O GECE?

 DE’MIRO??

(BİR YİĞİT ADAM/Ömer HALİSDEMİR Anısına..)

O GECE?

Gök/Kubbeyi başıma çöktü sandım O Gece;

Önce “Ya Allah!” dedim-Yakardım ben O Gece,

Sonra “O”koçyiğitler “can verdiler” nidama;

Ömer HALİSDEMİR’E imrendim ben-O Gece..

Not;Ruhuşad,mekanı cennet olsun..

(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-15 Temmuz 2017/Adıyaman)

DİRLİĞİMİZ/BİRLİĞİMİZ-İRİLİĞİMİZ VE DÜZENİMİZ ÜSTÜNE (nostaljik)BİRKAÇ SÖZ..

 

BOŞ KALSIN

Doldurma şu kadehimi ey saki;Boş kalsın!

Sunma mey-ı ikramı gönlüme;Varsın loş kalsın!

Aşık’a ne lazım;Meyhane, ne saz, ne çengi;

Bırak melalinde hep sarhoş kalsın;Hoş kalsın!

 

Kapa kapısını meyhanenin;Devran dursun;

Saz-u sazenden sussun, ferman-ı dil kurusun,

Maşuka ne lazımdır-Meşk-ı Suzan’ın- ahengi!

Bırak!Çile-i pür gamında-yanıp-kavrulsun..”

 

Sanırsın ki!Mey-ı badeden içenin; Sanki

Ruh-u sermesti bu fanide kalacak baki!

Mey-u meyhaneye biganeden-acep;Hangi

Aşk meftunu “ilelebet sarhoş” değil ki!Ey Saki??

 

(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri(19.Ocak.2014/İstanbul)

 

Biz eskiden-milletçe!
Ana/baba,Bacı/kardeş,Gelin/güvey,Çoluk/çocuk,Konu/komşu hep birlikte “Göz-göze Ve diz-dize” büyük bir heves ve iştiyakla aynı tas’tan su içer,aynıkap’tan yemek yerdik-ayrımız/gayrımız yoktu bizim;Varımız/yoğumuz,işimiz/aşımız-nakşımız bir, yazımız/kışımız-güzümüz/baharımız bir, özümüz/sözümüz,nazımız/niyazımız ve avazımız birdi bizim..

Ne zaman ki,Soframıza(moda diye)süslü/püslü-pahalı “Bardak,Çatal/Bıçak Tabak” takımları konup-parlamaya ve gözümüzle iştahımızı da kaskatı köpürtüp başımızı döndürmeye başladı;İşte o zaman Bizim de millet olarak(Dirliğimiz,Birliğimiz Ve şavk-ı Düzenimiz)kökünden sarsılıp/bozulmaya ve kokuşarak-çözülmeye başladı..
Bizi “Milletçe” birbirimize kenetleyip/bağlayan-sıkı/sağlam ve mutena-aile bağlarımız  ” medenilik/modernlik büyüsüyle..” küflenip/kopunca da, önce kaşıklarımızı,sonra da tabak ve sofralarımızı ayırmaya ve bir başımıza yaşamaya başladık;Ne diriliğimiz kaldı,ne birliğimiz kaldı ve nede düzenimiz-Milletçe her birimiz bir tarafa savrulduk

Şimdi!
Ana/Baba,Bacı/kardeş,Gelin/Güvey,Konu/komşu Ve Dost-u yaren artık-birbirlerimizin“Kaşık Ve Çatalından,Bardak Ve Tabağından” iğrenip/tiksinerek;Fersah-fersah kaçıp uzaklaşır olduk-birbirimizle beraber..

Ve şimdi,bazen, Sayın Cumhurbaşkanı-yürekten haykırarak-büyük bir haslet, istek ve iştiyakla(Milletimize) seslenerek;”Diriolalım,Birlikolalım,İri olalım Ve hep birlikte/beraberce güçlü(Türkiye) olalım!” diyor..

Evet..
Demesine diyor da,(..Haneye ateş düştükten sonra yol gösteren çok olur-misali) ancak ben bunun(Birlik Ve Dirliğimizin)yeniden nasıl eski geleneksel kavi (Milli) konumuna ulaştırılabileceğine ihtimal vermiyorum,çünkü-Bir toplumun ahlaki/moral “Manevi” bağları bozulup/çözülünce,onun yerine dünyevi/nefsani “Maddi” bağlar ikame ve idame edilir-düsturu gereğince;Sanıyorum ki-eski/kadim o-geleneksel “Maddi Ve manevi” Birliğimiz Ve dirliğimiz artık çok muğlak ve muhaldir..
Çünkü,Millet olarak aramızdaki o eski,sağlam ve sıkı/kaim “Aile” bağları kalmadı ki; Dirliğimiz,Birliğimiz Ve o eski (ahlaki)paylaşımcı ve birbirini sarıp/kuşatıcı “erdemli” düzenimiz de olsun!

Yani??

Yani;Kafalarımızı/anlayışlarımızı (din adına oluşturduğumuz katı bağnazlıktan ile medeniyet diye sarındığıız batı patentli tortu ve safsatalardan)arındırıp,dünyanın kabul görmüş medeni değerleriyle de-evrensel norm ve desenleriyle buluşturarak-besleyip/değiştirmedikçe Ve de devleti ne idüğü belirsiz sanal yapılarla (FETÖ Ve Benzeri Cemaatler Anlayışıyla)kuşatıp/yönetmeye devam ettikçe ;Milletçe daha çok “bu kısır ve akim döngümüzde” debelenip/durmaya (birbirimizle istikbalimizi) de daha çok yemeye devam edip/duracağız..
Bakınız!
Önce:
-Devletimize,Birliğimize ve dirliğimize kastetmiş olan “Derin devlet” denen “illegal”yapıyı;FETÖ denen dinsiz/imansız bir şerefsizin “Paralel Yapısının” sahnelediği sahte/sanal “ERGENEKON” kumpas ve safsatasıyla akim bırakıp-yok saydık; Müsebbiplerini deTSK’yi yıpratarak ve sanki suçları hiç yokmuş gibi-güya bir kısmını yargılayıp/beraat ettirip akladık..
Sonra:
Devlet Ve kurumlarına, yıllarca sinsice ve alçakça sızıp/çöreklendiğini fark ettiğimiz FETÖ’NÜN,(Devlete sızmasında devlet büyükleri ve yöneticiler olarak sanki gafletimiz, suçumuz/günahımız yokmuş gibi)Paralel Devlet Yapılandırılmasının “devleti” darbeyle(15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe) ele geçirmesini anladıktan sonra da;FETO Ve FETÖ’ÜN bu vahşi/kudurmuş yapısını kökten tasfiye etmek üzere devletten söküp/atmaya başladık. Dileriz ki onu tasfiye ederken,kurunun yanında yaş da yanmaz-olsun ve ondan arda kalan kadro boşlukları da,benzer/başka-cemaatsel-dostlarıyla doldurulmaya-devletin başına yeniden bir çorap örülmeye-başlanmış olmasın..

Şimdi de bekliyoruz;Nasıl bir devlet yapısı,nasıl bir dirlik,birlik ve düzen ortaya çıkacak diye-merakla ve hasretle-bekliyoruz…
Çok mu zor!!

-Medeni ve evrensel bir hukuk düzenini tesis edip-topluma sunmak?

-Medeni alem tarafından kabul görmüş evrensel hukukun norm ve desenleriyle donanmış yeni bir “ANAYASAYI” hazırlamak?

-İleri demokrasinin tüm kuram ve kurallarına uygun yeni bir “Partiler Ve Seçim Yasasını” güncelleyip-hazırlamak?

-Ve siyasal partilerdeki “Lider sultasına” son vermek?

Bunları yapmak çok mu zor;Milli irade dediğiniz şey ne ola ki-Milli iradenin (olmazsa olmaz) tecelligahı dediğiniz TBMM’NİN görev ve sorumluluğu ne menem şeydir ki-onu milleti tatmin edecek şekilde yerine getiremiyoruz?

Hani!!

“Hakimiyet milletindi,evetama;Millet bunu Ne zaman, nasıl ve hangi yetkiyle bizzat kendisi kullanacaktır?Acaba daha ne zamana kadar “Millet adına” bu “milli” iradeyi  “istediğiniz gibi” kullanmayı sürdüreceksiniz VE bunu “Millet’e” ne zaman iade etmeyi düşünüyorsunuz-hala hak etmedi mi bu millet bunu bizzat kendi eliyle kullanmayı?

Yani,daha Ne diyeyim..

Yapacak başka bir şeyimiz,söylenecek başka bir sözümüz var mı?
Öyle değil mi-Dostlarım;Sözün bittiği yerde değil miyiz artık?

Evet..

Sözün bittiği yerdeyiz;İçimizdilhun,dilimiz laldir şimdi bizim..

Şimdi!!

Şu FETÖ denen cemaatsel iblis güruhuna bakın-öyle bir halt yedi ki;Kendisiyle beraber diğer(dinsel) cemaatleri de potansiyel bir “ZAN-I GÜMAN-U HIYANET”  eylem yükünün altında bıraktı..

Şimdi!!

“Kimin eli kimin cebinde/cüzdanında,kimin gözü kimin hesabında/kitabında asla belli değil;Gözgöze,Söz söze ve Avaz avaza karışmıştır-milletçe biz şimdi meçhul ve muğlak bir yol ayrımındayız..”

 

Evet..

“Yol ayrımındayız!” dedik de;Ne yazık ki,”medeni yüzüne/nimetine kavuşmak üzere” yıllarca kapısında beklediğimiz “AB Ve Avrupa” ile de yol ayrımındayız artık..

Ve ne yazık ki,geldiğimiz noktada Batı ittifakı ile “AB Ve Medeniyetiyle” kurulan sanal köprüleri de yıkmak üzereyiz;bu nedenle de “Sayın Cumhurbaşkanı şimdi de Doğu ittifakıyla(ŞANGHAY İTTİFAKIYLA” köprüleri kurmak üzere emaslara başlamış durumda..

Bunun anlamı da!

-Başını Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri “Almanya,Fransa,İtalya,Hollanda, Belçika ve  İsveç gibi..”ülkelerin çektiği Avrupa Birliğinden/AB’den ve dolayısıyla da Batı aleminden/Medeniyetinden ayrılarak ve bundan böyle de artık Asya’nın,

-Rusya Ve Çinin önderliğinde “Rusya,Çin,Kazakistan,Kırgızistan Ve Tacikistan” ülkelerinin de içinde yer aldığı doğu’nun(ŞANKHAY BEŞLİSİ)ittifakına katılacak ve hayatımızı devam ettireceğiz-demektir..

Yani..

Avrupa’nın,demokrasi erdemiyle yönetilen medeni “BATI” aleminden kopacak ve hepsi de sanal/suni cumhuriyetlerle(Halk İdaresiyle)yönetilen(zira hepsinin de başında birer diktatör bulunmaktadır..) Asya’nın,demokrasinin erdem ve nimetinden yoksun “KUZEY Ve DOĞU” ve çoğu da eski Sovyet Rusya’dan yani (SCCB) kopan ülkeleriyle “Rusya,Çin,Kazakistan,Kırgızistan ve Tacikistan” Ve daha da İran,Pakistan Ve Hindistan ittifakına girmiş olacağız..

Bu manada..

“Söz gümüşse,sükut altındır!” denilmiş..

Lakin;Konuşulmayan bir söz de “paslanmaya meyyal” bir teneke hükmündedir bence,çünkü kem söz sahibine ait olsa bile-dillendikçe anlam kazanır ve o söz bile belki “altın’a” dönüşebilir ..

Ve çünkü..

Bu kötü badireler de-konuşmadığımız/konuşamadığımız ve birbirimizi de asla anlamadığımız/anlayamadığımız için-başımıza gelmedi mi ki-dersiniz?

O halde!
“Sözü,özü,nefesi ve avazı olan konuşsun,yoksa sussun ebediyen -ebediyen.”.

Türkiye,tarihi ve İslami/medeni kazanım ve duruşu itibariyle,coğrafi olmasa bile kültürel olarak;Üç kadim kıtanın ”Avrupa, Asya Ve Afrika’nın” doğal bir sentezi ve varisi konumundadır;Doğaldır ki-Bu her üç coğrafyadaki her hangi bir “sosyal,kültürel ve siyasi” ittifakta yer alabilir,ancak-tarihi,imani ve insani rol ve misyonunu da asla unutmadan ve onu koruyup/geliştirerek-yaşatmak üzere..

SON/SÖZ;

O meşum gecenin(15 Temmuz 2016)üstünden (1)yıl geçti.Dilerdimki,Bu yıla “O” gecenin akabinde milletçe oluşturduğumuz “Yeni kapı Ruhunu” da sarınarak girelim,lakinolmadı;O gün/O ruhla kurduğumuz/dirlik-düzenimizi/ ne yazık ki koruyup/Bugüne taşıyamadık..

Söylenecek çok söz var,lakin onu derleyip/dillendirecek şevk-u mecalimiz asla yoktur ki;Yukarıdaki yazımızı(Sahur aşı misali ısıtıp..) yeniden sunmak gereğini duyduk..

Çünkü..

Dün yazılan yazılarımızın çoğu-anla beraber bugünün de habercisidir ve çünkü; Meşhur bir komutanın “Batı cephesinde değişen bir şey yok!dediğigib;Biz de “Ülkemizde”fazla değişen bir şeyin olmayacağını tahmin edenlerdeniz-Şükür ki!
Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

KÜÇÜK ŞEYLER?

“Küçük şeyler büyük şeylere gebedir, ki-Kula; Bazen ala, bazen bela doğurur!” KIYAM/ET! Çalkalandı arş-u ferş,şerha-şerha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir