ÖYKÜ VE ANAHTAR

Öykü yazarları üç gruba ayrılır,ilki,öyküyü kafasında ve gönlünde yazdıktan sonra kağıda dökenler ikincisi kalemi eline alarak, gönül ve beyin rüzganın esintisine göre yazanlar Diğeri de dinlediği veya gördüğü ya da yaşadığı bir olayın etkisinde kalarak yazanlar .

Öykünn nasıl yazıldığı fazla önemli değildir. Önemli olan yazılmış öykünün okuyucunun üzeride bıraktığı etkidir. En güzel öyküler de okuycunun beynindeki probleme anahtar sunanlardır.

Tür olarakta kapalı ve açık olmak üzere iki tür öykü bulunmaktadır Kapalı öykülerin yorum ve açılımı okurun algısına bırakılmaktadır.

Ne kadar süslü yazılmışsa yazılsın gönüldeki ya da beyindeki probleme çözüm üretmeyen öyküler masaldan başka birşey değildir. (Halitçe yazılar)

Bu Haberi Gördünmü!

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak …