Nelerden Temizlenmek Gerekir? (3)

 

7.Allah Temizlenenleri Sever:

“Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.”[1]

Münafıklar, Medine’de Müslümanların arasına nifak sokmak için, şer planlarını icra etmek üzere adına mescit dedikleri bir yapı inşa edince, Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i orada namaz kılmamak için uyardı. Çünkü o yapıyı, nifak kirinden temizlememiş olanlar yapmıştı. Oysa Rasulullah (s.a.v.)’in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı Kuba mescidinde maddi ve manevi kirlerden temizlenen mü’minler bulunuyordu. Allah, temizlenenleri sever, bizler de temizlenenlerle birlikte olmalıyız.

“… Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.”[2]

Allah, kadınlar ay hallerinden temizlenene kadar onlara yaklaşmamak gerektiğini emrederek, onlara yaklaşma şartını temizlenmelerine bağlamış ve Allah’ın çok tövbe edenleri  ve çok temizlenenleri sevdiğini haber vermiştir.

Allah tarafından sevilmek isteyen kişi, her türlü maddi ve manevi kirden temizlenmelidir.

8.Sadaka (Zekât), Temizlenme Vesilesidir:

“Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. …”[3]

Tebük seferine katılmayanlar, mallarını Hz. Muhammed (s.a.v.)’e takdim ederek, hatalarına karşılık bu malların infak edilmesini istemişlerdir. Müfessirlerin çoğunluğu bu ayet ile verilmesi istenen sadakanın, zekât olduğu kanaatine varmışlardır. Buna göre zekât, insanı arındırıp temizler. Genel anlamda, zekât ve sadaka dahil her türlü hayırlı infak, insanın manevi derecesini yükseltir.

Ayrıca zekât, malın kendisini de temizler; çünkü böylece bir malın fakirlere ait olan kısmı, hak sahiplerine verilmiş olur.

9.Allah, Temiz Şeyleri Yememizi Helal Kılmıştır:

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.”[4]

*Haram olmayan şeyler, helaldir.

*Pis olan şeyler, haramdır.

*Temiz olan şeyler, helaldir.

*Haram olan şeyler, isim belirtilerek yasaklanmıştır.

*Haram olduğu bildirilmeyen şeyler, helaldir.

*Şeytanın peşine düşenler; şirk koşar, günaha girer, haram ve pis şeyleri yerler.

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.”[5]

*Yenebilecek olan şeylerin ancak temiz olanları yenmelidir.

*Temiz olmayan şeyler haramdır.

*Allah’a kulluk edenler, Allah’ın emrinin dışına çıkıp pis şeyleri yememelidirler.

*Allah’ın halis kulları, yalnız temiz olan şeyleri yer, ve sahip oldukları nimetlerden dolayı Allah’a şükrederler.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …