Nelerden Temizlenmek Gerekir?(4)

 

10.Temiz Mal İle Haram Malı Birbirine Katmamak Gerekir:

“Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.”[1]

*Yetimlerin malları, onların velilerine emanettir.

*Yetimlerin velileri, onların mallarını muhafaza edip, rüştlerine erdikleri zaman kendilerine teslim etmelidirler.

*Kimse, yetimlerin mallarının ana sermayesini veya kârını kendi malına katmamalıdır.

*Yetimlerin mallarını kendi mallarına katıp yiyenler, haram mal ile temiz malı birbirine katarak haram yemiş olurlar.

*Yetim malı yemek, büyük bir günahtır.

11.Boşanmış Kadınlar Üç Ay Hali Hayız Veya Temizlik Müddeti Beklerler:

“Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah’ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir.”[2]

“Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde, onların (eski) kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bununla içinizden Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Bu öğüdü tutmanız kendiniz için en iyisi ve en temizidir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”[3]

Kadınların ay hallerinden temizlenmeleri ile boşanma ilişkisi şöyledir:

*Sünnete uygun boşamada, kadın her ay temiz günlerinde iken bir talak ile boşanabilir. Üçüncü ayda hala boşama isteği devam ediyorsa, yine kadın temiz günlerinde iken son talak ile boşama gerçekleştirilir.

*Kadın, sünnete aykırı olarak, üç talak ile bir defada boşanacağı zaman da temiz olmalıdır. Ancak temiz değilken boşamak yanlış olmakla beraber geçerli olur.

*Kadınların iddet müddetleri de muayyen günlerinden sonra temizlenmeleri ile ilgilidir.

*Eşler, ancak muayyen günlerinde değilken bir araya gelebilirler.

12.Allahtan Temiz Nesil İstemeliyiz:

“Orada Zekeriya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.”[4]

Hz. Zekeriya’nın yaptığı gibi bizler de Allah’tan temiz bir nesil istemeliyiz.

Bu Haberi Gördünmü!

Hac

1 Hac kelimesinin sözlük anlamı; Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anlamının, hac kelimesinin …