Nazar Hakkında (5)

7.Nazardan; Nazarlık, Muska ve Kurşun Eritme İle Korunmaya Çalışmak Doğru mudur?

Nazardan Nazarlık ve muska ile korunmaya çalışmak doğru değildir. Bu konulara açıklık getiren üç hadis şöyledir:

1-“Kim, nazar boncuğu veya muska takarsa Allah’a şirk koşmuştur!”[1]

2- “Efsun yapmak, muska takmak ve muhabbet için okuyup üflemek şirktir!”[2]

3-“Herkim, sakalına düğüm atarsa yahut boynuna göz değmemesi için boncuk vs. takarsa yahut hayvan dışkısıyla veya kemikle istinca ederse, Muhammed o kimseden uzaktır!”[3]

Nazarlık, ayetler dışında bir takın ibare işaretlerin yazıldığı muska ve kurşun eritmeye; Allah’a mahsus olan koruyucu güç gibi bir güç atfetmek, şirk sayılmıştır.

8.Ayet ve Dualardan Oluşan Muskaları Taşımanın Dini Hükmü Nedir?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde geçen muskalar cahiliye dönemine ait olup ayetlerle ilgisi yoktur. Ayetlerden oluşan muskalar için şirktir demek doğru olmamakla birlikte, İslam’da muskacılığın olduğunu söylemek de mümkün değildir. En doğrusu tavsiye edilen ayet ve duaları okumaktır. Allah’tan medet umma yerine muskadan medet umulması caiz değildir. Bazı alimler, Abdullah bin Amr’ın uygulamasına dayanarak,[4] duayı okuyacak durumda olmayan çocukların, ilgili duaları muska olarak taşıyabilecekleri kanaatine varmışlardır. Ancak bu konudaki her türlü istismardan sakınmak gerekir.

Nazar konusunda sonuç olarak kısaca şunları söylemeliyiz:

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı gibi, nazar haktır. O halde hem nazardan korunmak hem de nazara muhatap olunmuşsa bunun zararlarından kurtulmak için gerekli tedbirleri almak icap eder.

Nazardan korunmak için güzelliklerimizi, göstererek ve anlatarak, gereğinden fazla teşhir etmemeli; ayrıca sabah akşam ve bir topluma girerken gerekli duaları okumalıyız.

Nazara uğradığımızı anladığımız zaman ise yukarıdaki hadislerde öğretilen duaları okumamız Allah’ın izniyle faydalı olur.

Şunu da bilmeliyiz ki, Allah’ın izni dışında hiçbir nazarın bize zararı dokunmaz.

Netice olarak, hem nazar etmeyen hem de nazara uğramayan olmak için iyi niyetli ve ağzı dualı olmamız gerekir.

 

[1] Ebu Davud-3910, Tirmizi-1614, İbni Mace-3538

[2] Ebu Davud 3883, İbni Mace 3530

[3] Nesai-5082, Ebu Davud-36, Ahmed-4/108

[4] Tirmizi, Daavat-94

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir