Sabır (2)

2.Allah Sabredenlerle Beraberdir:

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir.”[1]

Bir mü’min için Allah’ın kendisiyle beraber olmasından daha büyük bir mazhariyet düşünülemez. Allah’ın rızasını kazanarak iyiliklere kavuşmak için sabretmek gerekir.

“… Nice az bir topluluk, Allah’ın izniyle çok bir topluluğa gâlip gelmiştir. Ve Allah, sabredenlerle beraberdir.”[2]

Zafer, sayı çokluğu ile değil, Allah’ın yardımı ile elde edilir. Allah, koruması, gözetmesi ve desteğiyle sabredenlerle beraberdir.[3]

“Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”[4]

Bu iki ayette, cihad sırasında başarılı olmanın şartları şöyle sıralanmıştır:

1.Sebat etmek.

  1. Allah’ı çokça anmak.
  2. Allah’a ve Resulüne itaat etmek.
  3. Birbiriyle çekişmemek.
  4. Sabretmek.

Ayette bu beş şart sırayla sayıldıktan sonra, Allah’ın sabredenlerle beraber olduğu belirtilmektedir.

3.Allah Sabredenleri Sever:

“Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.”[5]

Bu ayetten şunu anlıyoruz: Allah, kendi yolunda sebat göstererek bir takım musibet ve zorluklara katlananları sevmektedir. Allah’ın sevgili kulu olmak isteyeler, Allah yolunda zaafa düşmeyip görevlerini yerine getirmede sabırlı olmalıdırlar. Sabır, başarının anahtarıdır.

4.Allah, Sabredenleri Müjdelemektedir:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”[6]

Bu dünya, bir imtihan dünyasıdır. Karşılaşacağımız imtihanlardan bir kısmı ise şöyledir:

1.Korku.

2.Açlık.

3.Mallarımızın bir kısmının yok olması.

4.Yakınlarımızın bir kısmının ölmesi.

5.Ürünlerimizden bir kısmının telef olması.

Sayılan bu imtihanlar neticesinde başarılı sayılmamızın şartı, sabırdır. Allah, bu tür imtihanlar karşısında sabırlı davrananların müjdelenmesin istemektedir.

Allah’tan gelen bir müjde ile müjdelenmeyi hak edenlere ne mutlu!

Sabreden mü’minler, sabrettiklerini şöyle gösterirler:

“Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.”[7]

Sabrın şartı, Allah’tan gelene razı olup, ona döneceğimize kesin olarak iman etmektir.

 

[1] 2/Bakara-153

[2] 2/Bakara-249

[3] Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, C: 1, S: 292

[4] 8/Enfal-45.46.

[5] 3/Al-i İmran-146

[6] 2/Bakara-155

[7] 2/Bakara-156

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …