Nelerden Temizlenmek Gerekir? (5)

 

13.Allah, Kıyamet Günü Kimleri Temize Çıkarmayacaktır?

“Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.”[1]

Allah’a inanacaklarına dair söz verdikten sonra dünya menfaati karşılığında sözlerinden vazgeçenlerin ahirette bir payları yoktur. Dünya menfaati ne kadar çok olursa olsun, ahiret menfaati yanında azdır. Allah, kıyamette bu tür insanlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar cehennem azabına çarptırılacaklardır.

14.Allah, Murdarı Temizden Ayırır:

“Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takvâ sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.”[2]

Murdar olandan maksat münafıklar, temiz olandan maksat ise müminlerdir. Allah, Uhud savaşındaki zorlu imtihan ile mü’minler ile münafıkları birbirinden ayırmıştır. Ancak bizler her durumda kimin münafık olduğunu bilemeyiz, çünkü bu bilgi gaybtır. Allah, peygamberlerinden dilediklerine bu gibi bilgileri vermiştir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.), kimlerin münafık olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.

15.Allah, Temizlikte Kullanılsın Diye Gökten Su İndirir:

“O zaman, korkunuzu gidermek için (Allah) sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Ayrıca sizi temizlemek, şeytanın vesvesesinden arındırmak, kalplerinizi pekiştirip kaynaştırmak ve ayaklarınızın yere sağlam basmasını sağlamak için size gökten su indirmişti.”[3]

Bedir günü, mü’minler Allah’ın takdiri ile uykuya dalmışlardı. Uyandıklarında bir kısmı ihtilam olduğunu fark etti. İhtilam olanların gusül yapmaları, diğerlerinin de abdest almaları için yanlarında yeterli su yoktu. Şeytan bu hususlarda onlara vesvese vermeye başladı. Allah kendi lütfü ile bol miktarda yağmur yağdırdı. Bu yağmurun şu faydaları oldu:

*Mü’minlerden ihtiyaç duyanlar gusül yaparken, diğerleri ise abdest aldı.

*Yağmur suyu ile diğer ihtiyaçlar karşılandı.

*Mü’minlerin bulunduğu taraf  yumuşak kumluk olduğundan zemin sertleşerek, hareket kabiliyetleri arttı.

*Müşriklerin bulunduğu taraf çamurlu hale geldiğinden onların hareket kabiliyetleri zayıfladı.

Allah, her zaman temizlikte kullanılsın ve diğer ihtiyaçlar giderilsin diye gökten su indirmektedir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …