Özgür Basın Vazgeçilmezimizdir.

Bu memleketin birçok sorunu var; kimisi bir kesimi ve kimisi de bütün toplumu ilgilendiriyor.

Mesela tütün sorunu, tütün ekim ve ticaretiyle uğraşanları öncelikle ilgilendirdiği halde, milli Eğitimdeki sorunlar bütün bir ülkeyi ilgilendiriyor.

Basın konusu da topyekûn, bütün toplumu ilgilendiren bir durumdur.

Basın, Atatürk’ün deyimiyle “milletin müşterek sesidir.”

Basın, halkın haber alma hakkının teminatıdır.

Tüm dünyada basının özgür olması istenir; özgür bir basın gerçekleri yazar ve tarafsızlığını korur.

Basın özgürlüğünün olmazsa olmazı ekonomi ve kendi kendine yetebilme durumudur.

Ülkemizde, hiçbir dönemde basın, arzulandığı ölçüde özgür olmadı/olamadı.

Çünkü basın, yerel basın ve yaygın basın göbeğinden devlet kaynaklarına bağlı kaldı.

Devlet öksürürse, basın’ı afakanlar bastı, basın sancılar yaşadı.

Yerel medyayı ele alalım; birçok siyaset adamı, birçok bürokrat ya da teknokrat basını keyfince kullanır, her türlü aktivasyonunun, söyleminin basında en iyi şekilde yer almasını ister ama hiçbiri bu basın neyle geçiniyor, gelir kaynağı nedir, hangi sıkıntılarla boğuşuyor diye kafa yormaz ve kendi haberini yazan gazeteyi almak için bile cebinden 25 kuruş ödemeyi aklına getirmez.

Yaygın medyanın büyük, yerel medyanın bütün gelir kaynağı devlet kaynakları, resmi ilanlar için ödenen ödentilerdir.

Devlet bu katkıyı Basın İlan Kurumu(BİK) ve bazı illerde de valilikler marifetiyle yapmaktadır.

Son yapılan düzenlemeyle “icra ve iflas ve konkordato ilanlarının”, yayınlanmak üzere, yaygın ve yerel medya yerine BİK tarafından yayınlanacağı karar bağlanmış.

Bu uygulama, ekonomik olarak zaten kılıç sırtında olan basının sıkıntıya girmesine yol açacaktır.

Basını bağımlı olan bir toplum, özgür haber alma hakkından mahrum olur.

Basın’ın gelişmesi, özgürleşmesi, halkın haber alma hakkını layıkıyla yerine getirmesi için gerekli çaba gösterilmelidir.

Özgür ve bağımsız ve ekonomik sorunları olmayan bir basın, bu topluma ekmek kadar, su kadar, temiz hava kadar gereklidir.

Bu Haberi Gördünmü!

Bulutlar Kandırdı Bizi

Dün gökyüzünü bulutlar kapladı. Güneşi gölgeledi kara bulutlar. Yağmur yağacak diye umutlandık; olmadı, yağmadı. Oysa …