Sabır (3)

5.Allah, Sabredenlere Yardım Eder:

“Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”[1]

Allah, eziyete uğradıkları halde, İslamiyet’i yaşamaktan ödün vermeyerek, hicret eden, sabreden ve cihad eden mü’minlerin yanındadır, onlardan yanadır.

6.Allah, Sabredenlerin Mükâfatını Kat Kat Verecektir:

“Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir, Allah katındakiler ise bâkidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz.”[2]

Sabredenler, tükenmeyen ve baki olan nimetlerle mükâfatlandırılacaklardır.

“İşte onlara, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedî kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir.”[3]

Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle uyma konusunda sabırlı davrananlar, cennetin en yüksek makamlarında hürmet ve selamla karşılanacaklardır.

“İşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar.”[4]

Ehl-i kitaptan olup Müslüman olanlar, önce kendi peygamberlerine daha sonra da Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman ettikleri için iki kat sevap alırlar.[5]

“Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.”[6]

İslam’ı yaşama konusunda sabır ve tahammül göstererek, gerektiğinde hicret edenlere, mükâfatları hesapsız olarak verilecektir.

“Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cennetteki) ipekleri lütfeder”[7]

Bu dünyada Allah’ın emirlerini yerine getirirken sabredip bir takım dünyevi nimetlerden feragat eden mü’minler cennet ile ve cennetteki bitip tükenmez üstün nimetlerle mükâfatlandırılacaklardır.

“Bugün ben onlara, sabrettiklerinin karşılığını verdim; onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir.”[8]

Onlar ebedi nimetlere kavuşup kurtuluşa ermişlerdir.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …