamallık yapanlar köledir.

Nefsine ve ihtiraslarına hakim olamayan, nefsinin her dediğini yapan, dünyevi mevki ve makam için her şeyi mubah görüp amansız bir yarışın içerisinde olanlar nefsine ve ihtiraslarına köledir. Para ile her şeyi yapabileceğine ve her şeyi alabileceğine inanmış, insanlığına sırtını dönmüş olanlar paranın kölesidir.

Anne ve babasını, kardeşlerini, akrabalarını ve sevdiklerini görmezden gelerek ve bunlara sırtını dönerek, eşinin her dediğini araştırmadan, sorgulamadan, yargılamadan yapan eş, diğer eşin kölesidir.

Evet, modern insan, modern köle olmanın anlamsızlığında ve yükü altında yaşamaktadır. Modern insanın kölelikten kurtulmasının ilk yolu rabbini tanımasıdır. İkinci yolu kendini tanımasıdır. Üçüncü yolu ise insanın yaratılış gayesini bilmesi ve buna uygun yaşamasıdır. Evet, Allaha kul köle olmayan mutlaka başka şeye kul köle olmuştur.

Rabbini ve kendisini bilen ve yaradılış amacına uygun yaşayan özgür insana selam olsun.

Bu Haberi Gördünmü!

MANKURTLAŞMAK  

  Mankurtlaşmak; kişinin kendi özüne, köküne, kendini var eden değerlerine, kimliğine, kültürüne, inancına ve kendi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir