Otla Besle Kolayca Yönet

Bilim adamları beyin için, “kristalleşmiş proteindir” derler.

İnsanlar etyemez, sadece bitkisel gıdalarla beslenselerdi, bugünküden daha çok yaşarlar ancak medeniyet bu günkü seviyeye gelmezdi.

Yani et ve ağırlıklı olarak protein içeren diğer gıdaların tüketilmesi ömrü kısaltıyor ama beynin gelişmesini, daha akıllı olmayı sağlıyor.

Ülkem insanı ile gelişmiş ülkelerin tüketim alışkanlıkları karşılaştırıldığında;

Ülkem insanın ağırlıklı olarak tahıl ile beslendiği ve tahıl tüketiminde gelişmiş ülke insanlarının üç katı miktarında buğday tükettiği görülecektir.

Et tüketiminde  insanımız, gelişmiş ülke insanlarının tükettiklerinin üçte biri ve süt tüketiminde ise dörtte biri oranı seviyesindeler..

Bu oranları sebze, meyve, su ürünleri tüketiminde de görmek mümkündür.

Birileri “asil kandan” bahsedecektir ama bilim böyle söylemiyor!

Dengeli, düzenli, içeriği zengin, yaşama uygun gıda tüketmezseniz gelişmiş ülke insanlarına bakarak onlar neden bilimde, sporda, mucitlikte ileri ve başarılı ve bizim de neden geri olduğumuzu görür ve hayıflanırsınız.

Belki birileri “kafası çalışan, yanlışları gören insanlardan oluşan bir toplum istemiyordur” kim bilir!

Dar kalıplara sıkışmış, küçük ayrıntılara takılıp kalan, çözümü başkalarının desteğinde arayan, üretmemeyi bir beceri sayan, köşe dönücülüğü önceleyen bir toplum olup çıkmışız.

Bu halimiz biraz alışkanlığımızdan, eğitim tarzımızdan, miras aldığımız kültürden gelse de, yeteri kadar protein tüketmeyen bir toplum olmamızın da anlamlı etkisi var.

Yalnız bizim inanç sistemimizde değil, dünyadaki tüm inanç sistemlerinde de beslenme alışkanlıklarına bir müdahale, bir sınırlama var. Bu çemberi aşmış toplumlar kafası daha çok çalışan, daha çalışkan, daha becerikli nesiller yetiştirebiliyorlar.

Geri kalmış toplumların yeterince beslenememeleri onların geri kalmışlığını ve geri kalmışlıkları da onların yeterince ve dengeli beslenememelerini tetikleyerek kısır bir döngü oluşturuyor.

Hâsılı geri kalmış ülkeleri sömürmek ve yönetmek isteyenler önce onların aşına saldırıyor, beslenmelerini bozuyorlar.

Protein almalarını kısıtlayarak, çalışmayan beyinlerin çoğalmasını sağlıyorlar.

Sonrası çok kolay!

 

 

Bu Haberi Gördünmü!

Belediye’de Dağtekin Dönemi Mi?

Zaman geçiyor, değişimler yaşanıyor… Teknoloji değişiyor, yenileniyor, bilim değişiyor, tıp değişiyor, algılar değişiyor, öncellenen şeyler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir