Nelerden Temizlenmek Gerekir? (2)

 

4-Kur’an, Hadesten (Görünmeyen Pisliklerden) Temizlenmeyi Emretmektedir :

Görünmeyen pisliklerden temizlenme, sebeplerine göre gusül ve abdest olmak üzere ikiye ayrılır.

1-Kur’an, gusül yaparak temizlenmeyi şu şekilde düzenlemiştir:

“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.”[1]

Kur’an, abdest alarak temizlenmeyi şu şekilde düzenlemiştir:

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.”[2]

Kur’an’ın emrini dinleyip icap eden hallerde boy abdesti ve gerektiğinde namaz abdesti alıp görünmeyen kirlerden temizlenmeliyiz..

5.Kur’an’a, Ancak Temizlenenler Dokunabilir:

“Ona ancak temizlenenler dokunabilir.”[3]

Bu ayetten iki şey anlıyoruz:

1-Levh-i Mahfuzda bulunan Kur’an-ı Kerim’e her türlü günahtan beri olan meleklerden başkası dokunamaz.

2-Dünyada bulunan Kur’an-ı Kerim’e, boy ve namaz abdesti bulunanlardan başkasının dokunması caiz değildir.

6.Allah, Kâbe’nin Temiz Tutulmasını Emretmektedir:

“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.”[4]

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

1-Allah, Kâbe’nin eski yerini Hz. İbrahim’e gösterilerek, onu yeniden inşa etmesini emretti.

2-Allah, Kâbe’nin tevhit inancının merkezi olarak muhafaza edilip putlardan ve pisliklerden temizlenmesini istedi.

3-Allah, Kâbe’nin tavaf edilmesi gerektiğini ve oranın rüku ve secde gibi önemli rükünleri bulunan namaz için, mescit yapılması gerektiğini bildirdi.

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …