PROFLAR VE DEİZM

Kuran’ın mahkum ettiği Deistler bir Proflar kurtaramaz. Deistler Semavi kitaplara ,Peygamberlere ,Meleklere, İnanmayan sapkının ” Pağan inanç” sahipleridir. Sadece tanrı inancı ile Mümin olunamayacağını ve Mümin olmadan da Cennete girilemeyeceğini Proflar bilmiyor mu acaba ?

Kur’an’da mümininlerin vasıfları sayarken Allah’a, âhiret günü­ne, meleklere, kitaba (Kur’an’a) ve pey­gamberlere inandıklarını belirtmektedir. (. Bakara i 2/177.) başka bir Ayette müminlerin “Allah’a, peygamberine indirdiği ki­taba (Kur’an’a) ve önceden indirdiği ki­taplara iman etmeleri emredilir. (.Nisâ , 4/136.) Aynı ayetin devamında, Allah’ı, me­leklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr edenin koyu bir sapıklık içinde olduğu bildirilir.(. Nisâ Suresi, 4/136)

Bazı Proflardan biri , Deizim konusunda kitap yazarak, kitabıyla ilgili verdiği röportajda “Kuran; Deizm’i teşvik eden, terviç eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır.’’ gibi bir cümle söyleme sapıklığında bulunmuştur. Ancak bir İlahiyatçı akademisyen olarak “araladığı kapının” ne olduğunu belirtme-miştir. .

Devamla “Deistler, dinciliğin bütün kötülüklerine, rezilliklerine rağmen Allah’a inançlarını koruyan samimi mümin insanlardır. Tarihin en namuslu, en ahlaklı, en üretken adamlarıdır.” Diyerek Kuran’ın mahkum ettiği sapıkları mümin gösterme gafletinde bulunmuştur.

Bu kadar övücü cümleler kullanarak Deistleri savunan ve onları Mümin sayan prof açıkça ” Bende Deistim deme cesaretini göstermemektedir..

Bu Haberi Gördünmü!

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak …