MÜSLÜMANLAR VE MÜSLÜMANLIK

Din samimi olarak teslimiyet isteyen bir kavramdır. Politik ve dünyevi çıkarların üzerinde güzel ahlaka erişmek ve Allaha yaklaşmak için yaşanmaktadır.. İnsanlar dine uymaktan çok dini kendilerine uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu çerçeveden bakıldığında İslamiyet bir olgu, Müslümanlarda bir başka olgudur.

Çok değerli bir kavram ve değerler zinciri olduğundan insanlar dini bir takım referansları politik ve ekonomik çıkarları için hep kullana gelmişlerdir. Hatta Marksist ve Ateist olduğun söyleyen bazı politikacılar bile topluma şirin görünebilmek için dini referansları kullanmaktan geri kalmamaktadır

.Yine Seküler yapıya sahip pek çok ticari işletme satışını artırıp karını maksimize edebilmek için dini sembol ve referanslar kullanabilmektedir. Bu insanlar Samimi dindar Müslümanları aynı terazinin kefesine koymak oldukça yanlıştır.

Daha iyi anlaşılabilmesi için İslam Coğrafyasında yaşayan Müslümanları(ya da Müslümanım diyenleri) üç gruba ayırmak mümkün

1-MÜMİNLER: Müslümanlığı din olarak yaşamaktadırlar

2-MÜSLÜMAN KÜLTÜRÜNDE YAŞAYAN MÜMİN ADAYLARI

3-MÜNAFIKLAR Müslüman kültürüne uyarak zahiren Müslüman görürüp her türlü pisliğe buluşanlar

Bu kavramları iyi anlamadan suçu Müslümanlığa yüklemek ve münafıkların yaptıklarından dolayı tüm Müslümanları suçlamak oldukça yanlış veya kasıtlı yaklaşımlardır. ( Halit’çe Yazılar)

Bu Haberi Gördünmü!

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak …