Muhtar Olmak

İki gün önce, Adıyaman Valisi ve bazı kurum müdür ve amirleri, Gölbaşı İlçesinde, Tabiat Parkı içerisinde bulunan bir toplantı salonunda, Gölbaşı Kaymakamı, Belediye başkanı ve Gölbaşı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmişler.

Vali, konuşmasında ülkede ve ilimizde terörle ve uyuşturucu ile mücadeleye verilen/verilmesi gereken öneme değinmiş.

Köylerin ve mahallelerin sorunlarına mutlaka ki değinilmiştir.

Sözü buradan alıp muhtarlara getireceğim.

Özellikle Cumhurbaşkanı’nın muhtarlarla yaptığı toplantılar, dikkatlerin muhtarlara odaklanmasına yol açtı.

Muhtarlarla yapılan toplantılarda, yalnızca mahalle ya da köylerin sorunları değil, ekonomiden politikaya, sosyal hayattan yurtdışı operasyonlara, dış ilişkilerden turizme, gıdaya varıncaya kadar her şey konuşuluyor.

Bu toplantılarda, muhtarlar, sadece dinleyip zaman zaman alkış mı çalıyorlar yoksa toplantılarda konuşmalara enteraktif katılıp fikir beyan ediyorlar mı, bilemiyorum.

Muhtarlar, tarihlerinde hiç olmadığı kadar önemsenmeye başlandılar.

Aylık ücretleri arttı. Sigortalı olmaları sağlandı ve daha birçok iyileştirme yapıldı.

Yapılanlar iyi, itiraz etmiyorum ve hatta gerekirse yeni imkânlar da tanınmalıdır.

Madem muhtarlık devlet nezdinde de önemsendi, ilgi gördü, muhtar olacak kişilerde bazı özelliklerin istenmesi gerekir.

Muhtarlar toplantılarda figüran konumundan çıkarılmalıdır.

Muhtarlar, ilin yetkililerine methiyeler düzmekten uzak durmalı, “yapılmamış hizmetler” için teşekkür afişleri asmamalıdırlar.

Muhtarlara yönelik yapılan iyileştirmeler muhtarlık seçimlerine ilgiyi de arttıracaktır.

Özellikle kırsal bölgelerde, husumet barındıran kimi köylerde muhtarlık yarışlarının fiili çatışmalara yol açmaması için gerekli tedbirler de alınmalıdır.

Hâsılı şimdi muhtar olmak var…

 

Bu Haberi Gördünmü!

Bulutlar Kandırdı Bizi

Dün gökyüzünü bulutlar kapladı. Güneşi gölgeledi kara bulutlar. Yağmur yağacak diye umutlandık; olmadı, yağmadı. Oysa …