Nelerden Temizlenmek Gerekir? (1)

Temizlik; pak, temiz, arınmış olmak yani kirli, lekeli, bulaşık, hatalı ve kusurlu olmamak demektir.

Temiz olmak için, en başta şirkten ve küfürden uzak bulunmak; ardından da görünen, görünmeyen, ahlaki ve manevi kirlerden arınmak icap eder.

1.Şirk ve Küfürden Temizlenmek İçin İman Etmek Gerekir:

En büyük temizlik, iman sahibi olmakla sağlanır; abdest, gusül ve günahlardan arınma gibi temizlikler bundan sonra gelir.

“Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. …”[1]

Müşrikler, iman etmedikleri için pis mahiyetinde sayılmışlar ve bu ayetin indiği seneden sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmaları, dolayısıyla Mekke’ye girmeleri yasaklanmıştır. Günümüzde de mü’min olduğunu beyan etmeyen kişilerin, Mekke’ye giriş yapılmalarına izin verilmemektedir.

2.Allah, Günahlardan Arınmamızı Emrediyor:

“Kötü şeyleri terk et.”[2]

Bu ayet ile, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in şahsında kıyamete kadar iman edecek herkesin cahiliye döneminde mevcut olan yanlış inanç ve anlayışlar dahil, her türlü günah ve manevi kirlerden uzak durması emredilmektedir.

“Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.”[3]

Cüzi iradesini doğru yönde kullanarak, Allah’ın emir ve yasaklarına uyup nefsini günahlardan arındıran kişi, Allah’ın rızasına nail olacağı için kurtuluşa erer.

“… Kim (günahlardan) temizlenirse, sırf kendisi için temizlenmiş olur. Sonunda dönüş yalnız Allah’adır.”[4]

Kim ruhunu ve bedenini inanca ve anele dair günahlardan temizlerse, kendisine iyilik etmiş olur. Çünkü herkes, sonunda Allah’a dönecek ve her türlü amelinin hesabını verecektir.

“Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”[5]

Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eşlerine, diğer hanımların da yapması gereken bu hususları, özel olarak hatırlatmış ve temizlenmek için bunlara dikkat edilmesi gerektiğini haber vermiştir.

3.Dinimiz, Necasetten (Görünen Pisliklerden) Temizlenmeyi Emretmektedir:

“Elbiseni tertemiz tut.”[6]

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hitaben verilen bu emrin anlamı umumidir. Mü’minler elbiselerini, bedenlerini, çevrelerini ibadet ettikleri ve yaşadıkları yerleri temiz tutmalıdır. Kan, irin, idrar, dışkı, şarap gibi şeyler necistir.

Necasetten yani görünen pisliklerden taharet (temizlenmek), namazın şartlarındandır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …