Nazar Hakkında (4)

 

5.Hz. Muhammed (s.a.v.) Nazarın Varlığı hakkında Ne Buyurmuştur?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’den rivayet edilen ve sahih kaynaklarda yer alan hadisler, nazarın gerçek olduğunu net olarak ifade etmektedir. Şu hadis bunlardan biridir:

“Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı (kader ile yarışan bir şey olsaydı), bu göz değmesi olurdu…”[1]

Bundan sonraki bölümlerde yer alan hadisler de nazarın varlığını haber vermektedir.

6.Hz. Muhammed (s.a.v.) Nazardan Korunmak İçin Neler Tavsiye Etmiştir?

  1. a) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hoşumuza Giden Bir Şey Gördüğümüzde Dua Etmemizi (Maşallah, Bârekallah Gibi Sözler Söylememizi) Emretmiştir:

Sahabelerden Amr bin Rebia, Sehl bin Huneyf’i yıkanırken görür, nazar eder. Sehl çarpılmış gibi yere yıkılır. Alıp Peygamberimiz (s.a.v.)’in bulunduğu yere götürürler. Durumu öğrenen Peygamberimiz (s.a.v.) “Kimden şüphe ediyorsunuz?” diye sorar. Sahabeler, Amr bin Rebia’nın ismini verirler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Amr’ı azarlayarak, “Sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşinde beğendiği, hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman, ona mübarek olması için dua etsin (Maşallah, Bârekallah gibi sözler söylesin)” buyurur. Daha sonra Peygamberimiz (s.a.v.) bir miktar su ister ve nazar eden Amr’ın abdest almasını emreder.[2]

  1. b) Hz. Muhammed (s.a.v.), Nazara Karşı Rukye Yapmamızı (Dua Okumamızı) Tavsiye Etmiştir:

Bu husustaki iki hadis şöyledir:

*Hz. Aişe (r.a.)’den öğrendiğimize göre, Peygamberimiz (s.a.v) ona göz değmesine karşı rukye yapmasını (dua okumasını) emretmiştir.[3]

*Esma bint Umeys (r.a.)’den rivayet edildiğine göre kendisi: “Ya Rasulullah! Cafer’in oğullarına cidden nazar değiyor, ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım mı?” demiş. Resulü Ekrem (s.a.s) de: “Evet, lakin kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi onu geçerdi” buyurmuştur[4]

  1. c) Hz. Muhammed (s.a.v.), Nazara Karşı Allah’a Sığınmamızı İstemiştir:

Bu husustaki bir hadis şöyledir:

“Nazardan Allah’a sığınınız”[5]

  1. d) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Nazarı da Kapsayacak Şekilde Yaptığı İki Dua Şöyledir:

*”Yarattığı şeylerin şerrinden Allah (c. c.)’ in tam olan kelimelerine sığınırım.”[6]

*”Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden Allah (c.c.)’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) ‘in yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden, Gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden, Yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden, Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden, İyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) ‘ın tam olan kelimelerine sığınırım. Ey Rahman (olan Allah’ım).”[7]

  1. e) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hem Cinlerin Hem de İnsanların Nazarından Allah’a Sığınmak İçin Muavizeteyni Okumuştur:

Bu husustaki hadis şöyledir:

“Rasulullah (a.s.m.) (Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım, gibi dualarla) cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sûreleri) inince, bu sûrelere devam etti. Diğer duaları terk etti.”[8]

  1. f) Cebrail (a.s.)’in Nazarı da Kapsayacak Şekilde Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Öğrettiği ve Resulullh’ın Ümmetine Haber Verdiği Dua Şöyledir:

Cebrail Aleyhisselâm’ın, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’e şu duayı okuyup öğrettiği nakledilmektedir: “Allah (c. c.) ‘in ismi ile sana rukye ederim (okuyup üflerim). Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefsin yahut hased edenin kem gözünün şerrinden Allah (c.c.) sana şifa versin. Allah (c.c.)’in ismi ile sana rukye ederim.”[9]

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir